Eşti aici

SIIIR

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România

Încărcarea notelor simulării Evaluării Naționale

Vă rugăm să completați în SIIIR notele primite de către elevi la simularea Evaluării Naționale conform adresei atașate.

Completarea în SIIIR nu exclude completarea în Registrul On-Line și vom verifica ca cele două baze să fie identice.

 

Completare buget în SIIIR

Rugăm toate unitățile de învățământ și conexe să încarce în SIIIR bugetul aferent anului 2016 cu termenul de 10 februarie 2016. Găsiți manualul de utilizare atașat prezentei.

Bugetele se introduc în lei

Totodată, unitățile vor afișa bugetul lor la avizierul școlii și pe site-ul lor.

Elevi neasociați SIIIR

Situația curentă al elevilor neasociați la clase:

Încărcare facilități SIIIR

Atașat găsiți rapoartele actuale (generate la ora 10:22 de către Siveco și transmise prin MENCȘ la ISJ) cu unitățile care nu au completat toate facilitățile clădirilor și sălilor din SIIIR.

Vă reamintim: termenul pentru încărcarea acestor date a fost 4 decembrie 2015 cf. adresei 9395 .

Verificarea încărcării se face cu rapoartele:

380 - RAPORT STARE COMPLETARE CLĂDIRI

427 - RAPORT STARE COMPLETARE SĂLI

Elevi de clasa XII/XIII din SIIIR pentru simularea locală de bacalaureat

Atașat aveți ultima situație (exportat la ora 8:30) referitor la elevii din clasele XII/XIII din SIIIR.

Catalogul simulării locale de bacalaureat va fi transmis prin registrul on-line în data de 08.12.2015 și va fi precompletat folosind datele din SIIIR exportate la ora 9:00.

Astfel până această dată limită vă rugăm să verificați toți elevii de clasa XII/XIII din SIIIR și să efectuați corecturile necesare.

Vă recomandăm să utilizați exportul complet de elevi (raportul nr. 371 din modulul "Managementul elevului" secțiunea "Rapoarte")

 

 

Stare completare resurse materiale SIIIR

Raportul a fost general la data de 03.12.2015 ora 12:30.

 

Precizare resurse materiale SIIIR

Unele unități nu au înțeles exact ce trebuie încărcat în SIIIR și astfel nu au o imagine clară asupra anvergurii muncii de efectuat.

Completare resurse materiale SIIIR

Găsiți atașat adresa și ghidul.

Atenție: având în vedere evenimentele recente și importanța acordată acestei lucrări de către D-ul secretar de stat și direcțiile de resort din minister, vă rugăm să tratați cu prioritate efectuarea încărcării. În special partea cu facilitățile clădirilor/ sălilor.

Stare completare statitstică "Cost Standard"

La ora 12:01 (după expirarea termenului) următoarele unități nu au finalizat încărcarea datelor despre costul standard în SIIIR. Ați fost anunțați din timp că această lucrare necesită seriozitate și considerăm că termenul de completare a fost unul rezonabil. Această situație a fost înregistrată și va fi înaintată comisiilor competente care-l vor folosi în evaluarea activității unităților de învățământ.

Completare Cost Standard SIIIR

Având în vedere urgența fundamentării bugetului pe anul 2016 aferent cheltuielilor de învățământ preuniversitar de stat pentru calculul cheltuielilor de personal cât și pentru calculul cheltuielilor materiale, conform HG nr.72/2013 – fundamentarea costului standard pe preșcolar/elev, vă solicităm să ne comunicați datele în SIIIR și în fișierul excel anexat cu privire la numărul de preșcolari/elevi pentru unitatea dumneavoastră, înscriși în anul școlar 2015 -2016, defalcat pe nivelele stabilite în machetă.

Datele se vor transmite în 2 formate:

URGENT! Avize PSI SIIIR

Totate unitățile de învățământ care nu au completat în SIIIR datele despre avizul PSI o vor face cu celeritate conform instrucțiunilor atașate cu termenul de:

AZI 03.11.2015 ora 14:00

Instrucțiuni scurte: Modulul "Resurse materiale"->Clădiri->Editează->Avize->Adaugă, Tip autorizație: Aviz PSI

 

Stare completare SIIIR

Situația elevilor neasociați la clase:

Ghid adăugare elevi SIIIR

O precizare ulterioară după numărul mare de telefoane primite care s-au rezolvat cu un singur clic de buton:

Pagini

Subscribe to RSS - SIIIR