Eşti aici

Flux de lucru EduSal pentru luna Ianuarie 2012

Preluat de pe forumul oficial

Stimaţi colaboratori,

Pentru continuarea lucrului cu EDUSAL vă propunem următorul flux de lucru:
1. Descărcaţi de pe portalul EDUSAL (https://edusal.edu.ro) versiunea 1.14 de program şi o instalaţi.
2. Daca ultima lună pe care aţi initializat-o cu EDUSAL este decembrie atunci urmaţi pasii următori:
2.1. închideţi luna decembrie, în condiţii de stat de personal şi plată aprobate;
ATENTIE: nu veţi avea cod de bare pe Situaţia centralizatoare privind plata salariilor atât timp cât nu veţi trimite la server centralizatorul ordinelor de plată, pentru care veti utiliza opţiunea online sau offline de trimitere. Ordinele de plată nu se avizează, ci doar se transmit pe server pentru preluarea informaţiilor la întocmirea altor situaţii centralizatoare
2.2. generaţi şi închideţi situaţia centralizatoare privind plata salariilor pentru statul de plată;
2.3 iniţializaţi luna ianuarie;
ATENŢIE: Dacă nu generaţi şi închideţi situaţia centralizatoare privind plata salariilor nu se va putea iniţializa luna ianuarie.
3. Dacă NU aţi iniţializat luna ianuarie, se va initializa luna ianuarie.
4. Dacă nu aţi actualizat conturile plătitoare la lunile anterioare, le veţi actualiza intrând în meniul de Setări / Nomenclator bănci astfel: selectaţi din lista de bănci, banca / trezoreria unde aveţi deschise conturile plătitoare ale unităţii de învăţământ. Adăugaţi pentru fiecare conturile plătitoare pentru fiecare sursă de finanţare pe care o aveţi în unitate.
ATENTIE: nu uitaţi să puneţi bifa de Cont plătitor.
5. Dacă nu aţi actualizat conturile colectoare la bănci la lunile anterioare (contul deschis de unitate din care se face transferul drepturilor băneşti către salariaţi), le veţi actualiza intrând în meniul de Setări / Nomenclator bănci astfel: selectaţi banca din lista de bănci, acţionaţi butonul Modifică şi înregistraţi informaţia în câmpul „Cont colector” .
6. După ce aveţi deschisă luna ianuarie, urmaţi paşii:
6.1. Actualizare stat de personal:
• Dacă s-au înregistrat persoane de mai multe ori în aplicaţie, se vor şterge persoanele înregistrate utilizând funcţionalitatea de ştergere salariat din meniul de Persoană, şi se va folosi forma de Alte încadrări pentru adăugarea încadrărilor multiple;
• se vor înregistra noile persoane, respectiv se vor completa datele de plecare sau de suspendare pentru angajaţii din luna curentă;
ATENTIE: se completează data plecării pentru salariaţii plecaţi în luna curentă; pentru salariaţii plecaţi în lunile anterioare se va utiliza funcţionalitate de ştergere salariat din meniul de Persoană;
• se vor actualiza datele salariale pentru luna în curs (funcţie, salariul grilă, norme, sporuri, categoria de învăţământ);
• se vor actualiza / modifica datelor de contract pentru declaraţia 112, respectiv se vor completa câmpurile Tip contract si Ore normă zilnică contract conform validarilor cerute de softul J; de exemplu: pentru persoanele care au doar plata cu ora se vor completa Tip contract cu una din valorile: Parţial cu norma de 1 ora, Parţial cu norma de 2 ore .... Parţial cu norma de 7 ore, iar la Ore normă zilnică contract se va pune valoarea 8.
• Dacă aveţi conturi colectoare deschise la bănci, intraţi în forma de Conturi bancare pe persoane şi se va bifa câmpul Cont colector. Această modificare va face ca în Situaţia centralizatoare privind plata salariilor să se genereze un singur ordin de plată pe total suma de virat pentru salariaţii care au cont la banca respectivă, se va genera câte un ordin de plată pentru restul de plată al fiecărui salariat.
ATENTIE: [i]începând cu ianuarie 2012 se modifică algoritmul de calcul pentru personal conform legislaţiei în vigoare; vă rugăm să verificaţi calculele şi rezultatele obţinute.[/I]
