Eşti aici

Formular Excursie Şcolară

Ataşat aveţi formularul

Este obligatorie înregistrarea documentului la şcoala emiţătoare

Se trec specialităţile cadrelor didactice însoţitoare

Se completează numele şi prenumele directorului

Se înaintează la inspectorat 2 exemplare/3 exemplare când se deplasează în străînătate, original.

Nu se admit tabele nesemnate de participanţi

Se ataşează programul de recuperare pentru elevi şi/sau cadre didactice

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Formular excursie scolara 2011 - 2012106.5 KB