Jelenlegi hely

Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020

In atentia directorilor liceelor tehnologice, Camerei de Comert si Industrie Covasna si operatorilor economici din judet!

Va informam ca a aparut OMEN nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020, precum si a modelelor pentru avizarea de catre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritoriala, a Proiectului cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional.

Prin prezenta va atasam Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020 precum si fisele de Solicitare de școlarizare în învățământul dual respectiv profesional pentru anul școlar 2019-2020.

1. Rugam pe aceasta cale Operatorii economici, sa transmita la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017. Solicitările operatorilor economici se vor transmite prin e-mail la adresa vet@tvet.ro 
Termen: 23.11.2018

2. Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3  la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020.

Termen: 23.11.2018