Eşti aici

Salarizare

URGENT! -ref. completare macheta din Registrul On-Line

Vă rugăm să completați macheta din Registrul On-line, referitor la : Personal didactic auxiliar din invățământul preuniversitar de stat 2014-2015

până la ora 11:00.

Personal didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat 2014-2015

S-au postat în Registrul On-Line macheta, nr. 162 din 29 septembrie 2014, referitor la : Personal didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat 2014-2015.

Termen: 30.09.2014 ora 13:00

VALIDAREA STATELOR DE PERSONAL ŞI DE PLATĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2014

Validarea statelor de personal şi de plată pentru luna septembrie 2014, se face în perioada 26 – 29 septembrie 2014 ( în zilele lucrătoare ).
 

În atenția Directorilor și a secretarelor centrelor financiare !

Vă rugăm să completați corect în programul EDUSAL degrevările directorilor și a directorilor adjuncți stabilite conform legislației în vigoare.

Revenire la "Hotărâri Judecătorești iunie 2014"

Unitatile din lista sa revina la situatia trimisa online. Coloana 8 (=9+10) , coloana 9 si 10 se refera la NECESAR PE TOT ANUL 2014 !!!!!

Termen : marti, 24.06.2014 ora 10.

Conducerea unitatii is asuma raspunderea pentru datele transmise.

In atentia conducerii centrelor financiare !!!

Avand in vedere zilele libere din 1 si 2 mai , verificarea   statelor de personal si a statelor de plata a lunii APRILIE 2014 se va face in perioada 28-30 aprilie pentru unitatile care au salariul pe data de 5 , 6 sau 7 a lunii.  Celelalte unitati pot sa trimita spre verificare si dupa  data  5 mai 2014.

In atentia directorilor si conducatorilor compartimentului financiar-contabil !!!!!!!!

Avand in vedere adresa MEN/DRUS/ 222/10.04.2014 prin prezenta va rugam sa completati tabelul in Registrul On-line  :

Anexam adresa DRUS nr. 222/2014, adresa MFP nr. 15467/2014, Ord comun nr. 496/2014 , bibliografie.

Termen de completare: 11.04.2014 , ora 8,30

În atenția secretarelor precizare Edusal

În mod OBLIGATORIU completați cămpul cu data plăți salariului la Trezorerie

În atenția secretarelor

Precizare privind Edusal: Vă informăm că până la apariția noului versiuni al aplicației nu trimiteți spre aprobare statul de personal pe luna ianuarie 2014.

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare