Eşti aici

Aprilie 2010

Aplicația Bacalaureat 2010 (7.0) CL

Atașat găsiți aplicația de bacalaureat CL. Secretariatele vor completa în aplicatie datele elevilor inclusiv notele/calificativele primite la competențele de limbă română, maternă (unde este cazul) și cele digitale. Se introduc și notele/calificativele primite în urma echivalării certificatelor.

 

TERMEN de realizare:

03.05.2010

 


CERC PEDAGOGIC - ZONA SF. GHEORGHE

Din motive obiective, cercul pedagogic pentru profesorii de fizică-chimie din Sf. Gheorghe şi zonă se ţine conform programului iniţial, adică în data de 22 aprilie 2010. Cadrele didactice vor fi prezente în faţa Grupului Şcolar "Puskas Tivadar" din Sf. Gheorghe la ora 9,00.

Mihalyfalvi Eva

IMPORTANT! Bacalaureat 2010 - Examen de competențe digitale

Vă atragem atenția asupra necesității studierii procedurii privind transferul/ preluarea/ distribuirea pachetelor cu fișiere de lucru a variantelor de subiecte și a baremelor de evaluare pentru Proba D) a excamenului de bacalaureat 2010 nr 565 din 06.04.2010.

Pagini