Eşti aici

Contabilitate

In atentia directorilor si conducatorilor compartimentului financiar-contabil date privind naveta presonalului didactic si didactic auxiliar

Au fost publicate două solicitări statistice pe Registru Online " Statistica naveta personal didactic si didactic auxiliar sub 50 km" si "Statistica naveta personal didactic si didactic auxiliar peste 50 km" . Termen: 20.06.2014 ora 12:00

În atenția contabililor - Necesar de fonduri Transport elevi

Vă rugăm să ne transmiteți până la ora 12.00 - 06.06.2014 Necesarul de fonduri pentru transport elevi.

ATENTIE

Situația solicitată se trimite în format exel.

Centrele financiare care au trimis deja, trebuie să  refacă și să ne trimită în format exel.

Listă beneficiari sentințe 100 Euro - solicitat de Curtea de Conturi

Unitățile de învățământ, care au beneficiat de sentințe judecătorești cf. legii.315/2006 în anul 2013,  trebuie să trimită lista beneficiarilor, pe cale electronică: foldesi@isj.educv.ro, obligatoriu până la data de 12.05.2014 orele 15.00.

 

Atașat aveți lista unităților de învățământ beneficiare din evidența noastră.

 

 

URGENT - Revenire la adresa Curtii de Conturi nr.2201/29.04.2014

Auditorii Curții de Conturi solicită de la cele 8 unități cuprinse în adresa menționată sus, o situație care să conțină următoarele date:

- Prezentarea școlii (adresa, nr.telefon și email al școlii, forma juridică, codul fiscal, data înființării și baza legală)

- Conducerea entității (director, director adj, adm.financiar, numiți în funcție din data de... până în prezent)

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Plati restante naveta elevilor 31.12.2013

La solicitarea Curtea de Conturi, vă rugăm să comunicați URGENT soldul plăților restante la data de 31.12.2013 privind naveta elevilor.

NU se ia în calcul abonamentele calculate conform OG.29/2013.

Situațiille vor fi transmise prin fax SAU e-mail scanat, semnat și ștampilat - deakeva@isj.educv.ro

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

Atașat aveți adresa MEN - Direcția Resurse Umane și Salarizare nr.166/DRUS/19.03.2014, împreună cu adresa MFP nr.415.705/12.03.2014, referitor la incadrarea bugetară a hotărârii judecătorești.

URGENT - Sume restante la naveta elevilor la 28 februarie 2014

În regim de urgență transmiteți situația sumele restante la naveta elevilor la 28 februarie 2014, solicitat de M.E.N., cf. machetei.

 

Adresa va fi semnată de conducătorul unității și al compartimentului financiar contabil.

Vă rugăm să transimteți situație prin fax, până la data de 17.03.2014, ora 14.00.

 

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

În data de 24.12.2013 contul I.S.J. simbol nr. 5005 a fost închis, vă rugăm să nu restituiți sume necuvenite în acest cont. Unitățile care au O.P.-uri depuse cu data de 30.12.2013 sunt rugate să retragă de la trezorerie.

Menționăm că în acest sens am stabilit termen de restituire.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - titlul 59 "Burse"

În regim de Urgență să comunicați soldul la titlul 59 (buget de Stat) și modificările intervenite în luna decembrie.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - comunicare disponibil în cont la titlul 20 - Bunuri și servicii

Având în vedere necesitatea retragerii disponibilul existent în cont la titlul 20 "Bunuri și servicii" vă rugăm a comunica sumele rămase neutilizate conform extrasului de cont, până în date de 09.12.2013.

Pagini

Subscribe to RSS - Contabilitate