Eşti aici

EduSAL versiunea 2.13

După instalarea versiunii 2.13, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!  După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.13 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

 • Drepturile personalului de conducere
 • Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
 • Drepturile personalului medical
 • Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic
 • Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018

Modificările aduse la versiunea 2.13 faţă de versiunea 2.12, şi a modificărilor ulterioare, constau în:
Blocarea acordării sporului de stabilitate pentru persoanele care după data de 1.07.2017 nu mai întrunesc condiţiile de acordare conform Legii cadru nr. 153/2017

 1. Blocarea acordarii gradaţiei de merit la personalul medical (medici şi asistenţi medicali)
 2. Blocarea acordării sporului de predare simultană directorilor
 3. Blocarea acordării sporului de predare simultană personalului didactic de predare care predă la învăţământul preşcolar
 4. Blocarea acordării gradaţiei de merit la funcţiile de cumul ( conform metodologiei de acordare a gradaţiilor de merit)
 5. Blocarea promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 25-30 ani, 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani
 6. Actualizarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1931/2018, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1615/2018 şi al ministrului sănătăţii nr. 598/2018, valabil începând cu aprilie 2018 - publicat în data de 22.05.2018
 7. Majorarea drepturilor salariale începând cu luna mai 2018 pentru personalul didactic din ISJ-uri/ISMB conform O.U.G. nr. 41/2018
 8. Majorarea plafonului din 2022 pentru funcţiile de conducere Director Casa Corpului Didactic şi Contabil şef şi Secretar şef de la unităţile de învăţământ de grad I conform O.U.G. nr. 41/2018
 9. Pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 41/2018, alin. 6.1, începând cu luna martie următoarele funcţii se vor reîncadra la personalul didactic-auxiliar, vor reprimi sporul de învăţământ special şi vor beneficia de majorarea de 20% din martie 2018:

Nr. crt.

Funcţie

Studii

1

Asistent social principal

S

2

Asistent social specialist

S

3

Asistent social practicant

S

4

Asistent social debutant

S

5

Documentarist gradul I  CCD/CDI

S

6

Documentarist gradul II  CCD/CDI

S

7

Documentarist gradul debutant  CCD/CDI

S

8

Secretar (tehnic) de redacție gradul I

S

9

Secretar (tehnic) de redacție gradul II

S

10

Secretar (tehnic) de redacție gradul III

S

11

Secretar (tehnic) de redacție debutant

S

12

Asistent social principal

SSD

13

Asistent social

SSD

14

Asistent social practicant

SSD

15

Documentarist treapta IA  CCD/CDI

M

16

Documentarist  treapta I  CCD/CDI

M

17

Documentarist  treapta II

M

18

Documentarist debutant

M

19

Secretar de redacție I

M

 20

Secretar de redacție II

M

 21

Secretar de redacție  IA

M

 22

Secretar de redacție debutant

M

23

Tehnician treapta IA

M

24

Căpitan

M

25

Șef mecanic

M

26

Ofițer de punte, Ofițer mecanic, Ofițer electrician

M

27

Șef timonier, Sef echipaj

M

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.13, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.13).

Echipa EduSAL

AtaşamentMărime
Package icon EdusalSetup_2_13.zip37.11 MB