Eşti aici

Inspector de limbi moderne

Adresa MEN Programe CFA DESCARTES

Către Liceele în care se predă limba franceză,

În atenția profesorilor de limba franceză 

Vă transmitem alăturat spre informare adresa MEN cu privire la oferta de programe a CFA Descartes pentru liceenii români din clasa a XII-a. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la persoanele de contact menționate în adresă.

Inspector școlar,

prof. Viorica Tanko

Subiecte și bareme Olimpiada de limba germană etapa locală

Cadrele didactice sunt rugate să transmită prin email inspectorului de specialitate până luni, 22 ianuarie 2018, tabelele nominale cu elevii calificați la etapa județeană, pe clase, conform tabelului alăturat: Numele și prenumele elevului / Clasa / Total ore de studiu acumulate / Nivelul european / Profesor îndrumător / Punctaj SP / Punctaj LV/ TOTAL Criteriile de calificare sunt cele menționate în adresa IȘJ nr. 104 din 10.01.2018, respectiv, minimum 30 de puncte, din care 20 la SP și 10 la LV.

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector de limbi moderne