Eşti aici

Încărcare proiect plan școlarizare 2021-2022 SIIIR

Vă rugăm ca până 30 decembrie 2020 să încărcați în SIIIR planul de școlarizare pe anul școlar 2021-2022 conform celor trimise prin Registrul On-Line.

Pentru detalii legale/administrative luați legătura cu D-na Ferencz Edit, responsabilă plan școlarizare.

 

Detalii:

 

Autentificare și acces

Intrați în SIIIR cu un cont de secretară sau informatician

Accesați modulul „Plan de școlarizare”

Selectați anul școlar 2021-2022

 

Mențiuni

În SIIIR printr-un plan de școlarizare se înțelege o combinație de unitate de învățământ (structură), Formă de finanțare, Tip de învățământ, Limba de predare, Forma, Grupa/Clasa, eventuale specializări și un număr de grupe/clase și număr de locuri disponibile. Așadar o linie în tabelul aferent unui nivel de școlarizare. Exemplu: Dacă aveți 3 clase a V-a de limba română, veți introduce o singură linie cu 3 clase și 75 de locuri.

Fracțiunile de plan de preșcolar, primar și gimnazial (grupe combinate, clase simultane, clase integrate) se introduc separat pe fiecare fracțiune care compun un întreg

Fracțiunile de plan trebuie grupate cu etichete, exemplu: „Grupă mixtă 1”. Așadar la o grupă mixtă compusă din 3 fracțiuni, fiecare fracțiune va avea eticheta „Grupă mixtă 1”.

Suma grupelor/claselor compuse din fracțiuni de plan trebuie să dea exact 1.

Etichetele trebuie să fie unice pe nivel de unitate. Exemplu dacă aveți două clase simultane la primar cu etichetele („Simultan 1” și ”Simultan 2”) clasa simultană de la nivelul gimnazial va avea eticheta „Simultan 3”. Etichetele nu se pot refolosi în interiorul structurii dar pot fi refolosite între structuri.

Grupa/Clasa nu se poate schimba după salvare. Toate celelalte valori se pot schimba cu excepția clasei. Așadar dacă ați salvat greșit clasa V în loc de clasa VIII trebuie să ștergeți planul și să-l reintroduceți.

După completarea și verificarea datelor se va apăsa butonul „Finalizează” pe ecranul „Sumar”

Evoluție demografică

Doar pentru unitățile din mediul rural unde există o singură grădiniță pe localitate și se cunosc cifrele de evoluție demografică.

Accesați meniul „Evoluție demografică” și completați pe tranșe de vârstă datele solicitate

Documentație

Manual plan școlarizare

Metodologie SIIIR