Jelenlegi hely

Edu.ro

Feliratkozás Edu.ro hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 23 perc 43 másodperc

Precizările Ministerului Educației Naționale (15.11.2018)

cs, 15.11.2018 - 17:10
15 Noi 2018

În urma informațiilor apărute în presă cu privire la presupusele nereguli sesizate la Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureș, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

Ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Mureș să demareze verificări la Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, având în vedere aspectele sesizate în mass-media, mai precis faptul că există persoane care ar fi obținut în mod ilegal diploma de absolvent al instituției.

În același timp, ministrul Educației a decis să trimită Corpul de Control la Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă

Noi măsuri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante, precum și promovarea în cariera didactică prin examen, în învățământul superior

p, 9.11.2018 - 15:15
09 Noi 2018

Astăzi, 9 noiembrie, au fost aprobate în ședința de Guvern două hotărâri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante, precum și promovarea în cariera didactică prin examen, în învățământul superior.

Urmare a solicitărilor Consiliului Național al Rectorilor și a universităților, au fost aduse mai multe modificări Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior, reglementată prin H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acestea vizează

 • clarificarea modului în care un concurs poate fi contestat, dar și a aspectelor cu privire la soluționarea contestațiilor;
 • clarificarea modului în care se constituie comisia de contestații;
 • simplificarea modului de organizare a comisiilor de concurs;
 • clarificarea procedurilor de concurs privind verificarea îndeplinirii standardelor minimale.

În ceea ce privește examenul de promovare în cariera didactică în învățământul superior, acesta a fost reglementat prin OUG 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice.

Deoarece pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare există Metodologia-cadru de concurs, prin simetrie, Hotărârea de guvern aprobată astăzi reglementează aspecte cu privire la organizarea și desfășurarea examenului  de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, printr-o Metodologie – cadru. Printre condițiile specifice acestor examene regăsim:

 • personalul didactic are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universității
 • pot participa la examen cadrele didactice titulare care au avut calificativul "foarte bine" în ultimii trei ani, nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice
 • vechime minimă de 3/6/9 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare (3 ani pentru lector/șef lucrări; 6 ani pentru conferențiar; 9 ani pentru profesor universitar)
 • îndeplinirea de către candidat a standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Îmbunătățirea modalităților de promovare în carieră a cadrelor didactice, în baza unor criterii și procese relevante, are ca scop stimularea performanței didactice, și implicit, creșterea prestigiului universităților din România, măsură prevăzută și în Programul de Guvernare.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul a alocat mai mulți bani pentru programul „Masa caldă în școli”

p, 9.11.2018 - 15:13
09 Noi 2018

În sedința de Guvern de astăzi, 9 noiembrie 2018, a fost aprobată Ordonanța de urgență privind continuarea programului național Masa caldă în școlidestinat preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Bugetul alocat programului a crescut de la 30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane de lei, ceea ce a permis majorarea valorii pachetului alimentar cu aproximativ 40%: de la 7 lei, atât cât prevedeau normele anterioare, la 10 lei/zi/beneficiar.

Ca element de noutate, în vederea evitării organizării a două proceduri de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor, noua ordonanţă de urgenţă prevede trecerea de la an şcolar la an calendaristic, aspect ce contribuie la asigurarea continuităţii programului-pilot.

De asemenea, pentru evaluarea corespunzătoare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, s-a decis implementarea acestuia pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind necesară continuarea pilotării pentru cel puțin un ciclu de învățământ.

În urma pilotării programului în anii precedenți, s-au constatat o serie de efecte pozitive asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi, dintre care amintim: scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea absenteismului și a întârzierilor la prima oră, formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase, consolidarea relației familie-școală prin implicarea părinților în educarea copiilor în privința unei alimentații sănătoase și reducerea migrației elevilor din unităţile de învăţământ din mediul rural către unităţile de învăţământ din mediul urban.

