Eşti aici

Strategia Națională de Acțiune Comunitară-Campania socială „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

ÎN ATENȚIA TUTUROR UNITĂȚILOR ȘCOLARE IMPLICATE ÎN SNAC

Prin prezenta vă informăm, că în județul Covasna ediția 2019 a campaniei sociale „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” va fi organizată în perioada 02 - 06 decembrie 2019.  Campania implică strângerea de legume și fructe de către elevii voluntari SNAC şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituții sociale. Unitățile şcolare au libertatea de a găsi cele mai potrivite modalităţi de realizare a obiectivelor campaniei în colaborare cu I.Ș.J Covasna. 

Cele trei etape ale campaniei sunt:

identificarea, de către fiecare inspectorat școlar județean, unitățile școlare din județ a familiilor aflate în dificultate de pe raza judeţului/circumscripției școlii;

prezentarea acestei campanii, în unitățile școlare, de către voluntarii SNAC;

colectarea tuturor donațiilor, constând în legume și fructe, la nivelul unităţilor de învăţământ  implicate în SNAC. Donaţiile colectate vor fi dirijate către familiile aflate în dificultate.

La finalul campaniei, cel târziu până la finalul lunii decembrie,  fiecare coordonator local SNAC va înainta la I.S.J. Covasna un raport succint referitor la implementarea acestei activități în unitatea școlară proprie.

Vă mulțumim pentru sprijinul și implicarea dumneavoastră!

 

Cu deosebită considerație, 

Bokor Attila, coordonator regional SNAC