Eşti aici

Încărcare date financiare SIIIR

S-a constituit Grupul de lucru pentru analiza posibilității de stabilire a unor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție a costului standard în vederea introducerii unor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție la finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar. 
În cadrul reuniunii Grupului de lucru din data de 29 martie 2018 s-a stabilit încărcarea datelor în modulul DATE FINANCIARE din aplicaţia SIIIR cu informațiile aferente anului financiar 2017, respectiv cu datele aferente anului financiar 2018.
Pentru aceasta, până pe data de 27 aprilie 2018, fiecare unitate de învățământ preuniversitar încarcă, submodulele BUGETE și PLĂȚI, după cum urmează: 
- pentru anul școlar 2016-2017, datele aferente anului financiar 2017, respectiv bugetul inițial aferent anului 2017, bugetul final aferent anului 2017 și plățile efectuate în fiecare lună a anului 2017;
- pentru anul școlar 2017-2018 datele aferente anului financiar 2018, respectiv bugetul inițial aferent anului 2018 și plățile efectuate în fiecare lună a anului 2018.
De asemenea, începând cu luna mai 2018, până pe 20 ale lunii, unitățile de învățământ încarcă, în submodulele BUGETE și PLĂȚI, datele aferente lunii anterioare.
Instrucţiunile privind încărcarea datelor în modulul DATE FINANCIARE din aplicaţia SIIIR sunt anexate la prezenta.