Eşti aici

Septembrie 2018

Situație asociere elevi SIIIR

Situația asocierilor la clasă la 25.09.2018 ora 8:20

COMANDĂ MANUALE ETAPA 11 MANUALE NOI CLASELE I-VI

Aplicația este disponibilă în perioada 21.09 - 24.09.2018, ora 10:00.

Școlarizare la CNO și CNE

În atenția următoarelor untăți de învățământ:

1. Școala Gimnazială ”Henter Károly” Bodoc

2. Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe, structura Olteni

3. Școala Gimnazială ”Nicolae Colan” Sf. Gheorghe

4. Școala Gimnazială ”Váradi József” Sf. Gheorghe

Clarificări situație "Elevi cu CNP invalid/lipsă" din Registrul On-Line

Situația se referă la acei copii/elevi care nu au acte valide pe care să aibă un CNP emis de autoritățile române.

Fiecare copil/elev trebuie să aibă un certificat de naștere sau buletin sau permis de ședere sau orice act echivalent prin care i se atribuie un CNP.

Am cerut lista copiilor/elevilor care NU au astfel de acte.

Precizări SIIIR

Conform celor scrie aici :

Pentru elevii transferați în timpul vacanței:

La unitatea de unde pleacă elevul:

- Se face promovarea cu status "Promovat" dar fără formațiune viitoare. Dacă deja ați selectat o formațiune viitoare, o puteți anula prin salvarea elevului cu stare "Neîncheiat", după care o modificați din nou pe "Promovat"

Proiect județean „Eroi de legendă” - Concurs de creație literară și plastică

Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, Sf. Gheorghe lansează Concursul de creație literară și plastică „Eroi de legendă”.

Regulamentul specific și fișa de înscriere se regăsesc în atașament.

Pagini