Jelenlegi hely

Edu.ro

Feliratkozás Edu.ro hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 38 perc 37 másodperc

Sesiunea august - septembrie 2022 a examenului național de bacalaureat începe marți, 16 august, cu aproape 35.000 de candidați înscriși

h, 15.8.2022 - 13:33
15 Aug 2022

Aproape 35.000 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2022 (sesiunea august - septembrie). Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, 22.586 de candidați provin din promoţia anului 2022, iar 12.237 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

Probele se vor desfășura în 138 de centre de examen, după următorul calendar:

Probele de evaluare a competențelor (lingvistice și digitale) sunt programate în intervalul 22 - 29 august (cu excepția zilelor de 27 și 28 august) - detalii aici.

Afișarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format clasic/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (interval 1 - 2 septembrie), vor fi comunicate în data de 3 septembrie.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. 

Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat (cu maximum două ore), candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii emise de Ministerul Educației cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 16 - 18 august, între orele 8:00 - 16:00, respectiv 19 august, între orele 8:00 – 14:00.

Nota minimă de promovare - pentru fiecare probă - este 5 (cinci), iar media finală ce trebuie obținută pentru a încheia examenul cu succes este cel puțin 6 (șase).

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbacalaureat 2022bac 2022Categorie: Comunicate de presă

Consultare publică privind implementarea programului „Școlii din Spital”, prevăzut în proiectele de legi ale educației

cs, 11.8.2022 - 21:10
11 Aug 2022

Răducu, un copil de 10 ani, pacient oncologic, ne spune ce reprezintă «Școala din Spital» pentru el:

„«Școala din Spital» este un loc special care îi ajută pe copii să înțeleagă sensul vieții, îi face mai deștepți, le dă aripi sa zboare și le face un viitor mai bun.”

Am participat cu emoție, astăzi, la întâlnirea cu profesori, psihologi implicați în sprijinul educației copiilor spitalizați, voluntari, reprezentanți ai universităților de medicină și farmacie, pentru a analiza împreună mijloacele de susținere a „Școlii din Spital” prin intermediul proiectelor noilor legi ale educației. Am avut un dialog deschis despre cât de importantă este o altfel de abordare a dreptului la educație pentru copiii diagnosticați cu boli grave, toți participanții la întâlnirea de astăzi fiind direct implicați în educația din spital, având contact zilnic cu nevoile copiilor spitalizați. Tratamentele pentru acești copii, pentru patologiile pe care le au, sunt de durată și foarte grele. Procesul de  educație în cadrul spitalului va fi un sprijin real pentru copiii care sunt pacienți internați. Actul educațional, alături de tratamentul medical, contribuie la recuperarea și reintegrarea celor aflați în această situație.

1. Copiii diagnosticați cu boli grave vor avea acces nediscriminatoriu la educație prin faptul că procesul de educație se va desfășura individualizat, adaptat nevoilor fiecăruia, la patul din spital, pe grupe în cadrul spitalului sau online, cadrul didactic fiind în permanentă legatură cu medicul curant al copilului. Pentru că avem nevoie de profesori dedicați și adaptați nevoilor speciale ale copiilor, este nevoie să formăm profesori cu un profil special. La această formare vor contribui profesorii dedicați care și în prezent desfășoară activități în școlile din spital, în condiții foarte dificile și insuficient reglementate, specialiștii de la nivelul universităților de medicină și farmacie, alături de Ministerul Educației prin Centrul Național de Formare și Dezvoltare a Carierei Didactice, în colaborare cu Centrul Național pentru Incluziune – ambele structuri înființate prin noul proiect al legii sub egida programului „România Educată”.

2. Școala din spital va fi organizată și va funcționa în cadrul instituțiilor de învățământ superior de medicină și farmacie, care vor înființa unități de învățământ preuniversitar „Școala din Spital” și vor face parte din sistemul național de învățământ. Procesul de educație de la nivelul acestora va fi desfășurat de către cadre didactice titulare în învățământ și de către alte cadre didactice membre ale Corpului Național al Profesorilor pentru „Școala din Spital”, urmând a fi reglementată modalitatea de normare a acestora, într-un mod flexibil și adaptat specificului din spital. Se va asigura o resursă umană disponibilă pentru desfășurarea procesului de învățământ prin înființarea  Corpului Naţional al Profesorilor pentru „Școala din spital”.

3. Procesul de  educație va fi adaptat specificului bolii, perioadei de spitalizare și anului de studiu în care este înmatriculat elevul. Programa va fi una diferențiată, ținându-se cont de numărul de ore alocat.

4 .Antepreșcolarii și preșcolarii diagnosticați cu boli grave și spitalizați, care în prezent nu beneficiază de acces la educație, vor avea cadrul legal care le va asigura dreptul la educație, adaptat specificului diagnosticului.  

5. Copiii din „Școala din Spital” vor avea asigurată:

 • continuitatea şcolarizării, care le va permite să promoveze anul de studiu în curs sau participarea la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învăţământ;

 • crearea şi dezvoltarea unei bune relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor şcolarizaţi la domiciliu/spital;

 • asigurarea cadrului de acţiune comună a cadrelor medicale şi a cadrelor didactice implicate în recuperarea şi educaţia acestora.

6. În cadrul școlilor din spital pot fi desfășurate, cu aprobarea medicului șef de secție din spital și în regim de voluntariat, activități educative și orice alte activități extradidactice, la solicitarea făcută în numele copiilor de către părinți/reprezentanți legali ai acestora.

 7. Înscrierea și școlarizarea în cadrul „Școlii din Spital”, precum și revenirea în unitatea de învățământ la care elevul a fost înmatriculat anterior se vor realiza într-un mod flexibil.

8. Pe toată perioada spitalizării, preșcolarii, elevii și părinții acestora beneficiază de consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale pe care le au. Pe toată perioada spitalizării, se desemnează un cadru didactic monitor, care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului/elevului, de a ține în permanență legătura cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare și de a propune orice măsură educațională în interesul acestuia.

9. Antepreșcolarul/preșcolarul/elevul îndelung spitalizat are dreptul la rezervarea locului în grupa/clasa unității de învățământ preuniversitar din care provine, indiferent de perioada de spitalizare.

10. Pentru unitățile de învățământ preuniversitar „Școli din Spital”, înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de medicină și farmacie, finanțarea pentru chletuieli pentru perioada în care antepreşcolarul/preşcolarul/elevul este înscris la școala din spital se realizează  prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, cel puțin la nivelul costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, majorat cu 100%, în baza contractului complementar.

Mulțumesc colegilor din Ministerul Educației care au făcut posibilă apariția pentru prima dată a unui capitol dedicat „Școlii din Spital” prin implicarea cu înalt profesionalism, dar mai ales cu suflet!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăȘcoala din SpitalCategorie: Comunicate de presă

Medalie de aur la Olimpiada Internațională de Limba Germană (ediția 2022)

h, 8.8.2022 - 22:07
07 Aug 2022

Echipa României a obținut o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Limba Germană - ediția 2022 (desfășurată la Hamburg).

Performanța aparține Teodorei Smântanca-Strungariu (Colegiul Naţional ,,Vasile Alcsandri‘’ din Vaslui), care s-a clasat pe primul loc la nivelul B2, cel mai înalt din concurs.

Din echipă a făcut parte și Matei Florescu (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" din București).

Cei doi olimpici au fost însoțiți de Silvia Socolescu (profesor la Colegiul Național Traian din Drobeta Turnu-Severin). Coordonarea și pregătirea lotului național este supervizată de Sorin Giurumesc, profesor la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" din București și inspector de specialitate în cadrul Ministerului Educației.

Olimpiada Internațională de Limba Germană este un concurs extrem de puternic în care premiile se acordă în sistem de competiții sportive: un singur loc I (medalie de aur), un loc II și un loc III la fiecare nivel de organizare: A2, B1 şi B2.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

73,82%: rata finală de promovare (după soluționarea contestațiilor), înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022)

cs, 4.8.2022 - 10:22
04 Aug 2022

Rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în creștere cu 3,02%, comparativ cu rezultatele inițiale - 70,80%). 

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (1.528), 5.355 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.136 de candidați. 

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Astfel, dacă un candidat obţine nota 10 la ambele inspecţii şi la portofoliu, ca să promoveze examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, respectiv pentru a obţine media 8 (opt), trebuie să obțină minimum nota 7.15 la proba scrisă.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 7.586 de candidați (93,65%). Dintre aceștia, 325 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Șase lucări au fost anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 7.254 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, 3.561 de candidați au obținut note pe segmentul 8 -10 (3.522 la prima afișare). Dintre aceștia, 137 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 427 candidați cu note între 9,50 și 9.99.

