Eşti aici

EduSal 2.31.1

Modificările aduse la versiunea 2.31.1 constau în:
1. Actualizare număr zile școală în luna iunie 2020.
Notă: Pentru unitățile care au finalizat cursurile la data de 26 iunie 2020 (lista de mai jos), afișajul va fi același la generare stat plată dar algoritmul ține cont de structura anului școlar particularizată.
- Colegii, licee, scoli postliceale si profesionale - sub 300 elevi/elevi si prescolari, conform art.19 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, cu structuri arondate
- Colegii, licee, scoli postliceale si profesionale - sub 300 elevi/elevi si prescolari, conform art.19 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, fara structuri arondate
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - peste 1250 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu Internat/cantină - 750 - 899 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, Școli postliceale și profesionale - 800-1250 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, Școli postliceale și profesionale cu Internat/cantina - 500 - 799 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină - 300 - 499 elevi/elevi şi prescolari
- Colegii, licee, Şcoli postliceale si profesionale 600 - 799 elevi/elevi si prescolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale - 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi-elevi şi preşcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale - 18-29 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale - 30-35 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 300 – 499 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale și profesionale - 36-50 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 500 - 599 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 750 - 899 elevi/elevi și preșcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale și profesionale - peste 50 clase/clase şi grupe
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină - 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi-elevi şi preşcolari
- Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină - 18-29 clase/clase şi grupe
- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină
- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină
- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu până la 16 clase fără internat/cantină
- Licee, centre scolare, şcoli profesionale, învăţământ special - cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină
- Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special - cu cel puţin 24 clase, fără internat şi cantină
- Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantină
- Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli învăţământ special cu cel puţin 32 clase şi internat
2. Actualizarea plafonului pentru Număr ore PO/Număr ore PO minorități la 2 săptămâni de școală, cu respectarea excepției pentru unitățile din lista de mai sus care vor putea ponta pentru 4 săptămâni de școală (01-26 iunie 2020).
3. Introducerea liniei de export a tuturor OP-urilor în vederea validării cu Formularul F1129 (nu se va selecta nici o bancă anume).
4. Actualizare D112 conform HG 423/ 27.05.2020 (se aplica incepand cu 30.05.2020) - Nomenclator urgente medico-chirurgicale - Nomenclator boli infecto-contagioase - Validarea câmpurilor nou introduse în D112 și pentru rectificativele lunii martie 2020. - Eliminarea obligativității introducerii unui cod de boală infecto-contagioasă pentru CM-urile cod 07 (nu se mai impune completarea cu valoarea 37-Covid19)
- Posibilitatea salvării modificărilor pe Anexa 1.2 în orice secțiune.
5. Reactivarea câmpului pentru introducerea valorii voucherelor de vacanță în luna în care au fost acordate beneficiarului, în Alte drepturi.
Această versiune este pentru plata salariilor aferente lunii iunie 2020.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.31.1, vă informăm că nu se pot trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune.

AtaşamentMărime
Fişier Edusal 2.31.1.exe48 MB