Eşti aici

Targul ofertelor educationale 2018

În conformitate cu art.12(3) al Ordinului M.E.N.C.S. nr.5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, respectiv a Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019:

„Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional, fiecare inspectorat şcolar judeţean, în colaborare cu comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi operatorii economici, va realiza un plan de acţiuni la nivel judeţean, care va cuprinde Târgul ofertelor educţionale”

           
           Ca urmare, rugăm liceele din zona Sf.-Gheorghe a se mobiliza în scopul acordării sprijinului acestora în mod similar anului trecut, în buna organizare şi desfăşurare a prezentului eveniment, programat în centrul civic al oraşului în ziua de 18 mai 2018 între orele 10-16.