Implementarea Programului-suport constituie una dintre măsurile de prevenire şi, totodată, de intervenţie cu influenţă asupra părăsirii timpurii a şcolii în România, măsură prevăzută și în Programul de Guvernare 2017.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației Naționale a aprobat Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

h, 5.11.2018 - 11:26
05 Noi 2018

Ministerul Educației Naționale a reglementat - prin ordin - metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat. De asemenea, prin intermediul acestui document, au fost stabilite sistemele de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în acreditarea și evaluarea periodicăatât a domeniilor de studii universitare de doctorat, cât și a școlilor doctorale și a instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

Prin acest demers, solicitat de universități și de Consiliul Național al Rectorilor (CNR), Ministerul Educației Naționale (MEN) a creat cadrul legal pentru demararea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat. Evaluarea se realizează de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenție de asigurare a calității din străinătate, înscrisă în EQAR, cu cooptarea studenților și experților internaționali. 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior are obligația de a elabora, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, iar instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat au obligația de a realiza, până la data de 15 februarie 2019, raportul de evaluare internă și de a solicita evaluarea de către agenția de asigurare a calității din țară sau străinătate. 

Ordinul de ministru clarifică și aspecte cu privire la evaluarea școlilor doctorale. Astfel,  fiecare școală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menținerii acreditării.

În ceea ce privește evaluarea programelor de studii universitare de doctorat, aceasta se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, din 5 în 5 ani, pentru obținerea sau menținerea acreditării. Evaluarea școlilor doctorale prevăzute în Legea 100/2018 și care își menţin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, se realizează în paralel și concomitent cu evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat.

În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.

Proiectul aprobat prin ordin de ministru a fost propus de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, supus dezbaterii publice, discutat cu instituțiile de învățământ superior și CNR și analizat în Comisia de Dialog Social. 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat nu se modifică în anul școlar 2018-2019

p, 2.11.2018 - 16:26
02 Noi 2018

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor susține examenele finale, Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat, după același format de subiecte ca în anul școlar anterior.

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, pentru sesiunile care se vor defășura în anul școlar 2018-2019, sunt postate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Decizia a fost luată de ministrul interimar al Educației, doamna Rovana Plumb, după consultările avute astăzi, 2 noiembrie, cu reprezentanții profesorilor, părinților și elevilor.

În urma întâlnirii desfășurate la sediul MEN, cei prezenți au solicitat în unanimitate ca examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din anul școlar 2018-2019 să se desfășoare în aceleași condiții, fără a se modifica structura subiectelor propuse.

Am solicitat consultări cu sindicatele din învățământul preuniversitar, cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, cu Consiliul Național al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce privește modul în care copiii noștri vor trece cu bine, în acest an școlar, Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns la concluzia ca în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a declarat doamna Rovana Plumb, ministru interimar al Educației.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Rovana Plumb, la „EduPro Summit #1 - Educate for future”: „Proiectele europene susțin dezvoltarea învățământului profesional”

cs, 1.11.2018 - 18:02
01 Noi 2018

Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene și ministru interimar al Educației Naționale, a participat joi, 1 noiembrie, la „EduPro Summit #1 - Educate for future”, conferință organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană și Ambasada Republicii Federale Germania la București, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

La eveniment au fost prezenți și Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, și domnul Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director AHK România. Evenimentul a avut ca scop promovarea învățământului profesional dual pe model german, ca alternativă la învățământul clasic.

În discursul susținut, doamna Rovana Plumb a arătat că Guvernul României sprijină învățământul dual profesional din perspectiva finanțării prin proiecte din fonduri europene și a prezentat măsurile de finanțare care vizează îmbunătățirea acestui tip de învățământ.

În acest scop, în ultimele două săptămâni au fost semnate două contracte de finanțare, în valoare totală de 114 milioane euro. Ambele proiecte sunt finanțate din Programul Operaționale Capital Uman.

Astfel, prin programul Bursa Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinților, dar în anumite condiții de frecvență la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro. Mai multe informații sunt disponibile aici: http://bit.ly/2NAIccB.

Programul „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru acest tip de sprijin. Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi 250 lei/lună, față de 180 lei/lună (cuantumul anterior), pe întreaga durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt publicate aici: https://bit.ly/2P0nXJY.

