Eşti aici

Olimpiada de Matematică și Concursul de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici” - etapa județeană, 11 martie 2023

Rog secretariatele unităților de învățământ să anunțe profesorii de matematică din decizia atașată să consulte această postare pe site!

În atenția profesorilor de matematică!

Olimpiada de Matematică și  Concursul de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici” - etapa județeană se va desfășura sâmbătă, 11 martie 2023, la Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” din Sf.Gheorghe, astfel:

OJM

- între orele 09:00-11:30 pentru clasele a V-a și a VI-a

- între orele 09:00-12:30 pentru clasele a VII-XII

HAIMOVICI 

- între orele 09:00-12:00 pentru clasele a IX-XII

Aveți atașată decizia de numire a comisiei de organizare și evaluare, precum și criteriile de calificare pentru ONM și Haimovici.

Vor fi prezenți la unitatea de învățământ mai sus menționată:

- la ora 8:00 – Membrii comisiei de organizare și profesorii din școala gazdă

- la ora 8:30 – Membrii subcomisiei de organizare (conform deciziei) și elevii participanți

Obs. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev cu poză și vizat pentru anul școlar în curs, pentru elevii cu vârsta sub 14 ani

- la ora 11:00 – Membrii subcomisiei de evaluare pentru clasele V-VI

- la ora 12:00 - Membrii subcomisiei de evaluare pentru clasele VII-XII