Eşti aici

Martie 2012

Revenire Fișa de înscriere în învățământul primar

Conform celor specificate în metodologie:

"Art. 16 (1) Cererile-tip de înscriere sunt completate, în prezența părinților, de către un membru al comisiei de înscriere din școală, direct în aplicația informatică. (2) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte"

și conform informațiilor primite de la D-l consilier MECTS Daniel Bojte : "completarea cererii-tip de mână este opțională și rămâne la decizia Comisiei locale dacă o folosește sau nu."

comisiile locale decid dacă doresc să utilizeze fișa-tip completat cu mâna.

URGENT! Simulare fisa de inscriere in invatamantul primar

Sâmbătă, 3 martie 2012, între orele 12:00-14:00 are loc o simulare care are ca scop identificarea problemelor tehnice ce ar putea apărea datorită suprasolicitării.

În acest sens, cel puțin un membru din Centrele locale este rugat să acceseze aplicația cu userul și parola setate implicit și să introducă
3 cereri de înscriere fictive.

Accesul în aplicație se poate realiza de oriunde, prin urmare ne așteptăm ca majoritatea Comisiilor Locale să delege un membru care să efectueze această procedură chiar și de acasă!

CENTRALIZATOR PRIVIND RECOMANDĂRILE EMISE ÎN URMA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR

 îN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A MEMBRILOR COMISIILOR DE ÎNSCRIERE!

VĂ RUGĂM SĂ SELECTAŢI (ÎN BAZA ADRESELOR DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR) RECOMANDĂRILE (PRIVIND NIVELUL LA CARE URMEAZĂ SĂ FIE INSCRIŞI) PENTRU COPIII DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII DVS. ŞI SĂ AFIŞAŢI TABELUL LA UNIT. DE ÎNVĂŢĂMÂNT (inclusiv la structurile arondate). PENTRU DETALII SAU ÎN CAZ DE NECLARITĂŢI VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI INSP. DE SPECIALITATE ÎNV. SPECIAL SAU DIRECTORUL CJRAE.

VĂ MULŢUMIM!

INSPECTOR ŞCOLAR PTR. INV. SPECIAL

prof. BOKOR I. ATTILA

Întâlnire interregională bibliotecari școlari

 În conformitate cu adresa nr. 528 / 13.02.2012

Vă reamintim că, în data de 2 martie 2012,

Referitor la olimpiada județeană de limba română / 3 martie 2012

 În conformitate cu adresa ISJ nr. 919 / 27.02.2012,

următoarele unități școlare nu au transmis prin fax numele profesorului supreveghetor la etapa judeteana a Olimpiadei de limba română, din data de 3 marie 2012,de la Liceul de Artă ”Plugor Sandor” din Sf. Gheorghe.

Vă rugăm să transmiteti informațiile cerute până la ora 14.00, azi, 1 martie 2012.

Vă mulțumesc,

Inspector de specialitate

prof. Alis Pop

 

Pagini