Tot prin Programul Operațional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72 milioane euro pentru creșterea calității învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanțate activități de creștere a calității și de adaptare a ofertei educaționale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învățământul profesional şi pentru întreg personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulați financiar, prin subvenții, să se implice în formarea profesională iniţială. Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Mai mult detalii despre ghid sunt disponibile aici: https://bit.ly/2OBvVsT.

În contextul implementării obiectivelor Strategiei Europa 2020, dezvoltarea unui sistem de educație și formare profesională atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii a reprezentat, în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educației Naționale. 

Creșterea în fiecare an a numărului de elevi școlarizați prin învățământul profesional, de la 11.368 elevi în anul școlar 2012-2013, la 84.958 de elevi în anul școlar 2018-2019, demonstrează interesul tot mai mare al elevilor și al operatorilor economici pentru acest traseu de educație și formare profesională.

Și învățământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru anul școlar 2018-2019, acest tip de formare este organizat în 128 de școli (dublu față de anul trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte de parteneriat cu  297 de operatori economici.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Consultări pe tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019

cs, 1.11.2018 - 16:09
01 Noi 2018

Ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, se va întâlni cu reprezentanții profesorilor, părinților și ai elevilor, pe tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019 (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și Bacalaureat).

După încheierea consultărilor organizate la sediul Ministerului Educației Naționale, doamna Rovana Plumb va susține o declarație de presă.

Întâlnirea are ca obiect găsirea celor mai bune soluții, astfel încât noile tipuri de subiecte să ofere o evaluare obiectivă a cunoștințelor candidaților, în concordanță cu programa școlară și cu prevederile legale în vigoare.

În procesul de elaborare a modelelor de subiecte pentru examenele din anul 2019 va ține cont și de opiniile rezultate în urma acestei consultări. Ulterior, noile modele de subiecte vor fi postate pe site-ul subiecte.edu.ro.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea conducerii MEN la Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor / Brașov (25 - 28 octombrie 2018)

v, 28.10.2018 - 9:54
28 Oct 2018

În perioada 25 - 28 octombrie 2018, se desfășoară reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, eveniment care a marcat și aniversarea a 70 de ani de existență a Universității „Transilvania” din Brașov. Din partea Ministerului Educației Naționale au participat secretarii de stat Gigel Paraschiv și Ioan-Ștefan Groza.

La împlinirea a șapte decenii de învățământ universitar brașovean, doamna Rovana Plumb, ministru interimar al Educației Naționale, a transmis un mesaj prin care și-a exprimat aprecierea față de numeroasele generații de cadre didactice și absolvenți care au promovat valori esențiale precum etica academică și profesionalismul. Totodată, a felicitat conducerea universității, asigurând-o de sprijinul echipei de experți ai instituției, în pregătirea noilor generații de specialiști de care societatea românească are nevoie.

Cu acest prilej, reprezentanții MEN și-au manifestat încrederea că Universitatea „Transilvania” din Brașov, prin viziunea sa modernă și infrastructura sa performantă, va continua să ducă la îndeplinire misiunea de a genera și a transfera cunoștințe către societate, contribuind astfel la dezvoltarea unui învățământ românesc competitiv la nivel european și nu numai.

Cei doi secretari de stat din cadrul MEN au fost prezenți vineri, 26 octombrie, la întâlnirile bilaterale ale rectorilor din România, China și Turkmenistan, iar sâmbătă, 27 octombrie, au participat la lucrările CNR.

Subiectele dezbătute în cadrul grupurilor de lucru au vizat participarea universităților românești la Rețelele de universități transnaționale, metodologia de concurs/de promovare a cadrelor didactice, evaluarea școlilor doctorale, participarea universităților românești la acțiunile dedicate Centenarului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Noi măsuri pentru debirocratizarea sistemului de învățământ și încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora

cs, 25.10.2018 - 16:41
25 Oct 2018

Ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, a semnat un ordin care aduce îmbunătățiri în privința încadrării personalului în regim de plata cu ora.

Astfel, învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor putea fi salarizaţi în regim de plata cu ora pentru cursurile care depăşesc numărul de ore prevăzute în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.

