Eşti aici

Investiţii

Situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ataşat aveţi adresa şi tabelul, care trebuie completat şi trimis până la data de: 21.07.2009 orele 12.

Situaţii privind pachete şcolare gratuite primite în luna septembrie 2008 şi situaţia privind cadrele didactice care au beneficiat de 100 Euro în anul financiar 2008

Atasat aveti adresa şi un fişier cu situaţii privind pachete şcolare gratuite primite în luna septembrie 2008, nominalizate pe elev şi o situaţie privind eventualele stocuri rămase.

Deasemenea, aveţi ataşat un fişier cu cadrele didactice care au beneficiat de 100 Euro în anul financiar 2008.

Vă rugăm, să completaţi şi să trimiteţi prin email la zsu@isj.educv.ro

Termen 03.06.2009

telefon 0267315461

Statistică autorizaţii de funcţionare

Toate unităţile care NU au autorizaţie de funcţionare să trimită la adresa bszilard@isj.educv.ro tabelul completat.
TERMEN: 2 Martie 2009
 

Lista nouă de investiţii lista de dotări independente

Conform listei de dotări independente aprobate de minister puteţi plăti dotările independente. Vă rugăm ca la plata acestora ataşaţi documentelor de plată lista nouă de investiţii şi lista de dotări independente.

Lista de investiţii - Datorii 2008

Alăturat vă ataşăm lista de investiţii, conform căruia centrele financiare pot să efectueze plata pentru lucrări de investiţii neachitate în anul 2008. Dotările independente neachitate pot fi plătite după aprobarea listei cu dotări inependente de către minister. Lista de dotări independente va fi publicată pe site după aprobare.

PROGRAMUL DE REFORMA A EDUCATIEI TIMPURII (PRET)

Alăturat vă prezentăm documentele model care se vor completa de directorii unităţilor de învăţământ, cuprinse în lista PRET.Pentru verificare înainte de semnături, vă rog transmiteţi la adresa de e-mail viraga@isj.educv.ro Pentru lucrările de consolidare+extindere, modernizare/reabilitare sunt necesare 2-3 poze reprezentative şi o schită despre planul existent al clădirii.Termenul final de prezentare a documentelor este 10.02.2009.

Administraţie: 

Necesarul de microbuze

Administraţie: 

Necesar microbuze

Administraţie: 

Lucrari de asigurare utilitati la unitati scolare, prescolare

FOARTE URGENT - TERMEN 28.10.2008
Administraţie: 

Cheltuieli de capital

Către
Centrele financiare din judeţul Covasna

În atenţia domnilor / doamnelor Directori,

Alăturat vă transmitem Hotărârea de Guvern nr. 370/31.03.2008, privind cheltuielile de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversar de stat, portivit anexelor 1-5 referitor la judeţul Covasna.

Pagini

Subscribe to RSS - Investiţii