Jelenlegi hely

EduSal 2.29

Această versiune este pentru plată salariilor lunii octombrie 2019, iar funcționalitatea principală este compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

Conform notei MEN compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Compensarea în bani se aprobă de către angajator în baza procesului verbal de verificare / control / audit întocmit de compartimentul audit al Inspectoratului Școlar Județean. Drept urmare, pentru compensarea în bani a concediului neefectuat, primul pas este să solicitați aprobarea de la ISJ.

 

După instalarea versiunii 2.29 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

 

Modificările aduse la versiunea 2.29 constau în:

 1. Funcționalități pentru gestionarea numărului de zile de concediu de odihnă:

 

 1. Calcul număr de zile de concediu conform contract funcție de:

 

 1. Categoria de personal: didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, personal contractual, funcționari publici, demnitari
 2. Vechimea totală în muncă

 

 1. Calcul număr de zile de proporțional cu perioadele de activitate – număr de zile de concediu de odihnă care se modifică lunar la inițializarea statelor de plată funcție de:
  1. Categoria de personal: didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, personal contractual, funcționari publici, demnitari corpului didactic)
  2. Vechimea totală în muncă

 

 1. Perioada de activitate

 

 1. Număr de zile concediu de odihnă suplimentare – număr limitat la maxim 10 zile, număr care se introduce de utilizatori
 2. Număr de zile de concediu de odihnă an anterior – număr limitat de zile funcție de categoria de personal. Pentru verificarea / justificarea numărului de zile de concediu anterior s-au creat câmpurile: Număr P.V Inspectorat școlar, Dată P.V Inspectorat școlar. Dacă nu se completează aceste doua câmpuri se generează alertă care nu e blocantă pe statul de plată transmis pentru aprobare.

Pentru salariații care revin din perioade de suspendare în anul calendaristic / școlar curent se poate introduce numărul de zile de concediu din anul anterior dacă se selectează motivul suspendării din care revin în activitate.

 

 1. Preluare automată număr de zile de concediu de odihnă efectuate în an școlar / an calendaristic funcție de categoria de personal.
 2. Calcul număr de zile de concediu rămase pe perioade de drept: an anterior, zile suplimentare, an curent proporționat funcție de perioadele de activitate si de numărul de zile de concediu de odihnă efectuate în an calendaristic / an școlar.
 3. Diminuarea numărului de zile de concediu de odihnă de drept în ordinea: zile an anterior, zile suplimentare, zile proporționate funcție de perioada de activitate an curent.
 1. Calcul automat Concediu de odihnă neefectuat, funcție de numărul de zile de concediu proporționat conform perioadelor de activitate, numărul de zile de concediu suplimentare, numărul de zile de concediu de odihnă an calendaristic / școlar anterior si a numărului de zile de concediu de odihnă efectuate în an calendaristic / an școlar (total număr de zile rămase dupa introducerea datei de plecare).

Nu se poate completa / modifica valoarea Concediului de odihnă neefectuat calculat de sistem.

Pentru verificarea / justificarea plătii Concediului de odihnă neefectuat au fost create câmpurile: Număr P.V Inspectorat școlar, Dată P.V Inspectorat școlar. Dacă nu se completează cele doua câmpuri, valoarea Concediului de odihnă neefectuat nu se va calcula. Aceasta condiție se adaugă celei existente, data de plecare sa fie completată și sa fie în luna curentă de calcul drepturi restante.

Algoritmul de calcul pentru Concediul de odihnă neefectuat este același ca și la calculul indemnizatiei de concediu de odihnă.

 1. Creare alertă #Y care se generează dacă nu sunt completate câmpurile: Număr P.V Inspectorat școlar și Dată  P.V Inspectorat școlar pentru  justificarea / verificarea numărului de zile de concediu de odihnă an anterior. Această alertă nu e blocantă.
 2. Creare alertă #TT pentru verificarea corespondenței numărului de posturi ocupate și vacante din statul de personal cu numărul de posturi aprobate ISJ. Dacă numărul de posturi ocupate si vacante nu este egal cu numărul de posturi aprobate ISJ, nu se pot aproba statele de personal. Alerta e blocantă.
 3. S-a modificat structura raportului Raport Norme Personal pe surse de finanţare (ocupate + vacante).
 4. Blocare transmitere la server stat de plată pentru personalul CJRAE/CMBRAE pentru care suma normelor pe CNP este mai mare decat 1 în aceeași unitate. Până la elaborarea metodologiei privind plata cu ora pentru CEOSP și SEOSP. Această alertă e blocantă.
 5. Creare alertă #JJ pentru personalul didactic de predare, pentru funcțiile ocupate prin cumul  cu  funcția  de  personal  didactic  auxiliar  la  care  suma  normelor  pe  CNP

 

depășește 1,5 norme în aceeași unitate sau unități diferite, cu excepția normelor constituite la plata cu ora.

 1. Blocarea transmiterii statelor de personal si a statelor de plată dacă nu e completat / nu corespunde codul SIIIR cu inregistrările la nivel de unitate de învățământ de pe server.
 2. Creare funcționalitate de transmitere automată back-up bază de date la server.

 

 1. Actualizare număr saptămâni carte la valoarea 5 pentru luna octombrie 2019.

 

 

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.29, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune.

CsatolmányMéret
Fájl EduSAL 2.29.exe47.56 MB
PDF ikon Nota_concedii.pdf231.98 KB
PDF ikon Flux CO neefectuat.pdf1.03 MB
PDF ikon Citeste-ma_2_29.pdf596.47 KB