Jelenlegi hely

Înscriere în grădinițe

Admitere/respingere cereri înscriere în învățamântul preșcolar Etapa 2 Faza 1

Aveți obligativitatea de a admite/respinge cererile de înscriere. Termen FINAL ora 12:00.

Direcțiunea unităților își asumă consecințele nerespectării termenului: după ora 12:00 fișele neevaluate vor fi automat șterse din sistem.

În mediul rural unde era necesar de locuri au fost suplimentate. În mediul urban vă veți încadra în locurile aprobate aplicând criteriile specifice și generale.

Înscrieri grădinițe Etapa 1 - Faza 2

În urma primei faze de înscrieri un număr de cereri au fost respinse și ca urmare au trecut la Opțiunea 2. Rugăm grădinițele care au primit astfel de cereri să le aprobe sau să le respingă.

Situație înscrieri grădinițe

Termenul a fost ieri ora 14:00.

Procesarea cererilor constă din marcarea lor în lista cererilor ori cu butonul "Admis" or cu butonul "Respins"

Pentru a facilita operațiunea am admis manual toate cererile unde erau locuri suficiente.

Suplimentare locuri cazuri speciale - înscrieri grădinițe

Referitor la cazurile speciale din lista de mai jos, locurile din plan nu se modifică, vă rugăm să procesați cererile aplicând criteriile, în limita locurilor disponibile, marcând fișele ca fiind admise sau respinse.

Procesare cereri de înscriere grădinițe Faza I

Având în vedere termenul din SIIIR (azi ora 14:00) pentru procesarea cererilor am modificat planul de școlarizare în majoritatea cazurilor pentru a permite includerea tuturor cererilor.

Cu excepția unor cazuri specifice în mediul Urban, toate planurile au fost majorate cu numărul necesar admiterii tuturor cererilor.

 

Situație reînscrieri în grădinițe - actualizat 10:00

Atașat aveti situația la ora 10:00

Vă ramintim că termenul de finalizare este în cursul zilei de azi.

Evident sunt cazuri unde părinții nu au depus cereri de reinscriere din varii motive, dar nu cred că numărul cazurilor de acest gen ar fi peste 25%. Așadar dacă sunteți peste 75% completare nu trebuie să vă faceți griji. Important este să aveti toate cererile introduse la sfârșitul zilei.

Copii care s-au înscris în clasa pregătitoare nu sunt incluse în calcule.

Evaluare cereri grădinițe

MENCȘ a binevoit să dea drumul la înmatriculări în aplicația de înscriere în grădinițe așadar rugăm ca unitățile care au cereri de înscriere în Etapa 2, să le proceseze (selectând statusul admis sau respins).

Dacă planul existent nu are locuri suficiente pentru a înscrie toți copii, cereți suplimentarea de locuri printr-o adresă (preferabil prin fax) cu următoarele date:

Structura, Forma (normal/prelungit), Limba de predare, Nivelul și Nr. locuri existente iar evidențiat Nr locuri dorite la planul respectiv.

 

URGENT! Înscrieri grădinițe grupa mică

Vă rugăm să verificați situațiile de înscrieri 0 sau unde diferențele între plan și înscriși e mai mare de 5.

Totodată vă rugăm să admiteți copii în grupe cât mai repede.

S-a abrogat adresa cu notele explicative având în vedere că SIIIR raportează locuri libere eronate. (Totodată aveți grijă cu rapoartele scoase din siiir despre înscrieri în special cu codul 423 (Raport dinamic al cererilor).

Procesare cereri înscriere în grădiniță Etapa I

Când procesați (Admiteți/Respingeți) cererile veți observa că aplicația vă lasă să admiteți doar limita legală de 20 copii per grupă.

În cazuri în care sunt prea mulți înscriși se procedează conform metodologiilor și legislației în vigoare: Trimiteți o adresă către ISJ Covasna prin care cereți aprobarea constituirii grupelor supraefective.

Dacă CA al ISJ aprobă grupele supraefective cerute atunci limitele din aplicație vor fi ridicate și veți putea admite și acești copii.

 

Urgent! Fișe invalide înscriere grădinițe!

Cum v-a fost explicat în nenumerate ori, validarea fișelor înseamnă acordul conform al părintelui/reprezentantului legal că datele din SIIIR corespund realității.

Așadar nu ar trebui să avem cazuri de fișe invalide în sistem. Dar cum observați și în tabelul de mai jos mai există fișe invalide.

Repet: starea de valid/invalid al fișei înseamnă efectiv dacă fișa a fost preluată sau nu de către grădiniță.

Termenul de validare al fișelor a fost 10.06.2016. Astfel la ora 12:00 vor fi șterse toate fișele invalide.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Înscriere în grădinițe csatornájára