Eşti aici

Revenire In atenția unităților școlare care au solicitat sume suplimentare la ,,Bunuri și servicii,,

Unitățile de învățământ care nu au transmis nota de fundamentare solicitată până la ora 10,00 sunt rugate sa transmită până la ora 15,00

Nu au transmis:

Liceul ,,Körösi Csoma Sándor ,, Covasna

Liceul tehnologic ,,Apor Péter,, Tg.Secuiesc

Liceul tehnologic ,, Baróti Szabó Dávid,, Baraolt

Liceul tehnologic ,,Puskás Tivadar,,Sf Gheorghe

Școala Gimnazială ,,Nagy Móyes,, Estelnic

Școala Gimnazială ,,Tökés Jóysef,, Malnas

Școala Gimnazială ,, Végh Antal,, Cernat