Eşti aici

Campania socială „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” din cadrul SNAC

În atenția Tuturor unităților școlare implicate în activitățile Strategei Naționale de Acțiune Comunitară

Prin prezenta vă informăm, că în conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 33798/07.11.2022, ediția 2022 a campaniei sociale „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” se va derula în perioada 21 - 25 noiembrie 2022.  Campania implică strângerea de legume și fructe de către elevii voluntari SNAC şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituții sociale. La finalul campaniei fiecare coordonator local SNAC va înainta la IȘJ Covasna (în atenția coordonatorului județean SNAC) un raport succint referitor la implementarea acestei activități.

Cele trei etape ale campaniei sunt:

  • prezentarea acestei campanii, în unitățile școlare, de către voluntarii SNAC;
  • identificarea, de către fiecare unitate de învățământ implicată, a familiilor din comunitate aflate în dificultate;
  • colectarea tuturor donațiilor, constând în legume și fructe, la nivelul unităților de învățământ implicate în SNAC. Donațiile colectate vor fi dirijate către familiile aflate în dificultate.

Vă mulțumim pentru sprijinul și implicarea dumneavoastră și vă încurajăm să căutați oportunități de sprijinire a rețelei de elevi și profesori voluntari din SNAC, prin proiecte cu diverse surse de finanțare.

Regăsiți atașat și adresa Ministerului Educației referitor la această campanie.

 

Cu respect, 

Bokor Attila,

coordonator județean SNAC