În plus, a fost eliminată obligația ca învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale să desfășoare activităţi didactice la clasă în acelaşi timp (în pereche) cu profesorii de specialitate care predau la clasele respective educaţia fizică, limbile moderne şi religia. Astfel, ei pot beneficia de acest timp pentru a-şi completa pregătirea metodico-ştiinţifică.

De asemenea, a fost stabilită ordinea în care se ocupă posturile didactice de predare/catedrele vacante şi rezervate în regim de plata cu ora. Pentru anul școlar 2018-2019, rămân în vigoare prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5485/13.11.2017, unde încadrarea în regim de plata cu ora este reglementată prin articolele 94-96.

Ministrul Rovana Plumb a decis, în același timp, să elimine fișa de activitate lunară, formular ce era cuprins în Anexa 3 a ordinului nr. 4165/24.07.2018, urmând ca activităţile să fie evidențiate în condica de prezenţă a unității de învăţământ. Măsura transpune politica MEN de debirocratizare a sistemului de învățământ, cerință subliniată și de profesorii și învățătorii care au luat parte, alături de doamna Rovana Plumb, la întâlnirea de lucru din data de 18 octombrie, la sediul MEN.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Acțiuni de promovare a învățământului superior românesc în Tunisia

p, 19.10.2018 - 16:17
19 Oct 2018

În perioada 18 - 19 octombrie 2018, se desfășoară, la Tunis, mai multe acțiuni de promovare a învățământului superior românesc, organizate de Consiliul Național al Rectorilor (CNR), Ministerul Educației Naționale din România, Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Tunisia și Ambasada României în Republica Tunisiană.

Evenimentele au loc în contextul în care tot mai mulți cetățeni tunisieni și-au exprimat interesul de a urma studiile superioare în România.

În cadrul grupului de lucru, organizat în data de 18 octombrie 2018, la sediul Ministerului Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Tunisia, domnul Slim Khalbous, ministrul de resort, a subliniat interesul țării sale pentru creșterea calității parteneriatelor încheiate cu alte state, precum și pentru înscrierea acestor cooperări într-o viziune strategică de dezvoltare a învățământului tunisian. Acesta a apreciat că România are potențialul de a fi un partener strategic în domeniile educației și cercetării.

Domnul Ioan-Ștefan Groza, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, a prezentat sistemul de învățământ superior românesc și a evidențiat avantajele de care pot beneficia cetățenii străini care studiază în România în contextul diversității ofertei educaționale românești (peste 250 de programe de studii sunt oferite în limbi străine).

Întrunirea grupului de lucru a fost urmată de Forumul universităților din cele două țări, deschis de reprezentanți ai ministerelor de profil, Consiliului Național al Rectorilor, Ambasadei României din Tunisia și cu participarea reprezentanților universităților românești din centrele universitare Alba Iulia, Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Ploiești, Pitești și Timișoara.

În cursul zilei de vineri, 19 octombrie 2018, are loc evenimentul „Campus Roumanie”. Acesta constă în promovarea ofertei de învățământ superior din România și oferirea informațiilor de interes cu privire la mediul social, academic și cultural din România, dar și a detaliilor despre avantajele oferite de învățământul românesc. De asemenea, sunt prezentate demersurile necesare pentru înscrierea la studii universitare în țara noastră.

Cu acest prilej, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România (CNR), prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, a semnat Convenția de parteneriat între CNR și Conferința Președinților de Universități din Tunisia. De asemenea, se semnează protocoale de cooperare între universități românești și universități din Tunisia.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, a convocat o întâlnire de lucru cu învățătorii și profesorii

cs, 18.10.2018 - 19:26
18 Oct 2018

Ministrul interimar al Educației, doamna Rovana Plumb, a convocat, astăzi, 18 octombrie 2018, o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai cadrelor didactice - învățători și profesori. Au fost prezenți, de asemenea, membrii unor asociații profesionale, lideri de sindicat, precum și inspectori școlari. 

Scopul demersului doamnei Rovana Plumb a fost inventarierea principalelor dificultăți pe care le întâmpină cadrele didactice și remedierea cât mai urgentă a acestora, astfel încât să se asigure crearea unor premise solide pentru creșterea calității învățământului preuniversitar din România. 

