Eşti aici

Inspector Școlar General

Selecția pentru Corpul profesorilor metodiști ai ISJ CV

Anexăm următoarele documente:

1. Tabel număr de locuri metodiști pe discipline/ specializare - Anexa 1

2. Cerere de înscriere la concurs - Anexa 2

3. Acord pentru ocuparea funcției de metodiști în specialitate, în cadrul IȘJ Covasna - Anexa 3

Depunere contestații la Concursul de acordare a gradațiilor de merit - Sesiunea 2016

În conformitate cu Anexa nr.1 la metodologia privind Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2016, punctul 8, afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării se face la avizierul Inspectoratului Școlar.

Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat (punctul 9) se face personal, de către candidați la secretariatul IȘJ Covasna după următorul orar:

Joi 19 mai 2016 între orele 11:00-14:00

Vineri 20 mai 2016 între orele 11:00-14:00

 

URGENT! Situație Incompatibilitate

S-a postat o situație urgentă în Registrul On-Line cu termenul de ora 11:00

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector Școlar General