De asemenea, 3.693 de candidați au primit note sub 8. Dintre aceştia, 3.179 de candidați au primit note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba scrisă 514 candidați.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 4 august 2022, la ora 10:00, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat

Pentru date suplimentare, inclusiv distribuția notelor/procentelor de promovare pe județe, vă rugăm să consultați dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele echipei României la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2022

h, 1.8.2022 - 22:41
30 Iul 2022

Loc desfășurare:

 • Castletown, Isle of Man (24 - 30 iulie).

Rezultate:

 • Mihai Alexandru Bratu (clasa a XI-a/Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu): medalie de aur

 • Vlad Ştefan Oros (clasa a XI-a/Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara): medalie de argint și premiul pentru cea mai bună rezolvare a primei probleme

 • Nicoleta Dobrică (clasa a XII-a/Colegiul Național „Sfântul Sava” din București): medalie de bronz.

Componență lot:

 • Nicoleta Dobrică (clasa a XII-a/Colegiul Național „Sfântul Sava” din București)

 • Mihai Alexandru Bratu (clasa a XI-a/Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu)

 • Vlad Ștefan Oros (clasa a XI-a/Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara)

 • Rareș Polenciuc (clasa a XII-a/Colegiul Național „Roman Vodă” din Roman).

Profesori coordonatori:

 • Team leader: Valentina Cojocaru (asistent universitar doctor la Facultatea de Litere - Universitatea din București și cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din București)

 • Paul Helmer (cadru didactic asociat la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și fost olimpic).

Structură concurs:

 • o probă individuală (cu o durată de 6 ore şi care presupune rezolvarea a 5 subiecte)

 • o probă pe echipe (cu o durată de 3 ore şi care presupune rezolvarea unui subiect).

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a întâmpinat și felicitat delegațiai României la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. 

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarație de presă: Ministerul Educației a agreat 30 de propuneri formulate de către Academia de Studii Economice privind îmbunătățirea conținutului proiectului Legii învățământului superior!

h, 1.8.2022 - 21:50
01 Aug 2022

Proiectul Legii învățământului superior se află într-un proces dinamic de dezbatere publică și analizăm zilnic propuneri formulate de cei interesați cu adevărat de reforma învățământului din România, în acord cu principiile și valorile din Raportul ,,România Educată”!

Pe lângă propunerile deja agreate astăzi cu reprezentanții Consorțiului Universitaria,  apreciez ca fiind constructive propunerile transmise de către Academia de Studii Economice. Cele 30 de propuneri primite și acceptate vor aduce un plus de calitate și claritate conținutului normativ al Legii Învățământului Superior. Propunerile de îmbunătățire formulate de către Academia de Studii Economice vizează urmatoarele aspecte principale:

 • Clarificarea atribuțiilor și responsabilităților senatelor universitare, consiliilor de administrație, decanilor și directorilor de departament, precum şi clarificarea unor sintagme din continutul normativ al proiectului Legii învățământului superior;

 • CSUD și școlile doctorale pot stabili prin regulamente proprii standarde superioare celor stabilite de către CNSTGU;

 • Sumele necheltuite să poată să fie utilizate într-o plajă bugetară mai largă în interesul comunităților academice;

 • Consolidarea unor dispoziții din proiectul Legii care privesc legătura universităților cu piața muncii;

 • Precizarea conform căreia cuantumul de 300 de lei/lună/student alocat  pentru constituirea fondului de burse este un cuantum minim;

 • Susţinerea transparentizării proceselor din universitățile românești.

Subliniez faptul că numai printr-o implicare activă și constructivă, indiferent de rolul pe care-l avem și de poziția deținută, noi, toți cei interesați de soarta educației, a copiilor noștri și a viitorului nostru ca societate, trebuie să susținem #România Educată. Acest proiect este mult prea important pentru România, pentru a fi lăsat să fie confiscat de grupuri de interese care promovează teme false și care nu au legătură cu interesul legitim al studenților și universităților românești.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educaţiei

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Comunicat de presă comun - Ministerul Educației & Consorțiul Universitaria - privind proiectul de Lege a învățământului superior

h, 1.8.2022 - 18:12
01 Aug 2022

În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Consorțiului Universitaria (CU) și reprezentanții Ministerului Educației, începute vineri, 29 iulie și continuate astăzi, 1 august, Ministerul Educației și Consorțiul Universitaria transmit următorul comunicat de presă comun:

I. Următoarele propuneri ale Consorțiului Universitaria (CU) pentru îmbunătățirea proiectului de Lege a învățământului superior au fost agreate cu Ministerul Educației:

1. Pentru o reprezentare echitabilă în comisiile consultative ale Ministerului Educației a tuturor consorțiilor universitare, a tuturor centrelor universitare și a tuturor domeniilor de studii fundamentale și ramurilor de știință (matematică și științe ale naturii; științe inginerești; științe biologice și biomedicale; științe sociale; științe umaniste și arte; știința sportului și a educației fizice) CU solicită introducerea la art 142 a unui alineat nou, cu următoarea formă:

Componența comisiilor naționale prevăzute la alin. (2) va asigura reprezentarea proporțională conform numărului de cadre didactice titulare în universități acreditate și tuturor domeniilor de studii fundamentale și ramurilor de știință - matematică și științe ale naturii; științe inginerești; științe biologice și biomedicale; științe sociale; științe umaniste și arte; știința sportului și a educației fizice.”

2. Pentru încurajarea performanței la nivel național și internațional și pentru o justă finanțare a tuturor domeniilor și tipurilor de universități:

2.1 Art. 114  va avea următorul conținut: ,,Instituțiilor de învățământ superior de stat li se alocă o finanţare suplimentară de minimum 45% raportat la finanțarea de bază, pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de Comisia Naţională a Finanţării Învăţământului Superior şi aprobate de Ministerul Educației.”;

2.2 Art. 172 (6) va avea următorul conținut: ,„Ministerul Educației asigură finanţarea de bază pentru instituțiile de învățământ superior de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent pe cicluri, domenii de studii și pe limbă de predare, inclusiv pentru învățământul superior dual. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii. ”;

2.3 Art. 143 lit a) va avea următorul conținut: ,,CNFIS propune metodologia de finanţare a instituțiilor de învățământ superior şi stabileşte anual costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii, inclusiv pentru învățământul superior dual.”;

2.4 Se va introduce un articol nou: Pentru a reduce deficitul de cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în specializările din domenii STEM se va crește finanțarea per student echivalent la acele specializări publicate anual de Ministerul Educației prin aplicarea unui coeficient suplimentar de 1.2 la coeficienții de finanțare calculați de CNFIS.

3. Se va introduce un articol nou: Ministerul Educației poate finanța cercetarea științifică universitară, în limita fondurilor alocate cu această destinație, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

II. De asemenea, reprezentanții Ministerului Educației au luat act de propunerea Consorțiului Universitaria de modificare a proiectului de Lege a învățământului superior în ceea ce privește procedura pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare:

S-a propus aplicarea principiului autonomiei universitare în procesul de aprobare a prelungirii statutului de titular pentru personalul din învățământul superior după vârsta legală de pensionare. Astfel, universitățile, la propunerea departamentelor și facultăților, cu avizul conform al consiliilor de administrație, prin senatele universitare vor decide privind criteriile de performanță pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare, adică peste vârsta de 65 de ani. (Art 218, alineatul 3).

Reformularea art. 218 alin. (3) în spiritul prevederilor actuale ale Legii 1/2011:

„Art. 218 ....(3) Senatul universitar din instituțiile de învățământ superior de stat, particulare şi confesionale, la propunerea departamentelor și facultăților, cu avizul conform al CA, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare. În această situație, instituția de învățământ superior încheie, anual, cu personalul căruia i s–a aprobat menținerea calității de titular peste vârsta de 65 de ani, un contract individual de muncă pe durată determinată. Cadrele didactice pensionate, care nu au calitatea de titular, pot fi plătite și în regim de plată cu ora.

(4) Cadrele didactice deja pensionate se pot reîncadra în învățământul universitar în poziții de cercetare prin concurs.”

În afara propunerilor deja agreate la punctul I, Ministerul Educației va lua în calcul și propunerile punctuale transmise în procesul de consultare publică de fiecare dintre universitățile membre ale Consorțiului Universitaria. 

 

Sorin Mihai CÎMPEANU,                                                             Marian PREDA,

Ministrul Educației                                         Președinte Consorțiu UNIVERSITARIA

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  01.08.2022_comunicat_presa_comun_MinEdu_Consortiu_Universitaria.pdf

Patru premii pentru lotul României la ediția 2022 a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI) și locul I în clasamentul pe echipe

szo, 30.7.2022 - 20:36
30 Iul 2022

Lotul olimpic de informatică a obţinut patru medalii (o medalie de aur şi trei medalii de argint) la a XXIX-a ediţie a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI), desfăşurată în perioada 24 - 30 iulie, la Varazdin (Croația).

