Model de cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 (cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2014,

Completare Plan Școlarizare SIIIR

Având în vedere începerea înscrierii în învățământul liceal, vă rugăm să completați planul de școlarizare pentru anul școlar viitor (2015-2016) în SIIIR.

Termenul pentru completarea planului de școlarizare aferent clasei a IX-a este 27 aprilie 2015, ora 16.30,
iar pentru completarea planului de școlarizare aferent tuturor nivelelor este 30 aprilie 2015, ora 16.30.

Acest mesaj a fost postat și ca Mesajul zilei în SIIIR.

Posturi didactice vacante pentru concurs.

Posturi didactice vacante pentru concurs.

Rezultatele înscrierilor în învățământul primar 2015

S-au publicat rezultatele etapei I al înscrierilor în învățământul primar 2015 și lista locurilor pentru etapa II.

Probleme aplicație înscriere în învățământul primar

Aplicația de înscriere nu calculează corect locurile libere și poate să vă dea eronat mesajul că nu mai aveți locuri.

Dacă întâmpinați eroarea descrisă mai sus, vă recomandăm să încercați din nou mâine (18 martie)

Procesare cereri Etapa I Faza II - Înscriere în învățământul Primar 2015

Vă reamintim, conform calendarului înscrierii în clasa pregătitoare, în perioada 17-19 martie se efectuează: "Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI 2015

Precizări.

Retrimiteți tabelul corectat dacă este cazul!

 

Tabel publicat în Registru Online!

 

Pagini

Subscribe to Inspectoratul Școlar al Județului Covasna RSS