Eşti aici

VERIFICARE/VALIDARE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA ETAPELE DE MOBILITATE

Candidații care observă erori în datele de înscriere afișate informează, în scris, prin poștă electronică la adresa de email bedit@isj.educv.ro , inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 16 iulie 2021, ora 12.00. Pentru a verifica datele din listele atașate, măriți documentul la 200-400%.

Absolvenții anului 2021 sunt obligați să aducă documentele de absolvire după finalizarea examenelor, altfel pierd dreptul de a participa la proba scrisă.

Candidații care s-au înscris la mai multe etape de mobilitate (repartizare note vechi, prelungire contract, etc.) se regăsesc în lista atașată o singură dată, dar dacă s-au înscris și la concurs și la alte etape, trebuie să se regăsească în ambele liste. Lista candidaților respinși și motivul respingerii sunt afișate la avizierul IȘJ Covasna.

     CONCURS

     ALTE ETAPE DE MOBILITATE