Alexandru Luchianov (Liceul Internațional de Informatică din Bucureşti) a obținut medalia de aur și primul loc în concurs cu 540 de puncte.

Luca Perju-Verzotti (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti), Andrei-Robert Ion (Liceul Internațional de Informatică din Bucureşti) și Alexandru-Radu Todoran (Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie/jud. Hunedoara) sunt elevii medaliați cu argint.

Echipa României, coordonată și însoțită de prof. Dan-Narcis Pracsiu (Colegiul Național „Emil Racoviță” din Vaslui - Team Leader) și Ioan-Bogdan Iordache (student la Universitatea din București, fost olimpic - Deputy Leader), a ocupat locul I în clasamentul pe echipe (prin agregarea punctajelor individuale).

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a întâmpinat și felicitat delegația țării noastre pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, în această după-amiază, la revenirea din Croația.

La concursul din acest an au participat 52 de concurenți din 12 ţări.

Prima ediţie a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale s-a desfăşurat în România, în 1994, la Cluj-Napoca, la iniţiativa ţării noastre.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Dezbatere deschisă - alături de reprezentanții colegiilor naționale - despre admiterea în clasa a IX-a

szo, 30.7.2022 - 13:26
30 Iul 2022

Apreciez în mod deosebit dezbaterea la care am participat, împreună cu alți reprezentanți ai Ministerului Educației și reprezentanți ai celor 211 colegii naționale, privind „Susținerea excelenței și admiterea în clasa a IX-a”, conform proiectului Legii învățământului preuniversitar.

A fost a 25-a dezbatere sub egida pachetului legislativ „România Educată”, iar discuțiile au fost relevante, în contextul nevoii de reformă a sistemului de învățământ, de sprijinire în egală măsură a excelenței și echității, de consolidare a unițăților de învățământ care sunt capabile de performanță. Proiectul Legii învățământului preuniversitar este un răspuns onest, coerent și asumat la schimbările profunde din societatea românească.

În cadrul dezbaterii au fost clarificate punctual transformările pe care le generează aplicarea măsurilor de reformă din proiectul de lege:

1. Admiterea în clasa a IX-a în unitățile de învățământ cu statut de colegiu național introduce un echilibru între excelență și echitate, inclusiv prin posibilitatea ca acestea să organizeze concurs propriu de admitere pentru „maximum 90% din totalul locurilor pentru clasa a IX-a”. Consolidarea și creșterea autonomiei unităților de învățământ capabile de performanță este esențială.

2.Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate-pilot de excelență prin ordin al ministrului educației. Procedura de acordare a statutului de unitate-pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Excelență. 

3. În unitățile-pilot de excelență se pot desfășura activități suplimentare de învățare cu elevii capabili de  excelență. Elevii înscriși în formațiunile de studiu din aceste unități beneficiază de programe educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a excelenței. Aceste programe vizează aprofundarea învăţării și presupun gruparea pe abilităţi, respectiv îmbogăţirea curriculumului cu noi domenii de mentorat şi transfer de competenţă, de accelerare a promovării, conform ritmului individual de învăţare. Resursele umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare pentru susţinerea elevilor capabili de excelență se asigură de Ministerul Educației, prin DJIP/DMBIP, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei.

4. Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la colegiul național și peste numărul maxim de elevi cuprins în respectiva formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

5. Sistemul de educație susține și motivează excelența în învățare în sensul atingerii maximumului de potențial al fiecărui elev, excelența în predare, stimularea modelelor de bune practici din rândul cadrelor didactice, dar și excelența instituțională.

6. Centrul Național pentru Excelență va iniţia acţiunile de identificare şi promovare a elevilor capabili de excelență, va elabora și asigura implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a elevilor capabili de excelență.

7. Se vor aloca resursele necesare pentru organizarea  activității de pregătire a loturilor olimpice naționale/judeţene/ale municipiului Bucureşti.

8. Elevii capabili de excelență  pot promova doi ani de studii într-un an şcolar la decizia unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

9. Sistemul formal de educație trebuie să fie flexibil pentru a răspunde nevoilor diverse ale celor implicați și, concomitent, să susțină excelența în învățare și în predare.

10. Educația este o prioritate reală la toate nivelurile, iar împreună ne asumăm responsabilități pentru susținerea acesteia, astfel încât să fie accesibilă tuturor, în mod echitabil și în concordanță cu interesul, cu abilitățile și cu potențialul fiecărui elev.

Apreciez, de asemenea, faptul că, în cel mai surt timp posibil, „Asociația Colegiilor Centenare” va transmite un punct de vedere consolidat asupra modalității de organizare a concursului propriu de admitere, în acord cu solicitarea formulată vreme de mulți ani, dar mai ales în acord cu punctele de vedere formulate și concluziile regăsite în Raportul final al Proiectului „România Educată”.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăproiecte legi educație 2022Categorie: Comunicate de presă

Declarație de presă: Standardizarea evaluărilor - componentă esențială a reformei în educație/prioritate pentru Ministerul Educației

p, 29.7.2022 - 17:51
29 Iul 2022

Ministerul Educației anunță publicarea rezultatelor Programului-Pilot de Testare Standardizată, desfășurat la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie a.c., în parteneriat cu Brio:

Testările standardizate pot produce date în măsură să ghideze deciziile la toate nivelurile, aceste date fiind esențiale pentru relevanța deciziilor la nivelul sistemului de educație: de la decizii ale elevului sau ale părintelui, la decizii la nivel de clasă, la nivel de școală și la nivel național.

Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, va realiza propria Bancă de instrumente de evaluare standardizată, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar, lege al cărei proiect se află în consultare publică până la data de 24 august.

Reforma profundă a sistemului de educație va fi susținută și prin testarea standardizată:

 1. Pentru elevi: evaluare corectă, cuantificabilă și comparabilă (un continuum al evaluării, în conexiune cu evaluarea anterioară), astfel că notele  sau calificativele obținute pe parcursul învățării vorbesc despre progresul elevului.

 2. Pentru elevi: feedback consistent și în timp real, care poate fi transpus în acțiuni remediale direcționate spre nevoile individuale identificate.

 3. Pentru profesori: instrument extern validat, care poate valida și susține evaluarea proprie (e mai greu sa contești un raport consistent dat de o terță parte decât o notă).

 4. Pentru profesori: o modalitate de a identifica nevoile de învățare, lacunele, pentru a individualiza și focaliza acțiunile remediale.

 5. Pentru profesori: un mod de a economisi timpul dedicat creării de itemi de testare și de corectare, timp ce poate fi investit în alte acțiuni pedagogice, inclusiv în evaluarea prin proiecte sau investigații care pun în evidență și abilitățile socio-emoționale și de activitate în grup.

 6. Pentru profesori: un mod de a realiza evaluări comparative (interne și externe) pe anumite competențe/variind nivelurile de dificultate (learning by testing).

 7. Pentru părinți: feedback consistent și constant pe rezultatele reale ale învățării, inclusiv o monitorizare a progresului școlar.

 8. Pentru părinți: un diagnostic extern și serios asupra achizițiilor copilului și asupra eficienței actului educațional pe tot parcursul acestuia, nu doar în momente de bilanț (evaluări sumative sau certificative).

 9. Pentru unitatea de învățământ și directori: un instrument de management educațional, fundamentat pe analiza de date.

 10. Pentru sistemul de educație: o sursă de date pe analiza cărora se pot fundamenta politici educaționale în domeniul curriculumului, programelor naționale de suport și se pot realiza analize de performanță ale sistemului.

Le mulțumesc tuturor celor implicați în derularea acestui Program-Pilot de Testare Standardizată: elevilor si profesorilor, părinților, inspectorilor școlari și partenerilor Brio!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: testare standardizatărapoarte testare standardizatăcomunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Raport_national_TS_Anexe_incluse.rar Raport_scoala.pdf Modele_rapoarte_elev.rar

Declarație de presă: În anul 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri școlari în școlile din România!

cs, 28.7.2022 - 19:02
28 Iul 2022

În prezent, sunt puțin peste 3.000 de consilieri școlari în toată România (3.138 de consilieri școlari). Sunt situații în care un singur consilier școlar trebuie să asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi. Acest lucru este în mod evident imposibil, într-o perioadă în care este nevoie mai mult decât oricând de consiliere școlară!

Astăzi, 28 iulie 2022, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București am participat la dezbaterea publică privind „Rolul consilierului școlar”, conform proiectului Legii învățământului preuniversitar, alături de alți reprezentanți ai Ministerului Educației și de consilieri școlari, profesori logopezi și mediatori școlari, precum și de reprezentanți ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE). Au fost prezenți aproape 1.000 de specialiști (268 în sală și peste 700 în format online).

