Eşti aici

Programe și Proiecte

CONCURSUL NAŢIONAL "TINERII DEZBAT"

Termenul de înscriere la Concursul naţional "Tinerii Dezbat" s-a prelungit până la data de 10 aprilie 2012.

Toate informaţiile privind concursul (regulamentul concursului, calendarul 2012 şi formularul de aplicaţie) sunt disponibile pe site-ul M.E.C.T.S. www.edu.ro, "Învăţământ preuniversitar/Olimpiade şi concursuri/Tinerii Dezbat".

Granturi pentru şcoli în dificultate

 

Centrul Educaţia 2000+ oferă sprijin financiar pentru 200 de unităţi şcolare din România pentru dezvoltarea de proiecte care vizează îmbunătăţirea parteneriatului şcoală - comunitate.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 16 decembrie 2011, ora 17.

Pentru mai multe informaţii citiţi adresa ataşată.

VIZITE DE STUDIU pentru factori de decizie din domeniul educaţiei şi formării profesionale

Toate informaţiile legate de acest apel (documente, criterii de selecţie, catalogul vizitelor etc.) se găsesc pe paginile de internet:

http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_VS_2011.pdf

http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=120&d=54&menu=116

 

Atenţie! Data limită este: 14 octombrie 2011.

Pentru mai multe informaţii contactaţi inspectorul de specialitate pentru proiecte educaţionale şi programe europene la IŞJ Covasna, Madár Júlia (julia_madar@yahoo.com).

Elevii la liceele inscrise in proiectul INSAM

Va rugam  transmiteti template-ul privind elevii la liceele inscrise in proiectul INSAM pentru a completa elevii care sunt in prezent din clasele IX-XI.
Fisierul Template-Elevi.xls se va trimite la adresa: isjcovasna@gmail.com pana la data de 3 iunie ora 11.
La subiectul mesajului sccrieti Insam_Elevi.
Informatii suplimentare:
Cristina Pescaru: 0267-316088; 0728-273482

PROGRAMUL "EUROPA, CASA NOASTRĂ"

Programul se adresează elevilor şi profesorilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi are scop derularea unor activităţi de dimensiune europeană.

Mai multe detalii despre program puteţi găsi in adresa ataşată, respectiv pe portalul web: www.europacasanoastra.ro

Instituţiile care doresc să se implice în program sunt rugate să trimită o înştiinţare şi inspectorului de specialitate pentru proiecte educaţionale şi programe europene, Madár Júlia (julia_madar@yahoo.com).

 

Conectivitatea la internet

 In atentia unitatilor cuprinse in proiectul "Internet in scoala ta"

COMPETIŢIA "ŞCOALĂ EUROPEANĂ" 2011

Competiţia este deschisă tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în activităţi/proiecte/programe comunitare. 

Informaţii privind Competiţia le găsiţi în documentele ataşate:

- Apel naţional

- Formular de candidatură

CONCURSUL "MADE FOR EUROPE" 2011

Concursul Naţional "Made for Europe" este competiţia produselor finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare.

Informaţiile privind concursul le găsiţi în documentele ataşate:

- Regulament concurs

- anexa 1: calendar

- anexa 2: criterii de jurizare

 

Documente de diseminare Proiecte ARACIP ID.55330 si ID.2984

In atentia directorilor centrelor financiare!

Tabelul pentru scolile aflate in pilotare (ID.55330) respectiv Adeverintele la grupul tinta (ID.2984) vor fi trimise la ISJ Covasna in format original si prin e-mail! Nu prin fax!

In adeverinte se vor trece toti membri C.A. si CEAC, nu numai cadrele didactice!

Pagini

Subscribe to RSS - Programe și Proiecte