Jelenlegi hely

Informare înscriere elevi de etnie rromă în clasa a IX-a

În atenția directorilor unităților de învățământ , diriginților claselor a VIII-a, elevilor claselor a VIII-a și părinților acestora

Ref. Admitere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2021-2022

 

Informare privind termenul limită pentru depunerea recomandărilor scrise privind apartenența  elevilor la etnia rromă în vederea admiterii în învățământul liceal sau profesional de stat, pentru anul școlar 2021-2022

 

Conform prevederilor OMEN 5457/31.08.2020 și ale Anexei 1 la acest ordin („Calendarul admiterii în învățământul liceal/profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022”), în perioada 5 octombrie 2020 - 29 aprilie 2021, se eliberează recomandările scrise privind apartenența la etnia rromă.

Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea se transmite prin e-mail, în format pdf, unității de învățământ din care provine candidatul, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii, cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/ reprezentantului legal al elevului, care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.

Recomandările în vederea înscrierii pe locurile speciale pentru rromi se depun de către părinte/reprezentantul legal până la data de 29 aprilie 2021, la secretariatul unității de învățământ de proveniență a elevului.

Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Conform OMEN 5457/31.08.2020 și Anexei 1 la acest ordin, în intervalul 8-9 iulie 2021 se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de către diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ de proveniență.

În aceeași perioadă se va face introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

 

 

 

 

                                                                                INSPECTOR  ŞCOLAR ,                

                                    prof. Bartók Enikő Anna