În cadrul fiecărei Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar (DJIP) vor exista structuri care vor prelua integral atât atribuțiile de coordonare, cât și personalul de conducere/coordonare de la nivelul județean al Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, în condițiile în care activitățile de asistență educațională vor fi abordate într-o nouă paradigmă ce presupune concentrarea de resurse în instituții capabile să asigure o educație incluzivă.

Absolut toți consilierii școlari, fără excepție, își vor păstra statutul de cadru didactic prevăzut și în actuala Lege a educației naționale, beneficiind de toate avantajele care decurg din acest statut, inclusiv creșteri salariale, însă fără a mai exista obligația activității de predare.

În interesul elevilor care au nevoie deopotrivă de servicii de asistență psihopedagogică și de servicii de orientare școlară, pentru consilierii care nu dețin ambele competențe, dobândirea uneia dintre cele două sau a oricărei alte competențe (necesară din perspectiva elevului sau consilierului școlar) se va asigura prin bugetul unității de învățământ, consilierii școlari beneficiind de toate drepturile aferente calității de angajat al unității de învățământ.

Apreciez caracterul constructiv al discuțiilor avute astăzi, în contextul nevoii de reformă a sistemului de învățământ prin proiectul Legii învățământului preuniversitar, ca fiind un răspuns onest, coerent și asumat la schimbările profunde din societatea românească.

În cadrul dezbaterii au fost clarificate o serie de aspecte esențiale ce privesc transformările generate de aplicarea măsurilor de reformă din proiectul legii:

1. Consilierul școlar trebuie să fie în fiecare școală pentru cartografierea nivelului de dezvoltare a copilului la începutul școlarizării obligatorii

Se eficientizează parcurgerea cu succes a școlarității în spriritul egalității de șanse. Consilierul școlar, în școală, lângă elev, va crește starea de bine a acestuia, fiind un sprijin real în alegerea celei mai bune strategii de învățare, astfel încât elevul să-și poată atinge potențialul său maxim.

2. Consilierul școlar trebuie să devină profesor consilier școlar și pilon în formarea elevului!

Centrul Național de Educație Incluzivă și Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar vor dezvolta programe de consiliere și de orientare profesională și vor sprijini consilierii școlari pentru a deveni parteneri recunoscuți în decizia elevilor privind parcursul academic și profesional.

Consilierul școlar se menține ca funcție didactică, prevăzută la art. 125 alin (1) lit. h) din proiect (cum este prevăzut și în actuala Lege nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare) și devine profesor consilier școlar în cadrul compartimentelor de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ de masă. Norma didactică a consilierului școlar este corespunzătoare unui post de consilier şcolar în compartimentele de asistență psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de maximum 500 de elevi, maximum 500 de elevi şi preşcolari sau de maximum 300 de preşcolari și nu prevede obligația de a desfășura activitate de predare. Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite de un regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Din punct de vedere al statutului profesional, consilierii școlari sunt cadre didactice și vor fi preluați ca titulari în unitățile de învățământ în care aceștia, în prezent, au punctul de lucru, pentru că sunt în primul rând specialiști ai școlii și trebuie să fie parte a culturii organizaționale a acesteia. Vor putea să-și folosească direct experiența și pregătirea profesională pentru a optimiza serviciile compartimentului de asistență psihopedagogică în fiecare unitate de învățământ. Prin alocarea de servicii de asistență educațională în fiecare școală (ceea ce proiectul își propune să se realizeze, gradual), se creează premisa respectării principiului „echității” pentru un număr cât mai mare de copii consiliați, sprijiniți și orientați spre integrarea cu succes în societate.

Din punct de vedere metodologic vor fi îndrumați de inspectorul de specialitate din cadrul structurii de specialitate a Direcțiilor Județene pentru Învățământ Preuniversitar, sub coordonarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă.

Din punct de vedere administrativ, în calitate de cadre didactice titulare, încadrate în unitatea de învățământ preuniversitar, consilierii școlari vor fi subordonați directorului, în mod similiar cu ceilalți colegi, cadre didactice titulare.

Din punct de vedere salarial, vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute în proiectul legii pentru celelalte cadre didactice, la care se adaugă drepturile salariale specifice de care beneficiază în prezent. Potrivit proiectului legii pus în dezbatere - art. 106 (2), „în conformitate cu principiul importanţei sociale a muncii, salarizarea cadrului didactic stagiar din sectorul educației se realizează în raport cu complexitatea, responsabilitatea și nivelul studiilor, într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat”.

Consilierii școlari care în prezent ocupă un post în sistemul național de învățământ și care au specializări în profilul/domeniul psihopedagogie specială sau psihologie sau specializări în domeniul științe ale educației sunt menținuți în funcție pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a noii legi, termen în care pot să parcurgă programe de formare profesională pentru dobândirea competențelor de orientare școlară.

3. Consilierul școlar, profesorul logoped și mediatorul școlar vor face posibilă educația individualizată!

Educația va deveni individualizată, cu accent pe integrare, monitorizare și progres, iar în centrul său vor sta elevul și nevoile sale, pe care sistemul de învățământ, prin resursa de specialiști, are menirea de a le satisface. Proiectul legii consacră la nivel de obligație pentru cadrul didactic o mentalitate psihopedagogică deschisă. Pedagogia incluziunii va fi fundamentată pe trei piloni:

a. Educație specială;

b. Cerințe educaționale speciale;

c. Educația cerințelor speciale.

Pedagogia incluziunii va fi operaționalizată de către echipa multidisciplinară a fiecărei școli, al cărei coordonator va fi consilierul școlar, tocmai pentru a continua integrarea cu INCLUDEREA, egalitatea de șanse cu ECHITATEA, monitorizarea cu INTERVENȚIA-SUPORT, progresul școlar cu ADAPTAREA cu succes spre contextul/mediul social.

4. Compartimentele de asistență psihopedagogică vor fi implicate în procedura de stabilire a nivelului de sprijin!

Nivelul de sprijin necesar este stabilit de DJIP/DMBIP, cu avizul directorului unității de învățământ, la propunerea specialiștilor din cadrul compartimentelor de asistență psihopedagogică, la începutul învățământului obligatoriu, în baza unei evaluări de specialitate, prin teste standardizate, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

5. Fexibilitate și adaptare continuă nevoii elevului prin orientare și reorientare, ori de câte ori este nevoie.

Evaluarea se realizează corespunzător nivelului de vârstă și de școlarizare. În funcţie de evoluţia elevului, cadrul didactic care a lucrat cu acesta poate face propuneri de orientare și reorientare între niveluri. Decizia de orientare/reorientare va fi reevaluată cel puțin la intrarea în învățământul primar și la finalizarea fiecărui nivel de învățământ și va include minimal informații privind nivelul de sprijin, toate serviciile de sprijin, interpretare și asistență acordate, informații privind nevoia organizării diferențiate a predării și evaluării, alături de modalitatea de monitorizare și evaluare a impactului intervenției.

6. Consilierul școlar, profesorul logoped, mediatorul școlar devin sursă și resursă pentru fiecare elev al școlii!

Consilierul școlar, profesorul logoped, mediatorul școlar sunt piloni în asigurarea „școlii bune”, vor satisface nevoile de incluziune, nevoile socio-emoționale și educaționale ale copiilor și elevilor într-un mediu securizant, desegregat și nediscriminatoriu.

7. Parteneriatul școală-părinți-comunitate! Consilierii școlari vor sprijini demersuri importante pentru sistemul de educație cum ar fi: prevenirea abandonului școlar, educația parentală, prevenirea violenței și a bullying-ului, orientarea în carieră ș.a.

Se reconfigurează parteneriatul școală-părinți-comunitate pe direcții concrete de acțiuni comune în beneficiul copiilor/elevilor, crescând astfel gradul de implicare și de răspundere în creionarea profilului vocațional al elevului și în parcursul educațional al acestuia, ținându-se cont de VALORI, INTERESE și APTITUDINI în vederea orientării școlare și profesionale adaptate nevoilor și particularităților individuale ale acestora.

8. Consilierul școlar trebuie să fie factor de stabilitate și echilibru pentru elev!

Proiectul de lege întărește rolul specialiștilor în consiliere și asistență psihopedagogică prin integrarea acestora în comunitatea școlii, oferindu-le stabilitate și confort, dar și posibilitatea de a fi factorul de stabilitate în parcursul școlar al elevului, având în același timp șansa de evoluție profesională în carieră.

