Proiect "R.O.S.E." Admiterea în licee Titularizare

Imprimare subiecte Evaluare Națională

Dacă aveți probleme la imprimarea subiectelor procedați exact ca în anii trecuti

Precizări Ședința de instruire EN 246

Rugăm președinții de comisii EN246 să aducă originalul deciziilor de numire ale comisiilor locale din unitățile de învățământ la ședința din 20.05.2016

Precizări simulare tehnică 20.05.2016

Vă reamintim: conform procedurilor CNEE unitățile au obligația de asigura:

1. Un calculator principal, cu SSL instalat, conectat la imprimată

2. O legătură de internet primară de mare viteză la care este conectat calculatorul primar

3. Un calculator secundar (preferabil laptop) încărcat prealabil, cu SSL instalat cu driverele necesare pentru imprimantă

4. O legatură de internet secundară, preferabil pe 3G/4G, instalat pe calculatorul principal și secundar.

 

URGENT! Comisia de organizare și de administrare a EN 246 din unitatea de învățământ

Conform Metodologiei comisia județeană trebuie să avizeze componența comisiilor din unitățile de învățământ așadar vă rugăm să ne transmiteți în format SCANAT (PDF) pe adresa de email: isjcovasna@gmail.com decizia de numire a comisiei.

Vă rugăm să specificați în email denumirea unității pentru a ușura centralizarea.

TERMEN AZI 19.05.2016 ora 12:00

Stare completare reînscriere grădinițe

Atașat aveți situația din 19.05.2016 ora 8:33

În grupa mică NU se fac reinscrieri. Astfel rata de ocupare a locurilor din grupa mică trebuie să fie 0. Elevii care nu doresc să se reînscrie în grupa mijlocie vor participa în etapele înscrierii la grupa mică.

Celulele cu #DIV/0 înseamnă că unitatea respectivă nu are plan prevăzut pentru nivelul respectiv.

Depunere contestații la Concursul de acordare a gradațiilor de merit - Sesiunea 2016

În conformitate cu Anexa nr.1 la metodologia privind Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2016, punctul 8, afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării se face la avizierul Inspectoratului Școlar.

Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat (punctul 9) se face personal, de către candidați la secretariatul IȘJ Covasna după următorul orar:

Joi 19 mai 2016 între orele 11:00-14:00

Vineri 20 mai 2016 între orele 11:00-14:00

 

Detalii simulare EN 246

Simularea tehnică începe de la ora 13:00 conform calendarului

Evaluarea pagubelor cauzate de precipitații înregistrate în prima parte a lunii aprilie 2016

Vă rugăm ca, bazat pe adresa atașată, doar unitățile care au avut astfel de cazuri (bine justificate cu proces verbal de calamitate sau echivalent) să transmită la adresa de email: nagyb@isj.educv.ro cu termenul de 17.05.2016 ora 12:00 macheta completată conform adresei și procesele verbale scanate.

Se aplică DOAR dacă ați avut astfel de calamități naturale, dacă nu este cazul nu transmiteți nimic.

 

Pagini

Subscribe to Inspectoratul Școlar Județean Covasna RSS