Jelenlegi hely

Inspector de limbi moderne

Rezultate iniţiale - Olimpiada de limba engleză, etapa judeţeană

Eventualele contestaţii vor fi depuse luni, 11 martie 2019, la secretariatul Colegiului Naţional „Székely Mikó” între orele 9.00 – 15.00.

Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba engleză nr. 24715/ 16.01.2019, art. 25,

alin. (1) „Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise.”

alin. (2) „Nota obţinută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.”

Rezultate înainte de contestații - Olimpiada de limba engleză, etapa locală

Rezultatele obținute de către elevi în urma evaluării lucrărilor scrise la etapa locală a olimpiadei de limba engleză au fost afișate în unitățile de învățământ organizatoare.

Inspector școlar,

prof. Balogh Maria Katalin

Adresa MEN Programe CFA DESCARTES

Către Liceele în care se predă limba franceză,

În atenția profesorilor de limba franceză 

Vă transmitem alăturat spre informare adresa MEN cu privire la oferta de programe a CFA Descartes pentru liceenii români din clasa a XII-a. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la persoanele de contact menționate în adresă.

Inspector școlar,

prof. Viorica Tanko

REZULTATE FINALE OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA GERMANA

Vă transmitem alăturat rezultatele obținute de elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de limba germană.Felicităm elevii și profesorii care i-au pregătit pentru rezultatele frumoase obținute.

Mulțumim profesorilor de limba germană și direcțiunii Colegiului Național ”Szekely Miko” pentru calitatea organizării olimpiadei.

Inspector școlar,

prof. Viorica Tanko

REZULTATE OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ GIMNAZIU

Contestațiile se pot depune în data de  07.03.2018, între orele 14.00 - 16.00, la IȘJ Covasna, prin fax. Se va indica numele și prenumele, clasa, nivelul, criteriul contestat. Se pot depune contestații numai pentru criteriile SP2 și SP3. Diferența dintre evaluarea inițială și cea de la contestație trebuie  să fie de minim 4 puncte, pentru ca punctajul să fie modificat

Contestațiile se vor soluționa în cursul zilei de joi, 8 martie. Rezultatele finale se vor afișa vineri 09.03.2018.

 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Inspector de limbi moderne csatornájára