9. Proces didactic diferențiat!

Pentru nevoile individuale ale copilului și elevului, toate resursele umane, instituționale și materiale conlucrează pentru a oferi: proces didactic diferențiat, intervenții calitative, activități complementare, suplimentare, adaptare școlară și curriculară, mediu educațional responsabilizant.

10. Avem șansa de a construi împreună ECHITATEA în DIVERSITATE!

Ministerul Educației este deschis oricărei propuneri constructive în spiritul discuțiilor de astăzi!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

70,80%: rata de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022) - înainte de contestații

sze, 27.7.2022 - 13:00
27 Iul 2022

Rata de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 70,80% (72,90% în 2021). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 13:00, pe site-ul dedicat, dar și în centrele de examen.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 5.136 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Proba scrisă a fost susținută în 42 de centre de examen la 98 de discipline, iar lucrările au fost evaluate în 7 centre organizate la nivel naţional.

Dintre cei 8.615 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost prezenți la proba scrisă cei 7.586 de candidați (93,65%) care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologia de examen:

 • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

 •  calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;

 •  media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Dintre aceștia, 325 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Șase lucări au fost anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 7.254  de candidaţi cu lucrări evaluate, 3.522 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 -10. Dintre aceștia, 137 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 427 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99.

Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 512 candidați.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 27 iulie și joi, 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro în data de 4 august 2022.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informații suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  27.07.2022 Dosar de presă_definitivat_IC.pdf

Informare privind rezultatele finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022

sze, 27.7.2022 - 9:58
27 Iul 2022

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (după soluționarea contestațiilor) relevă o majorare de 2,05% a notelor ≥ 7 în raport cu prima afișare (rezultatele inițiale).

Situația finală, prezentată sintetic:

 • Au fost depuse 5.083 de contestații (6.248 în anul anterior). În cazul a 4.915 contestații (96,69%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.062 de lucrări notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.853 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.

 • Rata notelor 7 (șapte) a crescut de la 48,68% la 50,73% (46,71% în 2021).

 • Procentul notelor între 5 și 6.99: 32,96% (în scădere comparativ cu anul trecut -35,02%).

 • Din promoția curentă, 46,98% dintre candidați au obținut note 7 (șapte), în creștere față de anul trecut: 42,65%.

 • 146 de candidați au obținut nota 10 (număr nemodificat față de prima afișare), iar 12.456 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

 • În centrele de evaluare au fost notate 24.843 de lucrări, din cele 24.862 transmise spre evaluare, întrucât lucrările a 19 candidaţi au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă/proba practică şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Rezultatele finale au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, aici.

Alte detalii se regăsesc în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  27.07.2022_Dosar_presa_note_finale_proba_scrisa_titularizare.pdf

Reuniune privind proiectul Legii învățământului superior

k, 26.7.2022 - 10:01
25 Iul 2022

Astăzi, 25 Iulie, a avut loc la Palatul Victoria întâlnirea reprezentanților mediului universitar cu Premierul României, reuniune solicitată în cadrul consultării pe marginea proiectului Legii învățământului superior. Au participat 25 de rectori, reprezentați delegați de către cele 6 consorții universitare participante: Consorțiul Universitaria, Consorțiul Academica Plus, Consorțiul universităților tehnice - ARUT, Consorțiul universităților de medicină și farmacie, Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri și Consorțiul universităților de arte. Alături de prim-ministru au participat Consilierul Prezidențial pentru Educație și Cercetare, ministrul Cercetarii, Dezvoltării și Inovării și reprezentanți ai MCDI, reprezentanți ai MIPE și ME, precum și reprezentanți ai ARACIS.

Fără excepție, reprezentanții consorțiilor universitare românești și-au declarat susținerea și aprecierea pentru proiectul Legii învățământului superior, formulând și o serie de propuneri de îmbunătățire/completare a textului proiectului legislativ. Au fost apreciate în mod deosebit aspectele ce țin de consolidarea autonomiei universitare, pe toate palierele, dar și de creșterea finanțării universităților românești.

Temele abordare au vizat o serie de aspecte esențiale pentru reforma învățământului superior:

 1. Consolidarea conectării universităților la mediul socio-economic

 2. Susținerea conectării universităților românești la mediul academic internațional

 3. Susținerea excelenței și performanței universităților românești

 4. Susținerea echității și a sprijinului acordat studenților

 5. Susținerea eticii și deontologiei universitare

 6. Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea responsabilității universităților

 7. Susținerea programului de digitalizare a universităților românești

 8. Aspecte legate de statutul cadrului didactic universitar

 9. Susținerea învățământului superior medical

 10. Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar.

Pe aceste paliere, proiectul Legii învățământului superior prevede următoarele aspecte care au fost prezentate sintetic:

1. Consolidarea conectării universităților la mediul socio-economic prin:

^ Introducerea, în premieră la nivel universitar, a învățământului dual, ca formă de învățământ în care responsabilitățile cu privire la desfășurarea activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici. Volumul specific activităților de învățare, predare, respectiv de învățare prin muncă, este partajat în mod egal;

^ Pentru susținerea și încurajarea programelor universitare în sistem dual, finanțarea specifică/student crește cu 30% în raport cu finanțarea/student format în sistem „clasic”;

^ Universitățile au obligaţia asigurării unui minimum de 50% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 75% în afara universităţilor;

^ Flexibilizarea și diversificarea proceselor educaționale prin programe de formare continuă cu volume reduse de învățare, finalizate cu microcertificări care aparțin persoanei care le-a dobândit, putând fi partajate și fiind portabile.

^ Introducerea ciclului de studii universitare de scurtă durată ca formă distinctă de organizare a învățământului superior, contribuind astfel la diversificarea calificărilor de nivel ISCED 5 în contextul solicitărilor pieței muncii;

^ Reglementarea posibilității ca instituțiile de învățământ superior de stat şi particulare să se constituie în consorții de învățământ dual, potrivit legii;

^ Susținerea universităților în procesul de dezvoltare a capacității și competențelor de transfer tehnologic.

2. Susținerea conectării universităților românești la mediul internațional prin:

^  Înființarea și finanțarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania” (PNIU), cu o finanțare anuală de 100 milioane lei/an;

^  Susținerea parteneriatelor internaționale prin consolidarea reglementărilor cu privire la acordarea de diplome comune/joint degrees;

^ Identificarea și amplificarea potențialului de promovare a instituțiilor de învățământ superior românești;

^ Susținerea unor politici și practici eficiente pentru promovarea internațională a ofertei educaționale universitare românești;

^ Susținerea și dezvoltarea funcționalităților platformei de promovare studyinromania.gov.ro;

^ Susținerea instituțiilor de învățământ superior românești în participarea la proiectele dedicate dezvoltării și consolidării de rețele universitare europene;

^ Creșterea numărului de mobilități efectuate de către studenți, studenți – doctoranzi și cadre didactice și de cercetare;

^ Susținerea universităților românești în participarea la proiecte de cercetare europene prin sprijin în asigurarea cofinanțării necesare.

3. Susținerea excelenței și performanței universităților românești prin:

^ Creșterea cu 25% a finanțării suplimentare, bazată pe criterii de performanță;

^ Creșterea finanțării instituționale a cercetării universitare (500 milioane lei/an);

^ Creșterea cu 40% a finanțării/student echivalent;

^ Crearea cadrului legal pentru a face posibilă preluarea, prin absorbție, a institutelor de cercetare;

^ Înființarea Comisiei Naţionale de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU);

^ Creșterea duratei studiilor universitare de doctorat de la 3 la 4 ani, în paralel cu reglementarea posibilității de a urma, „comasat”, 2 ani de studii, la solicitarea doctorandului, cu avizul conducătorului de doctorat și cu aprobarea senatului universitar;

^ Crearea cadrului legal pentru concentrarea resurselor in situațiile in care universitatile românești doresc fuziunea cu institute de cercetare.

4. Susținerea echitații și a sprijinului acordat studenților prin:

^ Înființarea și finanțarea de la bugetul de stat (200 milioane lei/an) a Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU), în vederea creșterii retenției studenților în mediul universitar;

^ Atribuirea, pentru prima dată, de locuri de la bugetul de stat destinate studenților cu dizabilități;

^ Creșterea cu 50% a finanțării pentru bursele studenților (cuantumul pentru constituirea fondului de burse crește de la 201 lei/lună la 300 lei/lună, pe toată durata anului);

^ Înființarea și finanțarea „Școlilor din spital” în coordonarea universităților de medicină și farmacie;

^ Sprijinirea tranziției de la învățământul secundar superior la învățământul universitar;

^ Susținerea și finanțarea Centrelor de consiliere și orientare în carieră;

^ Susținerea schimbului de bune practici între instituțiile de învățământ superior cu privire la măsurile de recrutare a studenților, inclusiv prin implicarea asociațiilor reprezentative ale studenților;

^ Identificarea măsurilor de sprijin printr-un  feedback timpuriu  optimizat  și personalizat cu privire la progresul educațional și riscurile aferente;

^ Implicarea motivată a cadrelor didactice în programe și activități pentru reducerea abandonului universitar;

^ Dezvoltarea unor politici și practici de reînmatriculare a studenților de tip „A doua șansă”, la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior;

^ Generalizarea introducerii în norma cadrelor didactice a activităților de consultații cu studenții și activități remediale;

^ Dezvoltarea la nivelul studenților a implicării și a sentimentului de apartenență la propria instituție de învățământ superior/ facultate.

