Jelenlegi hely

Titularizare

PROGRAMAREA INSPECŢIEI SPECIALE LA CLASĂ, PROBELOR PRACTICE ŞI PROBELOR ORALE DE LIMBĂ DE PREDARE (MAGHIARĂ SAU ROMÂNĂ)

Atenție schimbare la data și ora întâlniri candidaţilor cu profesorii evaluatori în vederea programării probei/ probelor:

pentru disciplina Limba și literatură engleză va fi la Liceul Economic „Berde Aron” Sf. Gheorghe, 27 mai 2015, ora 14,15.

Model de cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 (cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2014,

Oldalak

Feliratkozás RSS - Titularizare csatornájára