Eşti aici

Inspector discipline technice

Documente de diseminare Proiecte ARACIP ID.55330 si ID.2984

In atentia directorilor centrelor financiare!

Tabelul pentru scolile aflate in pilotare (ID.55330) respectiv Adeverintele la grupul tinta (ID.2984) vor fi trimise la ISJ Covasna in format original si prin e-mail! Nu prin fax!

In adeverinte se vor trece toti membri C.A. si CEAC, nu numai cadrele didactice!

În atenţia grupurilor şcolare!

Ordin cu privire la aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi seral.

H.G. nr.1555/9.12.2009 pentru completarea H.G. nr.844/2002.

Hotărâre cu privire la aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare publicată în M.O. nr.890/18.12.2009.

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector discipline technice