5. Susținerea eticii și deontologiei universitare prin:

^ Obligativitatea introducerii cursurilor de etică și integritate academică la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență;

^ Includerea în criteriile Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul superior (ARACIS) a evaluării privind componenta de etică și deontologie universitară la nivelul strategiilor şi procedurilor pentru asigurarea calităţii, precum și la nivelul structurilor de asigurare a calității educației;

^ Înființarea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii  (RUNIDAS), gestionat de Ministerul Educației prin UEFISCDI / RUNIDAS va avea și importante valențe de prevenție a fraudelor în educație;

^ Înființarea Comisiei Naționale de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU) ca instanță supremă academică de apel pentru orice abateri de la etica acordării titlurilor universitare. În paralel, Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU) se pronunţă asupra litigiilor privind nerespectarea eticii în managementul universitar și asupra litigiilor referitoare la încălcarea răspunderii publice.

^ Reglementarea eticii universitare prin clarificarea și definirea fără echivoc a normelor de etică universitară și deontologie profesională, a situațiilor de tip conflict de interese, a procedurilor de analiză a sesizărilor privind etica și deontologia profesională, a abaterilor de la normele de etică universitară și deontologie profesională, precum și a sancțiunilor aplicabile în situația săvârșirii acestor abateri, inclusiv prin corecta corelare și raportare la legislația generală.

6. Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea responsabilității universităților prin:

^ Reglementarea asumării misiunii proprii a fiecărei instituții de învățământ superior, în paralel cu asumarea criteriilor specifice fiecărei categorii de universități;

^ Susținerea acordării finanțării de bază pe cicluri de studii, în baza unui plan strategic multianual de dezvoltare instituțională asumat de fiecare universitate și agreat împreună cu Ministerul Educației;

^ Reglementarea modalității de acordare a titlului de doctor de către universități si reglementarea modalității de obținere a atestatului de abilitare, la propunerea instituției de învățământ superior;

^ Reglementarea înființării dublei specializări fără parcurgerea procedurilor de acreditare, cu încadrare în capacitatea de școlarizare aprobată pentru cele două specializări acreditate;

^ Reglementarea duratei mandatului de rector la 5 ani, coroborat cu interdicția de a ocupa  funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru un număr nelimitat de mandate. Limita cu privire la numărul de mandate se stabilește de fiecare instituție de învățământ superior.

^ Eliminarea condiției general obligatorii de deținere a titlului de doctor pentru ocuparea funcției didactice de „asistent universitar”.

^ Înființarea poziției de director de filială/extensie a instituției de învățământ superior ca funcție de conducere în domeniul didactic;

^ Reglemetarea dreptului de a solicita un proces de evaluare instituțională simplificată pentru instituțiile de învățământ superior care au parcurs două cicluri de evaluare periodică, încheiate cu rapoarte care atestă menținerea acreditării.

7. Susținerea programului de digitalizare a universităților românești prin:

^ Finanțarea cu 1 miliard de lei a digitalizării proceselor din învățământul superior din universitățile românești acreditate de stat și particulare;

^ Reglementarea interoperabilității RMUR/RUNIDAS cu alte baze de date electronice, atât ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cât şi ale instituțiilor publice centrale, în beneficiul studenților și cursanților;

^ Reglementarea predării online în universitățile românești prin intermediul unor standarde de asigurare a calității asumate de către ARACIS într-o manieră adaptată specificului fiecărui domeniu de studii și fiecărui nivel de pregătire universitară (Licență/Master/Doctorat).

8. Reglementarea menținerii în activitate a personalului didactic și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 ani, până la vârsta de 70 ani, la solicitarea angajaților.  

^ În cazul în care instituțiile de învăţământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare în vederea desfășurării exclusiv de activități de învățare, predare, cercetare și evaluare și după vârsta e 70 ani.

9. Susținerea învățământului superior medical prin:

^ Dobândirea dreptului de liberă practică de către absolvenții învățământului superior medical care au promovat examenul de finalizare a studiilor;  

^ Clarificarea atribuțiilor Ministerului Educației cu privire la organizarea rezidențiatului.

10. Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar

^ Echitatea = asigurarea șanselor la educație în mod echitabil pentru tineri, indiferent de mediul din care provin sau alți factori de risc;

^ Excelența = susținerea și motivarea excelenței în cadrul procesului de învățământ;

^ Integritatea = asigurarea de repere valorice și promovarea eticii în educație;

^ Starea de bine = susținerea tinerilor prin măsuri adecvate de consiliere și orientare profesională, precum și asigurarea condițiilor de dezvoltare personală, prin măsuri de sprijin adecvate;

^ Profesionalismul = menținerea unor standarde ridicate în formarea cadrelor didactice și, implicit, în pregătirea oferită studenților;

^ Respectul = însușirea respectului pentru alte persoane, instituții, mediu și societate, ca parte formării;

^ Flexibilitatea = asigurarea unui parcurs dinamic de învățare în vederea dobândirii de competențe;

^ Diversitatea = garantarea respectului pentru varietate și a unui mediu tolerant în procesul de formare;

^ Transparența = utilizarea de mecanisme transparente de evaluare și menținerea unei comunicări deschise și oneste în procesul de formare;

^ Colaborarea = dezvoltarea parteneriatelor interuniversitare, a parteneriatelor cu institute de cercetare publice sau private, cu operatorii economici publici sau privați, inclusiv pentru dezvoltarea de programe de studii interdisciplinare;

^ Consultarea = implicarea actorilor interesați în proiectarea și aplicarea legislației, strategiilor și politicilor în domeniul învățământului superior;

^ Incluziunea = garantarea în procesul de educație a respectării statutului și drepturilor tuturor astfel încât să aibă oportunitatea de a beneficia de un tratament egal cu ceilalți;

^ Dezvoltarea durabilă și tranziția la verde = urmărește satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Dincolo de aprecierile formulate cu privire la prevederile proiectului Legii învățământului superior, intervențiile și unele propuneri venite din partea mediului universitar vizează îmbunătățirea/completarea textului Legii învățământului superior prin:

- Reprezentarea la nivelul celor 6 comisii naționale prevăzute în proiectul de lege, proporțional cu numărul de studenti și cadre didactice de la nivelul fiecărui consorțiu universitar, fiecărui centru universitar și fiecărui domeniu de studii (Consorțiul Universitaria);

- Îmbunătățirea structurii proiectului Legii învățământului superior în sensul selectării într-un capitol distinct a tuturor aspectelor ce se referă la internaționalizarea activităților universităților românești (Consorțiul Universitaria);

- Introducerea unor criterii de perfomanță pentru menținerea în activitate a cadrelor didactice și de cercetare (Consorțiul Universitaria);

- O creștere a finanțării pe bază de criterii de performanță încă și mai mare decât cea propusă prin proiectul de lege/creștere de 32% față de creșterea de 25% propusă, raportată la finanțarea totală a universităților românești (Consorțiul Universitaria);

- Manționarea în cuprinsul Legii învățământului superior a unui procent din PIB pentru finanțarea cercetării fundamentale din universități, separat de legea cercetării (Consorțiul Universitaria);

- Susținerea prioritară a domeniilor în care angajatorii/piața muncii reclamă insuficiența forței calificate de muncă (Consorțiul Academica Plus);

- Consolidarea autonomiei financiare prin generalizarea posibilității de utilizare a soldurilor universităților (Consorțiul Academica Plus);

- Permanentizarea măsurilor de susținere a învățământului universitar dual (Consorțiul Academica Plus);

- Susținerea propunerii privind noua lege a invatamantului superior;

- Amplificarea, prin legislație subsecventă, a măsurilor care susțin parteneriatul  universităților românești cu mediul economic în vederea dezvoltării investițiilor în economia românească (ARUT);

- Finanțarea prioritară a domeniilor strategice de dezvoltare a României (ARUT);

- Recunoașterea aportului universităților tehnice la dezvoltarea economică a României, îndeosebi în domeniile de specializare inteligentă (ARUT);

- Susținerea dezvoltării rețelei spitalelor universitare și accesul acestora la resursele  specifice domeniului sănătății (Consorțiul universităților de medicină și farmacie);