6.2. După finalizarea statului de personal, acesta se va trimite la server pentru avizare.
6.3. Dacă există avansuri de concedii de odihnă de plătit la luna ianuarie, acestea se vor genera după avizarea statului de personal conform fluxului de lucru prezentat în Manualul de prezentare EduSAL cu menţiunea că la data de creare a statului de avans se va completa data de 1 ianuarie.
6.4 După finalizarea statului de avans, acesta se va trimite la server pentru avizare.
6.5. După obţinerea avizării, se va închide statul de avans.
6.6. După închiderea statului de avans, se va genera şi închide Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pentru stat de avans conform fluxului detaliat in Manualul de prezentare Edusal disponibil pe portalul EDUSAL.
ATENTIE: nu veţi avea cod de bare pe Situaţia centralizatoare privind plata salariilor atât timp cât nu veţi trimite la server centralizatorul ordinelor de plată, pentru care veti utiliza opţiunea online sau offline de trimitere. Ordinele de plată nu se avizează, ci doar se transmit pe server pentru preluarea informaţiilor la întocmirea altor situaţii centralizatoare.
6.7. După avizarea statului de avans se va genera statul de plată din statul de personal avizat.
ATENTIE: dacă aveţi deja statul de plată creat, acesta se va regenera acţionând butonul de „Generare stat de plată” şi bifând cea de-a doua opţiune (de creare stat de plată)
6.8. După crearea statului de plată se vor urma paşii:
• Se vor completa pontajele: automat aplicaţia va insera la creare în câmpul de zile lucrate valoarea zilelor lucratoare din lună; se vor completa şi zilele de concediu de odihnă care nu au fost generate din statul de avans, zilele de absenţă, concediile medicale
• Se va verifica / actualiza numărul de ore efectuate la plata cu ora în câmpul de „Număr ore plata cu ora” din forma de Persoană a statului de plată.
• Se vor înregistra persoanele în întreţinere, conturilor bancare, istoric venituri pentru calcul concedii medicale pentru angajaţii noi;
• Se vor înregistra indemnizaţiile de examinare, alte drepturi, veniturile din alte salarii, respectiv suma de impozitat obţinute de la alte unităţi şi declarate aici pentru impozitare, daca este cazul,
• Se vor înregistra reţinerile de după salariul net; se vor colecta doar acele contribuții pentru care există bază legală de colectare de către școală .
• Se vor verifica calculele rezultate.
6.9 După finalizarea statului de plată, se vor genera taxele de angajator utilizând meniul de Recapitulaţie taxe din meniul de Utilitare, se vor verifica / corecta sumele rezultate.
6.10. După finalizarea recapitulaţiei de taxe se va trimite statul de plată către avizare la server.
6.11. După obţinerea avizării, statul de plată se va închide.
6.12. După închiderea statului de plată se va genera Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pentru statul de plată, din care se vor exporta fişierele text utilizate de aplicaţia de la Ministerul de Finanţe pentru generarea OP-urilor.
ATENTIE: nu veţi avea cod de bare pe Situaţia centralizatoare privind plata salariilor atât timp cât nu veţi trimite la server centralizatorul ordinelor de plată, pentru care veti utiliza opţiunea online sau offline de trimitere. Ordinele de plată nu se avizează, ci doar se transmit pe server pentru preluarea informaţiilor la întocmirea altor situaţii centralizatoare.
6.13. Se vor genera fişierele de bănci, pentru verificare şi validare date exportate.
6.14. Se va genera fişierul XML al Declaraţiei 112 din EduSAL şi se va valida folosind soft-ul J (de pe site-ul ANAF).
6.15 Se vor printa şi verifica fluturaşii.
7. Dacă aţi iniţializat deja luna ianuarie, se vor parcurge paşii descrisi mai sus de la punctul 6.