Concret, învățătorii și profesorii prezenți au semnalat, printre altele, necesitatea urgentă a debirocratizării sistemului de învățământ, reluarea dialogului cu toți factorii implicați privind programa și manualele școlare, precum și regândirea modului în care se realizează inspecțiile la clasă. Participanții au cerut, totodată, clarificarea statutului juridic și a aspectelor legate de finanțarea centrelor de resurse și asistență educaţională.

Doamna Rovana Plumb a solicitat reprezentanților MEN propuneri de soluții concrete și rapide privind toate aspectele semnalate și constituirea, în acest sens, a unui grup de lucru la nivelul instituției: „Trebuie să găsim ideea, soluția, iar apoi găsim și finanțarea. Pentru Guvernul României, învățământul reprezintă o prioritate zero. Avem soluții care sunt finanțabile inclusiv din fonduri europene, pe care le vom comunica în curând".

Ministrul interimar al Educației a mulțumit cadrelor didactice din toată țara, în numele Guvernului României, pentru activitatea și efortul pe care le fac zilnic pentru ceea ce reprezintă cea mai importantă resursă a unei țări: copiii.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Echipa României a obținut cinci medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie 2018

k, 16.10.2018 - 20:32
16 Oct 2018

Ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, felicită cei cinci elevi care au obținut rezultate remarcabile la a XXIII-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie. Totodată, ministrul Rovana Plumb mulțumește profesorilor coordonatori care au pregătit cu dăruire și profesionalism lotul olimpic în atingerea acestei performanțe: două medalii de aur, o medalie de argint și două de bronz

Elevii laureați cu aur sunt Daria Maria Hărăbor (Școala Gimnazială nr. 29 din București) și David Corneliu Turturean (Colegiul Național „Ştefan cel Mare” din Suceava), în timp ce Traian Rareș Tuș (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare) a fost distins cu o medalie de argintMaria Iordache (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Brăila) și Vlad Roșca (Liceul Internațional de Informatică din București) au fost medaliați cu bronz.

Lotul olimpic al României a fost coordonat și însoțit de profesorii Cătălina Anca Marian (Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj) și Grigoruță Oniciuc (Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț).

Ediţia a XXIII-a a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie s-a desfășurat în perioada 6-14 octombrie, în Colombo (Sri Lanka), și a reunit 80 de concurenţi din 18 ţări. 

Elevii români care obțin medalii și mențiuni la olimpiadele internaționale/regionale sunt premiați, în fiecare an, de Ministerul Educației Naționale. De asemenea, profesorii care pregătesc elevul/elevii sunt recompensați cu un premiu în bani, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru elevul sau unul dintre elevii premiați. Pentru școala pe care elevul/elevii o frecventează sau a/au frecventat-o se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest ultim caz, sumele sunt utilizate pentru dotări destinate sprijinirii eficienţei procesului de învăţământ. 

În același timp, costurile pentru participarea loturilor olimpice la competițiile internaționale/regionale pe discipline sunt asigurate din bugetul Ministerului Educației Naționale.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Memorandum de Înțelegere în sprijinul studenților din România și Turcia, semnat la Ankara, de ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb

h, 15.10.2018 - 23:02
15 Oct 2018

Doamna Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației, și prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, președintele Consiliului Învățământului Superior din Republica Turcia, au semnat astăzi, la Ankara, un memorandum de Înțelegere pentru cooperarea celor două state în învățământul superior. (imagini de la eveniment sunt disponibile aici).

Documentul cuprinde prevederi referitoare la stagii de practică și de cercetare ale studenților și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior din cele două țări și schimb de materiale educaționale. Memorandumul sprijină, totodată, schimbul de burse între cele două state și organizarea unor ateliere, conferințe și seminarii în parteneriat.

Schimburile bilaterale, precum și posibilitatea de a dezvolta proiecte destinate propriilor minorități din statul partener, sunt stipulate în Programul de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învățământului, culturii și artei, mass-media, tineretului și sportului, semnat la Bucureşti, la 3 martie 2008.

