Eşti aici

REZULTATE FINALE/ DE REPARTIZARE -CONCURS JUDETEAN

  Candidații CALIFICAȚI: nota minimă de promovare atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială  este 5 (cinci)

  Candidații NECALIFICAȚI : nota minimă de promovare atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci)