Eşti aici

Inspector Școlar General

OMECTS nr.4860/12.08.2011 şi OMECTS nr.4865/16.08.2011

OMECTS nr.4860/12.08.2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr.5616/2010 cu modificările şi completările ulterioare;

OMECTS nr.4865/16.08.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic

OMECTS nr.3753/09.02.2011

Ordin privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

Arondare străzi

Vă transmitem alăturat arondarea străzilor din municipiul Sf. Gheorghe la circumscripţiile şcolare aşa cum s-a realizat în colaborare cu Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe.

Program audiențe

Administraţie: 

PROGRAMUL DE LUCRU

 

LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA SE DESFĂȘOARĂ

ASTFEL:

 

LUNI – JOI ÎNTRE ORELE: 8,00 – 16,30

VINERI ÎNTRE ORELE 8,00 – 14,00

 

RELAȚII CU PUBLICUL

 

LUNI – JOI ÎNTRE ORELE: 11,00 – 14,00

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector Școlar General