Consiliul pentru Învățământul Superior (YÖK) este o instituție autonomă care este responsabilă pentru planificarea, coordonarea și guvernarea sistemului de învățământ superior din Turcia, în conformitate cu Constituția turcă și legile învățământului superior.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

114 milioane euro fonduri europene pentru educație, prin „Bani de liceu” și „Bursa profesională”

p, 12.10.2018 - 16:31
12 Oct 2018

Ministerul Educației Naționale a semnat, în această săptămână, două contracte de finanțare din fonduri europene, în valoare totală de 114 milioane euro. Contractul aferent programului „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru perioada anilor școlari 2015-2019 pentru acest tip de sprijin.

Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi, lunar, pe întreaga durată a cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar, față de 180 lei/lunar, suma primită anterior majorării. De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei a fost indexată de la 150 la 500 lei/membru de familie, urmare a corelării acestui plafon la situația economică actuală (salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată fiind stabilit, începând cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar).

În ceea ce privește contractul de finanțare semnat între Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Ministerul Fondurilor Europene pentru Programul „Bursa profesională”, acesta are o valoare de 83 milioane euro. Banii vor acoperi cheltuielile realizate de statul român în cadrul programului „Bursa Profesională” pentru perioada anilor școlari 2015-2018 și vor asigura continuarea acestuia în anii următori, în limita alocării financiare estimate din Programul Operațional Capital Uman, prin care sunt derulate ambele proiecte. Prin „Bursa profesională”, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene, 20% dintre elevi provenind din mediul rural.

Bursa acordată în acest program, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinților lor, dar în anumite condiții de frecvență menționate în art. 7 din HG 1062 din 30 octombrie 2012 sau în art. 7 din HG 951/2017, fiind o modalitate de a promova în mod direct participarea la programe de educație și formare profesională inițială.

Ministrul Rovana Plumb a declarat că „o prioritate a Guvernului României este de a investi, prin Fondul Social European, cu precădere în măsuri dedicate reducerii abandonului şcolar, dezvoltării învăţământului profesional şi de a asigura corelarea ofertelor educaţionale cu nevoile actuale ale pieței muncii”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Începe distribuirea rechizitelor și ghiozdanelor acordate în cadrul proiectului „Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație”, implementat de Ministerul Educației Naționale

sze, 10.10.2018 - 19:41
10 Oct 2018

Peste 360.000 de preșcolari și elevi din clasele II - VIII beneficiază în anul școlar 2018-2019 de pachete de rechizite și ghiozdane.

Dintre aceștia, 308.611 elevi vor primi ghiozdane. Beneficiarii sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi, fiind în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Elevii din grupul-țintă au devenit eligibili în proiect după ce au solicitat, la începutul anului școlar, sprijinul acordat în cadrul programului național desfășurat anual în baza Legii 126/2004 și a ordinului de ministru nr. 4385/2012.

În plus, 51.539 de preșcolari vor primi rechizite școlare. Aceștia sunt beneficiarii tichetelor sociale acordate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

Proiectul „Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație” are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, facilitând accesul egal și participarea la învățământul obligatoriu a preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile cele mai defavorizate, prin acordarea de materiale școlare.

Rechizitele și ghiozdanele vor fi distribuite prin intermediul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București către unitățile de învățământ, care vor repartiza mai departe materialele școlare către elevii și preșcolarii din grupul-țintă.

Ministerul Educației Naționale este beneficiar al proiectului „Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație”, implementat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate POAD/220/1/3/ - Precaritate materială de bază, bugetul total al proiectului fiind de 17.314.571,40 lei.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Aprobarea proiectului de HG privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții „Platformă națională integrată - Wireless Campus”

cs, 27.9.2018 - 17:44
27 Sep 2018

Executivul a adoptat în ședința de Guvern de astăzi, 27 septembrie, o hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Platformă naţională integrată - Wireless Campus”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care să asigure, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2: Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă – Prioritatea de investiții 2c - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, având o valoare totală de 209.921 mii lei, 85% reprezentând finanțarea europeană nerambursabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educație pentru minimum 2.000 de școli;
 2. Dotarea în cadrul proiectului a unui număr de 4.500 de unități gimnaziale cu echipamente wireless;
 3. Creșterea ponderii profesorilor care utilizează internetul prin wireless-campus la 15%, până la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.

