Completare resurse materiale SIIIR

Găsiți atașat adresa și ghidul.

Atenție: având în vedere evenimentele recente și importanța acordată acestei lucrări de către D-ul secretar de stat și direcțiile de resort din minister, vă rugăm să tratați cu prioritate efectuarea încărcării. În special partea cu facilitățile clădirilor/ sălilor.

Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017

Vă aducem la cunoștință că orice informație privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2016-2017 o puteți vizualiza pe siteul IȘJ Covasna, urmând pașii:  Navigare/Evenimente/Concursuri/Titularizare/Mobilitate 2016                   

  Kiss Éva Ildikó,

inspector școlar pentru managementul resurselor umane

 

Stare completare statitstică "Cost Standard"

La ora 12:01 (după expirarea termenului) următoarele unități nu au finalizat încărcarea datelor despre costul standard în SIIIR. Ați fost anunțați din timp că această lucrare necesită seriozitate și considerăm că termenul de completare a fost unul rezonabil. Această situație a fost înregistrată și va fi înaintată comisiilor competente care-l vor folosi în evaluarea activității unităților de învățământ.

Completare Cost Standard SIIIR

Având în vedere urgența fundamentării bugetului pe anul 2016 aferent cheltuielilor de învățământ preuniversitar de stat pentru calculul cheltuielilor de personal cât și pentru calculul cheltuielilor materiale, conform HG nr.72/2013 – fundamentarea costului standard pe preșcolar/elev, vă solicităm să ne comunicați datele în SIIIR și în fișierul excel anexat cu privire la numărul de preșcolari/elevi pentru unitatea dumneavoastră, înscriși în anul școlar 2015 -2016, defalcat pe nivelele stabilite în machetă.

Datele se vor transmite în 2 formate:

În atenția conducerii unităților cu PJ !!

In atentia conducatorilor compartimentelor contabilitate !!!!

Alăturat Va transmitem circulara nr. 1132/DGBFSRU/2015. Va rugam să o studiați cu atenție.  Vom ține o ședință de lucru peste câteva zile, după clarificarea unor aspecte  privind aceasta adresa. 

 

URGENT! Avize PSI SIIIR

Totate unitățile de învățământ care nu au completat în SIIIR datele despre avizul PSI o vor face cu celeritate conform instrucțiunilor atașate cu termenul de:

AZI 03.11.2015 ora 14:00

Instrucțiuni scurte: Modulul "Resurse materiale"->Clădiri->Editează->Avize->Adaugă, Tip autorizație: Aviz PSI

 

În atenția unităților cuprinse în proiectul "Internet în Școala Ta"

Vă reamintim: conform anexei 1 la OMECS nr. 4488 din 10.07.2015 responsabilii locali verifică zilnic că echipamentele sunt conectate la sursa de curent și că internetul funcționează.

Sesizări Internet în Școala Ta

Unitătile din listă apar cu conexiune "Internet în Școala Ta" nefuncțională.

Rugăm responsabilii cu proiectul "Internet în Școala Ta" din unitățile respective să verifice funcționarea echipamentelor și în cazul în care nu funcționează să apeleze la numărul de callcenter (numărul e pe procedura de exploatare a echipamentelor care a trebuit să-l afișați lângă echipamente) și să sesizeze problema.

Stare completare SIIIR

Situația elevilor neasociați la clase:

Pagini

Subscribe to Inspectoratul Școlar Județean Covasna RSS