Eşti aici

Lansare EduSAL versiunea 2.28

Modificările aduse la versiunea 2.28 constau în:

1. Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru funcțiile Inspector școlar de specialitate/Inspector școlar.

2. Introducere număr de zile școală = 0 pentru luna august 2019. Verificarea pontajului la transmiterea la server a statelor de plată (zile de concediu) pentru personalul didactic.

3. Introducere excepţii la blocarea pentru plata cu ora pentru liceele tehnologice in luna august 2019
Sunt exceptate de la blocarea plăţii cu ora următoarele tipuri de unitaţi de invaţământ:
- Colegii, licee, scoli postliceale si profesionale - sub 300 elevi/elevi si prescolari, conform art.19 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, cu structuri arondate
- Colegii, licee, scoli postliceale si profesionale - sub 300 elevi/elevi si prescolari, conform art.19 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, fara structuri arondate
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - peste 1250 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu Internat/cantină - 750 - 899 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, Școli postliceale și profesionale - 800-1250 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, Școli postliceale și profesionale cu Internat/cantina - 500 - 799 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină - 300 - 499 elevi/elevi şi prescolari
- Colegii, licee, Şcoli postliceale si profesionale 600 - 799 elevi/elevi si prescolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale - 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi-elevi şi preşcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale - 18-29 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale - 30-35 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 300 – 499 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale și profesionale - 36-50 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 500 - 599 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 750 - 899 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale și profesionale - peste 50 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină - 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi-elevi şi preşcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină - 18-29 clase/clase şi grupe
- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină
- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină
- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu până la 16 clase fără internat/cantină
- Licee, centre scolare, şcoli profesionale, învăţământ special - cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină
- Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special - cu cel puţin 24 clase, fără internat şi cantină
- Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantină
- Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli învăţământ special cu cel puţin 32 clase şi internat
- Colegii, licee, Școli gimnaziale, cu internat/cantina - 800-1250 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină - peste 1250 elevi/elevi şi preşcolari

Deblocarea s-a facut pe statele de plată pe următorul câmp:
- Număr ore plată cu ora suplimentare

Deblocarea s-a facut cu completarea obligatorie a câmpului "Motiv depăsire normă" cu valoarea
"Stagiu de pregătire practică".

4. Crearea Raportului nominal compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat în aplicația centrală.

5. Crearea alertei #J pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar, care are suma normelor pe CNP mai mare de 1, în aceeași unitate.
Notă: Statele se pot aproba cu alerta #J în august.

6. Transmiterea la server a statelor de personal din inspectoratele școlare doar dacă suma normelor pe CNP ≤ 1, în aceeași unitate.

7. Actualizarea raportului Stat de plată pe niveluri de invățământ prin:
- eliminarea Indemnizației titlu stiintific de doctor / Spor titlu doctor din elementul "Sal. baza realizat"
- afisarea Indemnizației titlu stiintific de doctor / Spor titlu doctor pe elementul "Comp doctor" indiferent de tipul de angajat
- corectie element "Sal. brut realizat"

8. Actualizarea Raportului norme personal pe surse de finanțare (ocupate + vacante) prin adaugarea coloanei "Norme aprobate prin O.M.E.N." în aplicația centrală.

9. Eliminarea Codului Numeric Personal din raportul Fluturași salariu.

10. Corectarea elementului Salariu de bază din raportul Fluturași salariu.

11. Optimizarea timpului de generare al raportului Fluturași salariu.

12. Modificarea raportului Alerta U prin preluarea de pe server a alertelor U existente la un moment dat / la momentul generării pe aplicația centrală.

13. Afișarea contribuțiilor pe statul de plată rectificativ.

14. Eliminarea afișărilor cu 0 pe contribuțiilor pe statele de plată închise.

15. Eliminarea zecimalelor de pe Ordinele de plată pe alineatele aferente impozitului si sindicatului pentru salariații cu spor de noapte.

16. Plafonarea bazei de calcul la 5 salarii medii brute pentru Contribuția Individuală pentru Asigurari Sociale (CIASOC).

17. Actualizarea în aplicația centrală a raportului Venit brut şi taxe judeţ sintetic.

18. Preluarea modificării numărului de persoane în întreținere în calculul deducerii personale pe statele de plată rectificative.

19. Rularea raportului Situație privind plata voucherelor pe aplicația centrală.

20. Actualizarea formei tipărite a Anexei 1.2 din Declarația 112.

Această versiune este pentru plata salariilor lunii august 2019. Pentru statele de plată rectificative se va livra o nouă versiune.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.28, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune.

Vă reamintim că începând cu data de 19 august 2019 furnizarea suportului tehnic în utilizarea aplicațiilor EduSAL (locală și centrală) este suspendată. Incidentele semnalate de dvs. vor fi analizate, dar vor fi rezolvate doar cele ce țin strict de funcționarea aplicației (bug-urile).

AtaşamentMărime
Fişier EduSAL 2.28.exe36.66 MB