- Susținerea proiectului de lege în formatul lansat în consultare și nemodificarea proiectului de lege a învățământului superior, mai ales a prevederilor referitoare la învățământul superior medical (Consorțiul universităților de medicină și farmacie);

- Dezvoltarea învățământului superior medical militar (Consorțiul universităților de medicină și farmacie);

- Sprijin în vederea creșterii atractivității pentru resursa umană calificată în domeniul cercetării din învățământului superior medical (Consorțiul universităților de medicină și farmacie);

- Sprijin pentru valorile și principiile pe care se fundamentează noua lege prin specificul și importanța domeniului arte în învățământul universitar ca parte activă în stimularea creativității pentru toate domeniile (Consorțiul universităților de arte);

- Extinderea noțiunii de cercetare științifică prin includerea creației artistice (Consorțiul universităților de arte);

- Implicarea universităților de arte în promovarea imaginii României (Consorțiul universităților de arte);

- Includerea în proiectul de lege a unor aspecte care să susțină dezvoltarea stațiunilor didactice și de cercetare-dezvoltare (Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri);

- Implicarea universităților de științe agronomice în dezvoltarea strategiilor naționale în domeniul Securității și siguranței alimentare, precum și în domeniul prevenirii și combaterii secetei (Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri);

- Susținerea finanțării cercetării aplicative și a transferului tehnologic (Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri);

- Susținerea mai consistentă a studenților proveniți din medii defavorizate, precum studenții din mediul rural / Înmatriculări într-o proporție importantă/majoritară în USAMV-uri (Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri);

- Consolidarea autonomiei și încrederii în universitățile românești (Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri);

- Stimularea la nivel de lege a măsurilor pentru o implicare mai susținută a universităților în dezvoltarea comunităților locale/regionale (Consorțiul universităților de științele vieții/USAMV-uri).

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarație de presă: Plagiatul se sancționează cu retragerea titlului de doctor!

sze, 20.7.2022 - 17:20
20 Iul 2022

Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare va verifica existența plagiatului în lucrările de doctorat! După constatarea plagiatului de către Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare, Ministerul Educației va avea obligația să formuleze acțiune în instanță pentru anularea ordinului prin care s-a acordat titlul de doctor.

Prevederile noii Legi a învățământului superior, în situația adoptării acesteia, se vor aplica pentru viitor, sesizările în curs urmând a fi soluționate de CNATDCU potrivit normelor aplicabile la data formulării acestora.

Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU) este definită în lege ca o instanță de apel supremă la nivel academic, o instituție care să trateze cu profesionalism orice sesizare, primită din orice sursă, cu privire la respectarea condițiilor de etică în dobândirea titlurilor universitare, inclusiv plângerile împotriva comisiilor de etică din universități. CNETU va deveni o instanță de apel puternic profesionalizată/specializată.

Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare poate și trebuie să preia cei mai buni specialiști CNATDCU.

Argumente pentru profesionalizarea structurilor și mecanismelor de prevenire și verificare a abaterilor de la etica universitară:

1. CNETU va analiza orice solicitare și va constata plagiatele! Va fi o instanță de apel puternic specializată/profesionalizată care va avea responsabilitatea analizei tuturor sesizărilor/plângerilor, inclusiv împotriva deciziilor comisiilor de etică din universități.

2. Universitățile sunt cele care acordă titlul de doctor în toate statele în care funcționează sisteme avansate/performante de educație. Acordarea titlului de doctor trebuie să fie o prerogativă a universității care acordă titlurile pe toate cele 3 cicluri de studii: Licență, Master și Doctorat.

3. Universitățile sunt cele care organizează admiterea și înmatricularea studenților doctoranzi, care asigură procesul de pregătire doctorală, stabilește comisiile de susținere, asigură îndrumarea, susținerea și notarea examenelor și referatelor și, la finalul pregătirii doctorale, asigură și asumă susținerea tezei de doctorat. Este firesc și imperios necesar ca toate instituțiile de învățământ superior să își asume și responsabilitatea acordării titlului de doctor.

4. Legislația actuală disipează asumarea răspunderii putând genera situații grave.  În prezent, conducerile universităților știu ca dacă „apar erori din perspectiva științifică sau a eticii”, tezele de doctorat vor mai fi validate, în mod strict formal/birocratic, pe 3 paliere: comisia de specialitate CNATDCU, Consiliul General CNATDCU și prin ordin de ministru de atribuire a titlului de doctor, degrevând instituțiile de învățământ superior de asumarea răspunderii din perspectiva respectării normelor de etică universitară. Consiliul General CNATDCU nu citește/nu analizează NICIODATĂ conținutul științific al tezelor de doctorat: se votează strict formal, neexistând nicio situație de plagiat ex-ante acordării unui titlu de doctor identificată de membrii Consiliului CNATDCU. Consiliul General CNATDCU votează doar nume și titlturi de teze! Și asta deși HG 681/2011 prevede verificarea de către CNATDCU a conținutului știintific, inclusiv din perspectiva existenței plagiatului. Într-o singură ședință/sesiune a Consiliului General CNATDCU se validează sute de teze de doctorat care au sute de pagini fiecare, în peste 70 de domenii diferite.

5. Instituțiile de învățământ superior au solicitat în repetate rânduri modificarea legislației în sensul asumării de către universități a acordării titlurilor de doctor, în acord cu responsabilitatea universităților în formarea la nivel de Licență/Master/Doctorat, precum și în acord cu practicile internaționale.

6. Odată cu participarea instituțiilor de învățământ superior românești în Alianțe de universități europene și introducerea programelor de studii doctorale de tip „joint degree” care se finalizează cu o diplomă comună, oare cum ar putea fi acordat titlul de doctor pentru o universitate occidentală de către rectorul/președintele universității, iar pentru o universitate românească să fie ministrul educației cel ce semnează și asumă acordarea titlului de doctor? Răspuns: Nicicum!

7. În noul proiect al Legii învățământului superior Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar se pronunţă asupra litigiilor privind nerespectarea eticii în managementul universitar și asupra litigiilor referitoare la încălcarea răspunderii publice, iar Comisia Națională de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU) va fi o altă structură puternic profesionlizată pentru elaborarea și respectarea standardelor științifice pentru acordarea titlurilor de doctor și a calificativelor pentru tezele de doctorat.

8. Un pas important în prevenirea fraudelor universitare este reprezentat de reglementarea înființării Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii  (RUNIDAS), gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). RUNIDAS va gestiona integrat diplomele eliberate de unitățile de învățământ /instituțiile de învățământ superior și registrele matricole de la nivelul unităților de învățământ /instituțiilor de învățământ superior/Academiei Române.

9. Proiectul noii Legi a învățământului superior consolidează perspectiva eticii prin includerea unor reglementări care definesc și clarifică normele de etică universitară și deontologie profesională, abaterile  de la normele de etică universitară și deontologie profesională, situațiile de tip conflict de interese și procedurile de analiză a sesizărilor privind etica și deontologia profesională.

10. Tot noul proiect al Legii învățământului superior include, pentru prima dată, obligativitatea introducerii cursurilor de etică universitară în planurile de învățământ ale tuturor programelor de licență.

În aceste condiții, considerăm evidentă nevoia de coerență, de eficientizare și de profesionalizare a structurilor și mecanismelor care se ocupă de verificarea respectării normelor de etică universitară, un aspect esențial pentru o recredibilizare atât de necesară a universităților românești.

Odată cu asumarea răspunderii acordării titlului de doctor de către universități, sintagma „Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare” devine caducă și impune o reorganizare în spiritul unei puternice profesionalizări a Comisiei Naționale de Etică a Titlurilor Universitare care va trebui să-și concentreze toate resursele pe aspectele de etică universitară.

Proiectele legilor educației sunt în consultare publică până în data de 24 august și așteptăm orice propuneri care pot genera îmbunătățirea acestora!

#reorganizareapentruprofesionalizareNUestedesființare!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Program de cooperare în domeniul învățământului superior și cercetării academice între Ministerul Educației din România și Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Palestina pentru perioada 2022-2025

k, 19.7.2022 - 17:09
19 Iul 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și ministrul Afacerilor Externe și Expatriaților din Palestina, Riad Malki, au semnat astăzi, 19 iulie, Programul de cooperare în domeniul învățământului superior și cercetării academice între Ministerul Educației din România și Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Palestina (2022-2025). Ceremonia a avut loc la sediul Guvernului României, în prezența președintelui Palestinei și Autorității Naționale Palestiniene, Mahmud Abbas și a premierului României, Nicolae-Ionel Ciucă.

Importanța semnării acestui program a fost evidențiată și în cadrul întâlnirii pe care președintele Palestinei și Autorității Naționale Palestiniene a avut-o cu Președintele României, Klaus Iohannis.

