Jelenlegi hely

Edusal 2.24

După instalarea versiunii 2.24 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.24 constau în:
 Afișarea funcției de conducere în statul de personal;
 Transmiterea statelor de personal CJRAE/CMBRAE la luna martie 2019 se va face dupa rectificarea statelor de plată aferente lunii februarie 2019, prin eliminarea sporului de învățământ special la luna februarie 2019
 Activarea funcționalității de plată a hotărârilor judecătorești începând cu luna martie cu taxele aferente perioadei pentru care s-au calculat (de regulă octombrie 2008 – mai 2011), exceptând impozitul pe venit (10% din valoarea brută a hotărârilor judecătorești);
 Implementare calcul spor de diriginție acordat personalului de conducere în unitățile de învățământ (director sau director adjunct), calculat la salariul de bază corespunzător funcției didactice de profesor, proporțional cu numărul de ore de predare la catedră;
 Implementare calcul spor de predare simultană acordat personalului de conducere în unitățile de învățământ (director sau director adjunct), calculat la salariul de bază corespunzător funcției didactice de profesor, proporțional cu numărul de ore de predare la catedră;
 Actualizarea plafonului de număr ore la plata cu ora la 5 săptămâni de activitate didactica pentru luna martie 2019.
Observații:
 După instalarea versiunii 2.24, statele de personal generate și aprobate pentru luna martie cu versiunea 2.23 vor fi invalidate;
 Pentru a putea trimite către aplicaţia centrală state şi pentru a primi răspuns, trebuie să instalați noua versiune;
 Pentru validarea și depunerea D112 va fi livrată o versiune dedicată.
Vă reamintim setările ce se impun la încadrarea personalului care nu mai este angajat în unitatea dvs şi care urmează să fie adăugat în stat de personal persoane în vederea achitării sumelor rezultate din aplicarea sentințelor judecătorești.
Se intră pe fiecare din aceste poziții și se setează:
 Tip asigurat: (18)Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice. Pentru acest tip de asigurat, NU mai este necesar Motiv scutire a fi setat.
 Tip contract - Parțial 1 oră
 Norma zilnică = 8 ore
 Data angajării = Data plecării = 01.03.2019
 Casa de sănătate - cea predefinită, nu mai este de interes
 Dacă persoana este pensionară se setează câmpul „Este pensionar” = DA
 Se setează câmpul „Este funcţie de bază” = Nu
 Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”=DA
 Statut persoană = HJ
 Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
 Scoateţi bifa la cei ce au contractul de muncă suspendat
 Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
 Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
După aceste setări din stat personal, în statul de plată:
 Se pontează cu zero zile lucrate, deci toate zilele vor fi absente
 Înregistrați suma aferentă HJ-ului pe același nivel de învățământ pe care au fost setate persoanele în statul de personal
 Nu se reține somaj pentru acest Tip de asigurat
 În Recapitulație taxe se vor putea înregistra și diferențele de 5% pentru cotele de Contribuții ale angajatorului pe linia intitulată analog, atât la Total cât și pe sursa de finanțare
Notă:
 Chiar dacă finanțarea nu acoperă necesarul sau nu ați primit încă finanțarea pentru plata HJ, adăugaţi persoanele noi / aduceți din arhivă persoanele cu astfel de plăți pentru a le regăsi în statul rectificativ, ulterior;
 Nu se vor prelua în D112 curentă pentru că nu sunt aferente perioadei de raportare. Conform codului fiscal actualizat se vor genera D112 aferente perioadelor pentru care se plătesc. Se depun declaratii rectificative aferente perioadei la care se refera platile;
 Se vor plăti de la articolul bugetar 10.01.01 sumele aferente salariatului iar cele ale angajatorului - din articolele bugetare valabile la luna perioada la care se refera hotararile judecatoresti (in principal octombrie 2008 - mai 2011).
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.24, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.24).

CsatolmányMéret
Csomag ikon EdusalSetup_2_24.zip33.71 MB