Jelenlegi hely

Lista disciplinelor și programelor pentru Examenul Național de Definitivare în Învățământ sesiunea 2016- aprobat prin OMECS nr. 5558/27.10.2015 + Centralizator 2016 cu privire la disciplinele pentru Definitivat