Eşti aici

Inspector Învățământ Special

ANUNŢ pentru selectarea unui partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU

ANUNŢ pentru selectarea unui partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții 8.ii. “Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor ( FSE), în special a celor care nu au loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției

CENTRALIZATOR CU ELEVII PREMIATI LA FAZELE JUDETENE ALE OLIMPIADELOR NATIONALE LA RELIGIE IN LIMBA MAGHIARA SI LA PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE

Stimati Directori! Stimati Colegi!

Mentionam, ca Olimpiada Naționala de Religie în limba maghiară cultele reformat, evanghelic, unitarian respectiv Olimpiada Naționala de Religie Romano-Catolică în limba maghiară a figurat pentru prima data in acest an scolar in Calendarul Olimpiadelor Scolare pe Discipline de învățământ, finanțate de M.E.N.

Felicitari tuturor participantilor, profesorilor pregatitori cat si organizatorilor! 

 

Sesiuni de informare cu tematica Impactul socio-economic al risipei alimentare la nivel național în contextul actual al crizelor legate de securitatea alimentară și schimbările climatice.

CĂTRE,

TOATE UNITĂȚILE ȘCOLARE

Vă informăm, că Inspectoratul Școlar Județean Covasna în parteneriat cu Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București organizează două sesiuni de informare cu tematica Impactul socio-economic al risipei alimentare la nivel național în contextul actual al crizelor legate de securitatea alimentară și schimbările climatice.

LANSARE CONCURSURI NATIONALE din cadrul SNAC

 STIMATI DIRECTORI!

 

VA RUGAM SA MEDIATIZATI ACESTE CONCURSURI (vezi documentul anexat) IN RANDUL VOLUNTARILOR SI A BENEFICIARILOR DIN CADRUL STRATEGIEI NATIONALE DE ACTIUNE COMUNITARA.

VA MULTUMIM!

INSPECTOR SCOLAR BOKOR ATTILA

COORDONATOR NATIONAL SNAC

Faza judeţeană a Concursului Naţional pentru Elevi „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor, ediția a VII-a

Vă transmitem alăturat adresa MEN 31719/2013 privind desfăşurarea Concursului Naţional pentru Elevi „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, ediția a VII-a, derulat de către Ministerul Educaţiei Naționale, în parteneriat cu Asociaţia “Divers”.

CENTRALIZATOR PRIVIND RECOMANDĂRILE EMISE ÎN URMA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR

 îN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A MEMBRILOR COMISIILOR DE ÎNSCRIERE!

VĂ RUGĂM SĂ SELECTAŢI (ÎN BAZA ADRESELOR DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR) RECOMANDĂRILE (PRIVIND NIVELUL LA CARE URMEAZĂ SĂ FIE INSCRIŞI) PENTRU COPIII DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII DVS. ŞI SĂ AFIŞAŢI TABELUL LA UNIT. DE ÎNVĂŢĂMÂNT (inclusiv la structurile arondate). PENTRU DETALII SAU ÎN CAZ DE NECLARITĂŢI VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI INSP. DE SPECIALITATE ÎNV. SPECIAL SAU DIRECTORUL CJRAE.

VĂ MULŢUMIM!

INSPECTOR ŞCOLAR PTR. INV. SPECIAL

prof. BOKOR I. ATTILA

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector Învățământ Special