Eşti aici

Contabilitate

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

 În data de 22.12.2014 contul "5005"-Sume de mandat al I.S.J. Covasna s-a inchis. Vă rugăm să nu restituiţi sume neutilizate în acest cont.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Monitorizarea cheltuielilor de personal

La solicitarea MEN se modifică pentru I.S.J. termenul de depunere a situației monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna octombrie. Astfel termenul final de transmitere, pentru unitățile de învățământ va fi data de 05.11.2014.

URGENT - Sume neutilizte Olimpiada Judeteana

În ntenția contabililor șefi

Verificați contul dvs.  nr.5006 și restituiți în regim de urgență sumele rămase neutilizate legate de organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare etapa județeană virate de Inspectoratul Școlar (disponibilul virat va fi comunicat la contabilitate ISJ  prin fax sau email).

Alocaţii de stat pentru elevi care au împlinit 18 an 2014-2015

Cererile pentru alocaţia de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani vor fi depuse la I.S.J. Covasna – Informatizare – d-lui Bodi Attila Botond, în scris şi format electronic pe Registrul On-Line  până la data de 20 a fiecărei luni (dacă nu aveți cererii depuse se trimite necompletat). În fiecare lună va fi postată o nouă machetă folosiți macheta pentru luna respectivă.
Indicaţii:

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Disponibilitati la titlul 10

Comunicați URGENT, prin adresa de e-mai - foldesi@isj.educv.ro  disponibilul existent în contul dvs deschis la Trezorerie la titlul I - Cheltuieli de personal finanțare din bugetul de stat.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Revenire la Fila de buget

Vă atragem atenția că pentru zona Tg. Secuiesc fila de buget va fi transmisă la Trezorerie. Originalul vor primi prin poștă, nu trebuie să vă deplasați special pentru ridicarea documentului.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Fila de Buget

Ridicați URGENT fila de buget de la I.S.J., pentru  a prezenta la Trezorerie.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Buget 2014 - Examene nationale - URGENT

 

În vederea repartizării bugetului aferent examenelor naționale vă rugăm să transmiteți prin fax sau e-mai (scanat) macheta anexată.

După deschiderea efectuată de MEN vom repartiza creditele conform solicitării depuse de dvs, eventualele diferențe constatate vor fi comunicate în scris.

FOARTE URGENT - Referitor salarii AUGUST

Atașat aveți email-ul trasmis de M.E.N. referitor la deschiderile de credite pu luna august. Vă rugăm să luați măsuri ca în limita posibilităților să efectuați plata examenelor naționale.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Necesar examene nationale

Până în data de 21.07.2014 orele 15.00 veți trimite la I.S.J. necesarul de fonduri pentru examene naționale conform modelului anexat.

Acceptăm și situația scanată  trasmisă prin e-mail sau prin fax (semnat și ștampilat).

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

Alăturat aveți lista centrelor financiare, care nu au achitat cheltuielile aferente concursului de titularizare 2014. Ca revenire la adresa noastră nr.2736/28.05.2014, postat pe site-ul directorilor, vă rugăm să achitați cât mai urgent cheltuielile aferente. Factura va fi emis de Lic. Tehn. Puskas Tivadar Sf. Gheoghe.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Referitor la Situatii financiare 30.06.2014

Atașat aveți Anexa 7 modificată, prin introducerea art.57.02.01. Anexa se referă la cele unități de învățământ care au avut rulaj la acest articol.

Menționăm că nu solicităm copia extraselor de conturi, veți introduce ca anexă la situații financiare Execuția conturilor bugetare și de disponibilități al unității dvs. emis de trezorerie.

Pagini

Subscribe to RSS - Contabilitate