Eşti aici

Statistică

URGENT! Situație "Abandon Navetiști"

Situația elevilor care au abandonat școala sau înregistrează un număr mare de absențe datorită costurilor ridicate ale navetei, respectiv generate de imposibilitatea de a cumpăra abonamentele, având motivul prețul ridicat al tarifelor practicate de operatorii de transport.

Situația se completează PE STRUCTURI așadar macheta are un număr de sheet-uri egal cu numărul de structuri arondat unității PJ.

FOARTE, FOARTE URGENT!!!!!!!!!

ANCHETA SALARIILOR ÎN LUNA OCTOMBRIE 2012

Următoarele unităţi de învăţământ nu au completat corect

situaţia statistică, vă rugăm sunaţi urgent la telefon 0267-312498

pentru a clarilfica situaţia.

Situație Statistică S2 - Ancheta salariilor în luna octombrie 2012

O nouă machetă referitoare la  "Ancheta salariilor în luna octombrie 2012" a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN 22.11.2012 ora 10:00

SITUAŢIE MECTS!!!!!!!!!!!!!!

Urmare adresei MECTS nr.62047/2012 vă rugăm să ne comunicaţi

în scris (numai dacă aveţi cazul), situaţii excepţionale în care se află

elevii de cetăţenie română, refugiaţi din R.A.Siriană, care au frecventat

 în R.A.Siriană clase din învăţământul preuniversitar pentru care nu

deţin documente de absolvire valabile, prin urmare CNRED nu poate

face echivalarea, Ministerul Educţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

a hotărât rezolvarea situaţiilor respective.

Precizare Statoct 2012

Macheta cu  datele financiare (cheltuielile pe nivele, formular anexat) va fi completat și semnat de către contabilul șef al unității. Aceste date sunt de natură contabilă și trebuie asumate de persoanele competente din domeniu.

Unitățile programate pentru azi (vineri 12.10.2012) sunt exceptate, dar dacă macheta e incorectă sau incompletă atunci vor fi reprogramate.

Navetişti an şcolar 2012-2013

Vă rugăm să ne transmiteţi elevii şi cadrele didactice navetişti pe anul şcolar 2012-2013.

Situaţia se completează pe nivel de centru financiar şi se va trimite prin email la adresa

ambrusi@isj.educv.ro până pe dat 15 octombrie 2012.

Precizări Colectare Absenteism

Colectarea absențelor în aplicația online se face conform pașilor:

1. Unitățile școlare completează absențele în aplicație. După salvare, aplicația blochează automat introducerea datelor. Unitățile descarcă, imprimă, semnează și ștampilează macheta completată și le trimit la operatorul BDNE asignat. Dacă din orice motiv tehnic se observă diferențe între realitate și datele din aplicație atunci se descarcă macheta necompletată și se completează cu mâna, după care se trimite la operatorul BDNE.

URGENT! Solicitare date MAI

O solicitare din partea MAI a fost postată pe Registrul On-Line

Termen 08.10.2012 ora 9:00

 

URGENT! Situația absențelor pentru AJPS semestrul 2

O nouă machetă referitoare la Situația absențelor pentru AJPS semestrul 2 a fost postată pe Registrul On-Line

Datele se referă la situația elevilor din anul școlar 2011-2012 semestrul 2

Căutați și completați și datele elevilor unde nu e trecut școala (primele 104 elevi).

Coloanele D,E,F și I se completează OBLIGATORIU!

Coloanele G și H se completează doar în cazul abandonului.

TERMEN: 05.10.2012 ora 10:00

URGENT! Situație "Spații clasa pregătitoare"

O nouă machetă referitoare la situația spațiilor pentru clasele preatitoare  a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN:  AZI 25.09.2012 ora 14:00

URGENT! Situație "Baza materială"

O nouă machetă referitoare la rețeaua și baza materială din anul școlar 2012-2013  a fost postată pe Registrul On-Line

Macheta se completează pe structuri (fiecare sheet este o structură)

TERMEN: marți, 25.09.2012 ora 12:00

ATENŢIE!!!! LV - trimestrial

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE NU AU DEPUS SITUAŢIA STATISTICĂ LV - trimestrial,

Ancheta locurilor de muncă vacante să trimiteţi prin fax la nr. 0267-311948

FOARTE, FOARTE URGENT!!!!!!!!!

Vă rugăm să ne comunicaţi telefonic (0267-312498) situaţia următoare:

Nr.cls. pregătitoare.....nr.elevi înscrişi....- din care fete

Nr. cls. I......nr. elevi înscrişi......-din care fete

Situaţia se va transmite pe nivel de centru financiar.

TERMEN: 20.09.2012   ORA 9,30

Modul de realizare a planului de şcolarizare aprobat de minister pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2012-2013

Fișierul atașat conține 8 sheeturi, astfel:

Anexa nr. 1- învățământ preșcolar, primar, gimnazial, învățământ de artă primar și gimnazial, învățământ sportiv primar și gimnazial, cluburi sportive școlare, învățământ preșcolar special și învățământ primar și gimnazial special;

Anexa nr. 2 - clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvență (zi, seral) și cu frecvenţă redusă;

Pagini

Subscribe to RSS - Statistică