Eşti aici

Gradație de Merit 2023

Rezultate Finale

ANUNȚ privind depunerea contestațiilor!

Contestațiile la punctajele obținute se pot depune în perioada 19-21.06.2023 la secretariatul I.Ș.J. Covasna, în intervalul orar 8:00 - 16:00 sau  online la adresa de e-mail office@isj.educv.roînsoțită de copia documentului de identitate.

Rezultate inițiale Gradație de Merit 2023

ERATĂ la Fișa de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal – La criteriul 1, subcriteriul c) Nota corectă esteSe punctează cumulativ activități din oricare subcriteriu fără a depăși punctajul maxim al criteriului – 5 p”