Eşti aici

Septembrie 2013

Date unități și directori

   S-a postat în Registrul On-Line o nouă solicitare statistică referitor la datele de identificare și de contact ale unităților și directorilor.

TERMEN: 06.09.2013 ora 10:00

URGENT - necesar mobilier scolar

Centrele financiare care nu au depus până în prezent necesarul de fonduri pentru plata mobilierului școlar pentru clasele 0, vor comunica pâna la ora 15.00 - 03.09.2013 - prin fax. (numai în cazul finalizării contractului)

SITUAȚII STATISTICE

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele situații statistice completate

pe fiecare unitate de învățământ, semnate și ștampilate:

       - SC-uri de sfârșit de an școlar 2013-2014, se completează

un singur caiet statistic pentru ficare nivel de învățământ, separat

clasele step by step. Termen 9 septembrie 2013 în 2 exemplare.

       - SC 0 început de an școlar 2013-2014, termen 16 septembrie 2013,

un singur exemplar.

Pagini