Documentul semnat asigură cadrul legal pentru continuarea și consolidarea colaborării bilaterale între România și Palestina în domeniul învățământului superior și cercetării academice. În acest sens, accentul este pus pe dezvoltarea/dinamizarea cooperării directe între universitățile românești și cele palestiniene, însă în același timp sunt încurajate cercetarea academică, promovarea schimbului de studenți, inclusiv prin acordarea de burse, valorificarea oportunităților de colaborare oferite de Programul Erasmus+, precum și alte acțiuni și evenimente de promovare a cooperării. 

În materie de programe de burse, statul român va oferi părții palestiniene, anual, 14 burse pentru studii de licență, masterat, doctorat și rezidențiat la programe de studii acreditate, în limba română, în cadrul universităților de stat din România. Bursierii palestinieni vor beneficia și de finanțare pentru învățarea limbii române pe durata unui an universitar. Programul prevede și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în instituțiile de învățământ partenere.

Partea palestiniană va oferi burse pentru studierea limbii arabe în universitățile palestiniene.

Promovarea limbii și culturii celor două state este un aspect important al cooperării bilaterale, reflectat în documentul semnat. Astfel, este prevăzut în mod special ca părțile să încurajeze și să sprijine studiul limbii și literaturii celuilalt stat în instituțiile lor de învățământ superior, cu posibilitatea înființării de catedre/lectorate și schimbului de lectori în acest scop.

Alte domenii de colaborare acoperite prin acest program includ cooperarea în domeniul asigurării calității în învățământul superior la nivelul departamentelor și agențiilor responsabile, inclusiv prin schimburi de experiență.

BIROUL DE PRESĂ

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2022 (înainte de contestaţii)

k, 19.7.2022 - 10:07
19 Iul 2022

Ministerul Educației a publicat astăzi, 19 iulie (ora 10:00), rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut în data de 13 iulie proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022.

 • Rata notelor (inițiale) peste 7 (șapte) obținute de candidați este 48,68% (în creștere cu peste 4%, față de rezultatele consemnate anul trecut: 44,47%).

 • Rata notelor (inițiale) între 5 și 7 este de 32,91% (în scădere, comparativ cu anul trecut - 35,49%).

 • Din promoția curentă, 45,83% dintre candidați au obținut note inițiale peste 7 (șapte), procent superior cu peste 5% celui de anul trecut (40,63%).

 • 146 de candidați au obținut nota 10 (130 în 2021), iar 11.948 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

 • În centrele de evaluare au fost notate 24.843 de lucrări, iar 19 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare din motive care vizează nerespectarea metodologiei. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar 2022 - 2023.

Contestaţiile se pot depune la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de  20 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 27 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă/proba practică şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați dosarul de presă atașat.

Rezultatele au fost publicate ► aici

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  19_07_2022_ Dosar de presă_note_initiale_titularizare.pdf

Patru medalii (dintre care două medalii de aur) și locul 3 în lume: palmaresul lotului României la Olimpiada Internaţională de Geografie 2022

h, 18.7.2022 - 19:24
18 Iul 2022

Olimpicii români au cucerit patru medalii și locul al treilea în lume la a XVIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Geografie, competiție desfășurată în format online în perioada 12 – 18 iulie,sub patronajul Comitetului Național Geografic Francez (CNFG).

În urma parcugerii a trei probe de concurs (teoretică, practică și un test multimedia), Daniel-Nicolae Hanganu (clasa a X-a/Colegiul Național Iași) și Radu-Andrei Brădățeanu (clasa a XI-a/Colegiul Național „Sfântul Sava” din București) au obținut medalii de aur, Mihai-Alexandru Bratu (clasa a XI-a/Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu) - o medalie de argint și Alex-Darius Topai (clasa a XII-a/ Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea) - o medalie de bronz.

Datorită acestor rezultate, prin agregarea numărului și valorii medaliilor, lotul României a ocupat poziția a 3-a în lume și a doua în Europa, pe primele două poziții clasându-se Singapore și Lituania.

Din punct de vedere logistic, participarea în sistem online a fost asigurată de Inspectoratul Școlar Județean Iași și a fost precedată de un stagiu intens de pregătire, tot la Iași, sub îndrumarea profesorilor Cornelia și Dorin Fiscutean.

La ediția din acest an s-au înscris 209 elevi din 54 de ţări.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Trei medalii de bronz pentru echipa României la Olimpiada Internaţională de Biologie 2022

h, 18.7.2022 - 19:11
18 Iul 2022

Trei medalii de bronz pentru echipa României la Olimpiada Internaţională de Biologie 2022

Echipa României a obţinut trei medalii de bronz la a XXXIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie (10 - 18 iulie, Erevan, Armenia).

Cei trei elevi premiați sunt Iustina Roșu (Colegiul Național „Tudor Vianu” din București), Ștefan Ionel Dumitrescu (Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” din Brașov) și David Andrei Vlad (Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzău). Ștefan Ionel Dumitrescu a obținut și Premiul al II-lea în cadrul temei Proiecte științifice.

Din lotul național a făcut parte și Alexandru Cristian Băgăianu (Colegiul Național „Sfântul Sava” din București).

Delegația României a fost însoțită de prof. dr. Adelhaida Kerekes (Inspectoratul Școlar Județean Cluj), coordonator și membru în juriul internațional, respectiv conf. dr. Dorina Podar (Facultatea de Biologie-Geologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) - membru în juriul internațional.

„Rezultatele sunt îmbucurătoare și foarte frumoase, având în vedere că elevii calificați sunt în clasele a IX-a și a X-a. Experiența acestui an le îmbunătățește potențialul științific și îi încurajează pentru următoarea Olimpiadă Internațională de Biologie”, a declarat prof. dr. Adelhaida Kerekes, coordonatoarea lotului olimpic.

Pregătirea lotului s-a desfășurat la Facultatea de Biologie-Geologie din Cluj-Napoca (UBB Cluj-Napoca) și la Facultatea de Biologie din cadrul Universității București.

La ediția din acest au fost prezenți peste 240 de elevi din 62 de țări. Echipa României s-a clasat în primele 20 de țări.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarație de presă: Despre îngrijorările cu privire la structura, importanța și necesitatea portofoliului educațional

h, 18.7.2022 - 18:29
18 Iul 2022

1. Portofoliul personal educațional poate fi realizat și pe suport digital în cadrul sistemului integrat de management al școlarității și va fi administrat de Ministerul Educației, așa cum este prevăzut la art. 61 alin (8) din proiectul Legii învățământului preuniversitar: Formatul portofoliului personal educațional, modalitatea și ritmicitatea înscrierii datelor în cuprinsul acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului educației.

2. Ministerul Educaţiei coordonează și în prezent funcţionarea optimă a Sistemului Integrat de Management al Școlarității, cu stricta respectare a normelor legale pentru protecția datelor cu caracter personal. Elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor controlează caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu.

3. Portofoliul personal educațional este elementul central al evaluării învățării și permite monitorizarea evoluției elevului prin înregistrarea în cuprinsul acestuia:

a) a evaluării profilului elevului prin observarea dezvoltării acestuia pe baza unui profil de dezvoltare specific vârstei;

b) a progresului școlar, urmărit prin forme de evaluare continuă care monitorizează atingerea obiectivelor învățării;

c) a evaluărilor profilului preșcolarului/elevului, realizate diferențiat, în funcție de nivelul de învățământ.

4. Portofoliul educațional va sta la baza planurilor de învățare individualizate la nivelul fiecărui elev.

5. Portofoliul personal educațional se utilizează începând cu grupa mijlocie din grădiniță şi este obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar cu un rol esențial în orientarea școlară.

6. La finalizarea clasei a  VIII-a, consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită  o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte. Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului și părinților/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării sunt consultate și cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea celor mai potrivite opțiuni pentru profilul fiecărui elev și se include în portofoliul personal educațional.

7. După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul educațional va fi menținut activ și poate fi completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții.

8. Portofoliul educațional va reprezenta un instument util și în procedura de evaluare a cadrelor didactice. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor/reprezentantului legal şi sunt trecute în portofoliul personal educaţional al elevului, fiind un criteriu important în evaluarea activității profesionale a cadrului didactic.

9. Portofoliul personal educațional este obligatoriu, începând cu generația de preșcolari care încep grupa mare, clasa pregătitoare și clasa I în anul școlar 2023 - 2024.

10. Portofoliul educațional va avea un rol esențial în reglarea curriculumului prin faptul ca acesta conține evaluările de profil ale elevilor, acest aspect generând o adaptare continuă a școlii la nevoile elevului.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Oldalak