Jelenlegi hely

Înscrierea în învățământul primar

Precizare Înscrieri în Clasa Pregătitoare/ Clasa I - referitor la ștergeri

Deoarece înscrierea în clasa pregătitoare şi clasa I s-a încheiat, orice operaţie de ştergere de fişe (pe motiv de retragere sau în vederea înscrierii la altă unitate) nu se aprobă. Aceste situaţii vor fi soluţionate de unităţile de învăţământ prin transfer, după 1 septembrie (data la care datele din aplicaţia de înscriere vor fi vărsate în BDNE).

 

Precizare Înscrieri în Clasa Pregătitoare/ Clasa I - referitor la înscrieri după etapa 4

Copii care nu au participat la cele 4 etape de înscrieri vor fi înscriși și înmatriculați: "În limita locurilor rămase libere, direct în unitatea de învăţământ, cu introducere direct în BDNE după 1 septembrie.

 

Corecturi Înscriere în Clasa Pregătitoare/ Clasa I

Fiecare unitate să-și verifice listele de înmatriculați din aplicație și în cazul în care nu corespund cu realitatea să trimită o adresă (prin fax) către Comisia Județeană în care solicită înmatricularea elevilor (identificați prin CNP), ca să luăm măsurile necesare pentru corigarea situațiilor apărute.

 

Înmatricularea Copiilor în clasa pregătitoare/ clasa I

Pentru înmatricularea copiilor înscriși și validați procedați în felul următor:

1. Vă conectați la aplicație

2. Alegeți opțiunea "Înmatricularea copiilor" din meniu.

3. Pe lista care apare (atenție la filtrele de "An studiu" și "Limba de predare") vor fi enumerați copii care au fost înscriși.

Etapa finală de înmatriculări Clasa Pregatitoare / Clasa I

Vă reamintim că azi 21.05.2012 școlile vor afișa lista copiilor înmatriculați în Clasa Pregatitoare / Clasa I conform metodologiei.

 

 

 

Precizări înscrieri Etapa IV

Conform metodologiei, etapa IV de înscrieri în calsa pregatitoare și clasa I constă din 2 părți:

1. între 2-9 mai: Înscrierea pe locurile disponibile, la unitățile dorite, a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, dar au fost respinși inițial, din lipsă de locuri.

Așadar se înscriu doar copii din afara circumscripției.

2. Între 11-18 mai: Înscrierea copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapele anterioare.

Așadar se înscriu toți copii.

 

Înmatricularea Copiilor în Etapa II

Înmatricularea se face conform pașilor:

1. vă conectați la aplicație cu numele de utilizator/parola

2. din meniu selectați "Înmatricularea copiilor"

3. pe capul tabelului selectați filtrele aplicabile (an de studiu, limba de predare)

4. din listă bifați copii care doriți să-i înmatriculați (respectând prevederile metodologiei bazat pe procesul verbal întocmit). Aici vă ajută listarea condițiilor de departajare din tabel (handicap, orfan, părinte în învățământ, frate/soră în școală)

Referitor la calcularea locurilor libere pentru etapa II

Conform
Anexa I la ordinul MECTS nr. 3064/19.01.2012 de aprobare a metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 şi a calendarului înscrierii
Cap. III
Art. 8.

Precizare invalidări fișe etapa 2

Cererile de deblocare pentru cei care au fost înscriși în etapa 2 vor utiliza macheta pentru etapa 1. Invalidarea propriu zisă va fi efectuată în cel mai scurt timp (de obicei 10-15 minute) după care se pot opera modificările dorite.

Clarificare înscrieri clasa pregatitoare (invalidări prima etapă)

Datele personale introduse greșit în prima etapă (sau oricare etapă alta decât cea curentă) vor fi corectate în toamnă când înmatriculații vor fi reverificați.

 

URGENT! Clarificare procedură înscriere etapa II

Fișele se introduc în aplicație, ȘI SE VALIDEAZĂ odată cu semnarea cererii tipărite de către părinte, la fel ca și în etapa I.
La finele etapei a II-a aplicația va rula criteriile generale de departajare și va permite comisiei locale selecția acelor cereri care vor fi admise în baza criteriilor specifice, CONFORM METODOLOGIEI.

 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Înscrierea în învățământul primar csatornájára