Jelenlegi hely

Inspector discipline technice

Admitere in Scoala profesionala de 2 si de 3 ani

 Situatia locurilor libere in scoala profesionala de 2 si de 3 ani, la sfarsitul Etapei a II-a de inscriere.

Admitere in Scoala Profesionala de 3 si de 2 ani

 Situatia admiterii si scoala profesionala de 3 ani (clasa a IX-a) respectiv de 2 ani (clasa a X-a), dupa finalizarea Etapei I.

Noi documente aferente Invatamantului Profesional si Tehnic

1. ADRESA MEN nr.27166/27.01.2014 referitoare la aprobarea centrelor de examen, pentru sesiunea februarie 2014 a examenului de certificare a competențelor profesionale. O trimit acum și scanată. 2. PRECIZĂRILE Nr. 27553/30.01.2014 privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2013 – 2014 şi cuantumul taxelor care sunt achitate, după caz, de absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal. 3. Vă informez că a apărut Cadrul național al calificărilor aprobat prin Hotărârea Nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicat în Monitoarele oficiale ale României, Partea I, nr.734 din 28 noiembrie 2013 și republicată în nr. 797 din 18 decembrie 2013. Cadrul național al calificărilor modifică nivelurile de calificare face mențiunea că pentru învățământul preuniversitar, nivelurile 1-5, se aplică începând cu anul școlar 2014-2015. Foarte important este faptul că în acest an școlar 2013-2014 se păstrează nivelurile aprobate în actualele metodologii. Pentru absolvenții: - învățământului profesional de 3 ani se va obține nivelul 3, - pentru ai învățământului liceal nivelul 4, - pentru ai învățământului postliceal nivelul 5. 4. Pachet documente IP de 3 ani_proiect

Documente aferente ariei curriculare TEHNOLOGII

1. Graficul de desfasurare a Olimpiadelor Judetene Tehnologii; 2. Anexa C la Calendarul olimpiadelor școlare_2013-2014_Olimpiade-tehnice; 3. Situatia centrelor de examen de certificare a calificarilor profesionale 2013-2014; 4. Graficul monitorizarilor externe si a inspectiilor de validare a Rapoartelor de Autoevaluare 2013-2014.

Situatia inscrierilor in Scoala profesionala de 2 ani (dupa clasa a IX-a)

Situatia inscrierilor in Scoala profesionala de 2 ani (dupa clasa a IX-a) in urma incheierii Etapei I de inscriere.

Etapa a II-a de inscriere va avea loc in perioada 11 - 25 iunie 2013 la secretariatele Liceelor Tehnologice din judet in limita locurilor libere.

Marius Popescu - Inspector I.P.T.

În atenţia directorilor - formare ARACIP

Vă rugăm să anunţaţi cadrele didactice înscrise, referitor la perioada de desfăşurare a cursurilor.

În cazul în care un cadru didactic nu poate participa, vă rugăm să îl înlocuiţi cu un membru CEAC.

Numele şi datele cadrului didactic nominalizat vor fi trimise la IŞJ Covasna până în data de 15 aprilie 2013.

Confirmarea participării se va realiza conform solicitării din adresa IŞJ Harghita, ataşată.

PLAI 2013 - 2020

 Planul Local de Actiune pentru Educatie 2013 - 2020

Oldalak

Feliratkozás RSS - Inspector discipline technice csatornájára