Jelenlegi hely

november 2019

Actualizare tip unitate/elevi EduSal

Vă rugăm ca înainte să trimiteți statele să verificați și după caz să actualizați "Tip unitate" și "Număr elevi" în EduSal, pe ecranul de Setări Generale.

PLAI 2016-2025 (revizuit)

În conformitate cu Activităţile specifice învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) în anul şcolar 2019 – 2020, până în data de 12 decembrie 2019, liceele tehnologice au obligația de a-și revizui PAS!

Corecturi denumiri localități rețea 2019-2020

În urma analizelor am depistat și am corectat unele probleme în denumirile unor unități de învățământ din rețeaua școlară.

Astfel am corectat denumirile unităților din următoarele localități să coincidă cu hotărârile consiliilor locale:

Catalina,

Malnaș,

Malnaș Băi,

Vârghiș

Pentru o verificare mai riguroasă vom trimite mâine o situație în Registrul On-Line ref. la rețeaua școlară.

Oldalak