Eşti aici

EduSAL versiunea 2.10.2

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.10.2 faţă de versiunea 2.10.1 constau în:

1.      Sporul de condiţii vătămătoare se va actualiza la valoarea zero

Pe acest motiv, doar cei care la instalarea acestei versiuni încă mai au acest spor, după instalarea noii versiuni, statele de personal se vor invalida şi vor trece în starea „în lucru” doar dacă se vor regăsi persoane care încă au spor condiţii vătămătoare. 

2.      A fost adăugat în modulul „Stat de plată / forma Alte drepturi” elementul salarial Suma compensatorie Art. 146, alin. (5^2), lit.(c) din Legea 227/2015

·         Acest câmp va fi utilizat DOAR în cazul celor care intră sub incidenţa art. 146, alin. (5^1) - (5^3) privind calculul contribuției de asigurări sociale - 25% datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţialşi art. 168, alin. (5^1) privind calculul contributiei de asigurări sociale de sănătate - 10% datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial ("(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^3) se aplică în mod corespunzător.") din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare

·         În acest camp se va opera o sumă de venit brut astfel încât totalul de venit brut rezultat de la luna ianuarie 2018 să genereze un rest de plată la acelaşi nivel cu cel obţinut la luna decembrie 2017

·         Responsabilitatea înregistrării acestor sume aparține în exclusivitate ordonatorului de credite al unității de învăţământ, respectiv identificarea angajaților care beneficiază de prevederile legale mai sus menţionate şi acordarea sumelor.

·         Pentru detalierea diferenţelor de contribuţii şi impozit generate din aplicarea modificărilor mai sus menţionate, vă ataşăm un îndrumar de urmat.

Informările transmise la lansarea versiunilor 2.10 şi 2.10.1 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.2.

Atenţie! Nu a fost actualizată D112 pentru luna ianuarie 2018. Nu validaţi D112 până la versiunea următoare!

Numai bine,

Echipa EduSAL