Jelenlegi hely

Contabilitate

URGENT - Revenire la adresa Curtii de Conturi nr.2201/29.04.2014

Auditorii Curții de Conturi solicită de la cele 8 unități cuprinse în adresa menționată sus, o situație care să conțină următoarele date:

- Prezentarea școlii (adresa, nr.telefon și email al școlii, forma juridică, codul fiscal, data înființării și baza legală)

- Conducerea entității (director, director adj, adm.financiar, numiți în funcție din data de... până în prezent)

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Plati restante naveta elevilor 31.12.2013

La solicitarea Curtea de Conturi, vă rugăm să comunicați URGENT soldul plăților restante la data de 31.12.2013 privind naveta elevilor.

NU se ia în calcul abonamentele calculate conform OG.29/2013.

Situațiille vor fi transmise prin fax SAU e-mail scanat, semnat și ștampilat - deakeva@isj.educv.ro

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

Atașat aveți adresa MEN - Direcția Resurse Umane și Salarizare nr.166/DRUS/19.03.2014, împreună cu adresa MFP nr.415.705/12.03.2014, referitor la incadrarea bugetară a hotărârii judecătorești.

URGENT - Sume restante la naveta elevilor la 28 februarie 2014

În regim de urgență transmiteți situația sumele restante la naveta elevilor la 28 februarie 2014, solicitat de M.E.N., cf. machetei.

 

Adresa va fi semnată de conducătorul unității și al compartimentului financiar contabil.

Vă rugăm să transimteți situație prin fax, până la data de 17.03.2014, ora 14.00.

 

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

În data de 24.12.2013 contul I.S.J. simbol nr. 5005 a fost închis, vă rugăm să nu restituiți sume necuvenite în acest cont. Unitățile care au O.P.-uri depuse cu data de 30.12.2013 sunt rugate să retragă de la trezorerie.

Menționăm că în acest sens am stabilit termen de restituire.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - titlul 59 "Burse"

În regim de Urgență să comunicați soldul la titlul 59 (buget de Stat) și modificările intervenite în luna decembrie.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - comunicare disponibil în cont la titlul 20 - Bunuri și servicii

Având în vedere necesitatea retragerii disponibilul existent în cont la titlul 20 "Bunuri și servicii" vă rugăm a comunica sumele rămase neutilizate conform extrasului de cont, până în date de 09.12.2013.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Situație_naveta elevi

Vă atragem atenția că termenul de depunere a decontului privind naveta elevilor pe luna Noiembrie conform precizării MEN este data de 09.12.2013, orele 12.00 (situațiile transmise după termenul stabilit NU vor fi luate în considerare).

Burse

În vederea repartizării creditelor alocate pe luna noiembrie, în regim de urgență vă rugăm să comunicați în scris modificările intervenite la articolul 59: Bani de liceu și Bursă profesională (dacă este cazul), precum și disponibilul existent în contul de la Trezorerie.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Deschideri de credite la titlul 59 "Burse"

În data de 20.11.2013 s-a efectuat deschideri de credite la titlul 59 "Burse". Tabelul este postată pe situl Directorilor.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI -

În cursul săptămânii vom deschide credite bugetare la bani  de liceu și burse profesională.

Depuneți la trezorerie decadă estimativă la titlul 59.

Naveta Octombrie 2013

Macheta a fost publicat pe Registrul On-Line pentru detalii apăsați aici

Macheta se trimite electronic și în scris fax și original. Termen: 08.11.2013 ora 10:00

Oldalak

Feliratkozás RSS - Contabilitate csatornájára