Jelenlegi hely

január 2012

Revenire adresa nr. 161 (Ansamblul "Háromszék" - spectacole)

Stimaţi directori şi consilieri educativi!

În adresa nr. 161 s-a  scris greşit data spectacolelor ansamblului "Háromszék".

Astfel, la Tg. Secuiesc spectacolul va avea loc în data de 30 ianuarie, iar la Baraolt în 31 ianuarie 2012. Organizatorii îşi cer scuze pentru greşeală.

Statistică S3

Vă rugăm să completați situația statistică S3 Anual "Costul forței de muncă în anul 2011".
Situația se va depune la I.S.J Covasna semnată și ștampilată până pe data de 29.01.2012

Proiectul „Internet în şcoala ta”

În vedrea semnări contractului aferent proiectului „Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităților școlare din zona rurală și mic urbană” vă solicităm că fiecare școală beneficiară a proiectului să transmită:
- Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local la zi.
- Certificatul de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la stat.
Certificatele de atestare se depun la I.S.J Covasna - Informatizare la dl. Bodi Attila - Botond până la data de 31.01.2012 ora 12:00

Oldalak