Eşti aici

IMPORTANT: Precizare EduSal (Anexa3)

Fără Anexa 3 la Ordinul Comun nr. 4576/230/2445 din 2011 în MO 772 (SITUAȚIE CENTRALIZATOARE privind plata salariilor cu cod de bară) generat de EduSal din statul de plată aprobat electronic nu se va efectua plata salariilor de către Trezorerie.

Dacă din motive obiective (forță majoră) nu reușiți să generați anexa 3, veți reproduce Anexa 3 din Ordin în facsimil (identic) și aduceți la ISJ pentru avizare.

La solicitarea Trezoreriei să întocmiți Anexa 3 în 2 (două) exemplare ca unul să rămână predat la trezorerie.