Eşti aici

Lista Email

Inspector  Școlar General:
Kiss Imre
k_imre@isj.educv.ro

Inspector Şcolar General Adjunct:
Bobeș Luminița Elena
luminita.bobes@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru limba și literatura maternă maghiară:
Kőmíves Noémi
komivesn@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru educație timpurie și alternative educaționale, secția maghiară:
Szőcs Imola
szocsimola@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru educație timpurie și alternative educaționale, secția română:
Florica Nica
floricanica2015@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru managementul resurselor umane:
Kiss Éva Ildikó
kissevaildiko@isj.educv.ro

Referent management resurse umane:
Ferencz Edit
bedit@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru învățământ primar și alternative educaționale, secția maghiară:
Kocsis Annamária
kocsisannamaria@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru învățământ primar și alternative educaționale, secția română:
Banciu Mihai Sebastian
banciumihai@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic:
Popescu Marius
marius@isj.educv.ro

Inspector pentru educație fizică și sport:
Farkas Csaba István
farkascs@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare:
Zágoni Imola-Eva
zimo76@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru chimie (cu atribuții pentru fizică, biologie și învățământ particular):
Bartók Enikő Anna
bartokenikoanna@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru limba franceză (cu atribuții pentru limbile italiană, germană și spaniolă):
Tankó Viorica
vtanko@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru limba engleză:
Balogh Mária Katalin
bkatalin@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru limba și literatura română:
Pandele Maria
pandelem@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru matematică (cu atribuții pentru informatică):
Vass Csilla
vasscsilla@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru arte:
Miklós Mária
miklosmaria@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru istorie (cu atribuții pentru socio-umane, religie secția română, monitorizarea programelor privind accesul la educație):
Sibianu Victor
victorsibianu@yahoo.com

Inspector școlar pentru proiecte europene:
Madar Júlia
julia_madar@yahoo.com

Inspector școlar pentru învățământul special și pentru minorități (cu atribuții pentru religie secția maghiară):
Bokor Attila
bokoratti@yahoo.com

Inspector școlar pentru management instituțional:
Nemes Julia
inemes@isj.educv.ro

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (cu atribuții pentru geografie):
Karda Ádam
kadam@isj.educv.ro

Inspector pensionar pentru arhivă și manuale școlare:
Farkas István
farkasi@isj.educv.ro

Referent manuale școlare:
Huszár Szilamér
huszarszila@isj.educv.ro

Secretara:
Tankó Zsófia
tzsofia@isj.educv.ro

Secretara:
Willmann Erna
ernaw@isj.educv.ro

Şef Serviciu / Salarizare:
László Jutka
jutka@isj.educv.ro

Statistică:
Gajdó Ödön
godon@isj.educv.ro

Informatician:
Balázsi Szilárd
bszilard@isj.educv.ro

Informatician:
Bódi Attila Botond
bobo@isj.educv.ro

Administrator:
Czofa Ferenc
cferenc@isj.educv.ro

Audit:
Cocîrţă Iliuţa
iliuta@isj.educv.ro

Contabil Șef:
Kovács Erika
contabilitate@isj.educv.ro

Contabil:
Rapolti Erika
rerika@isj.educv.ro

Contabil:
Varga Réka
vargareka@isj.educv.ro

Contabil:
Földes Irén
foldesi@isj.educv.ro

Contabil:
Fazakas Enikő
fazakas.eniko@isj.educv.ro

Investiții:
Nagy Béla
nagyb@isj.educv.ro

Jurist:
Szilágy János
szilagyj@isj.educv.ro