Eşti aici

Reamintire: înscriere grade didactice

Vă reamintim că prin excepție în anul școlar curent înscrierile pentru gradul didactic II -seria 2022 și gradul didactic I seria - 2021-2023 ( conform OMEC nr. 4303 din 2020), se va realiza la sârșitul lunii noiembrie (25-27 noiembrie cf. procedurii de înscriere)

vezi link:https://isj.educv.ro/content/14976/Procedura-de-%C3%AEnscriere-la-gradul-didactic-I-%C8%99i-II-anul-%C8%99colar-2020-2021

Atașez procedura de înscriere, fișele de înscriere și tabelele nominale ale candidaților din cele două categorii. Deasemenea vor fi aduse și dosarele de reânscriere ale candidaților care au solicitat amânarea gradului didactic II pentru seria 2021.

Totodată vă reamintesc că,  inspecțiile care nu au putut fi realizate din cauza suspendării cursurilor din  semestrul II al anului școalar 2019-2020, au fost reprogramate la începutul acestui an școlar, pentru a putea fi realizate în termen.

vezi link:https://isj.educv.ro/content/15002/Inspec%C8%9Bii-curente-grad-didactic-I-%C8%99i-II-nerealizatereprogramate-din-cauza-suspend%C4%83rii

Fiecare candidat înainte de înscriere trebuie să aibă efectuat prima inspecție curentă (înainte de înscriere), pentru a putea fi acceptată înscrierea. 

Având în vedere situația actuală epidemiologică (starea de alertă din cauza pandemiei de Covid 19) dosarele de înscriere ale candidaților vor fi lăsate la poarta instituției.