Beneficiarul principal al investiției, Agenția de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, va asigura buna funcționare a echipamentelor achiziționate și a platformei create în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor ţintă ale indicatorilor din Agenda Digitală, şi anume a procentului instituțiilor de învățământ preuniversitar care folosesc OER (Open Educational Resources), Web 2.0 în educație, ținta fiind stabilită pentru 50% până în 2020.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației Naționale a aprobat standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor

k, 25.9.2018 - 12:34
25 Sep 2018

Ministrul Educației Naționale a aprobat setul de standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor prin ordinul nr. 5.510/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 817/24.09.2018. Acest tip de reglementare reprezintă o premieră în legislația din domeniul învățământului superior din România, oferind un sistem standardizat de asigurare a calității în privința acordării titlurilor de doctor.

Prin aprobarea acestui ordin, Ministerul Educației Naționale urmărește creșterea calității învățământului universitar românesc și fundamentarea unor repere clare pentru sistemele de evaluare la nivelul ciclului de studii universitare de doctorat. În acest mod, este asigurată trasabilitatea ciclului de pregătire pentru studenții doctoranzi, în vederea obținerii titlului universitar de doctor.

Standardele minimale pentru acordarea titlului de doctor au fost elaborate în baza propunerilor înaintate de comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) și au în vedere specificitatea domeniilor acoperite de aceste comisii, conform nomenclatorului domeniilor de studii universitare de doctorat. Totodată, aceste standarde minimale asigură și omogenizarea sistemelor de evaluare la nivelul comisiilor de specialitate din CNATDCU.

Subliniem faptul că instituțiile de învățământ superior, în baza autonomiei universitare, pot aproba standarde specifice, dar acestea trebuie să includă criterii superioare celor stipulate în acest ordin.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale a participat la deschiderea anului universitar de la Universitatea Politehnica București

h, 24.9.2018 - 13:45
24 Sep 2018

Ministrul Valentin Popa a fost prezent astăzi, 24 septembrie, la deschiderea porților Universității Politehnica din București, eveniment ce a marcat pentru UPB și aniversarea a două secole de existență și tradiție în învățământul tehnic.

În alocuțiunea sa, domnul Valentin Popa i-a felicitat pe studenții care au ales această universitate de prestigiu, amintind faptul că peste 85% dintre absolvenții UPB se angajează într-un domeniu ingineresc.

Ministrul Educației Naționale le-a adresat și un mesaj de mulțumire și încurajare cadrelor didactice care vor purta în următorii ani responsabilitatea de a-i transforma pe tineri în viitori ingineri și specialiști în domeniile tehnice atât de necesare dezvoltării durabile a societății românești.

Felicit conducerea universității și comunitatea academică a acesteia și vă asigur că Ministerul Educației Naționale va continua să fie un partener de încredere în promovarea educației și în formarea de specialiști de excelență, care să răspundă cerințelor pieței muncii din domeniile tehnice”, a declarat Valentin Popa.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Nouă premii pentru lotul României la Olimpiada Internațională de Limba Franceză 2018

szo, 22.9.2018 - 17:01
22 Sep 2018

Elevii români au obținut nouă premiI la a IV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză (Ohrid, Macedonia, 15 – 19 septembrie):  patru premii I (două la probele individuale și două pe echipe), trei premii II (unul la probele individuale și două pe echipe), respectiv două premii III (ambele pe echipe).

La proba scrisă individuală (nivel B2), Iulia Maria Stanca (Colegiul Național „Sf. Sava” din București) a fost distinsă cu premiul I, același rezultat fiind reușit și de Tiberiu-Alin-Marian Buruiană (Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova) la proba scrisă aferentă nivelului de competență B1. La aceeași categorie, Monica-Alexandra Stoica (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București) a obținut premiul al II-lea.

La proba orală pe echipe (nivel B1) au fost înregistrate următoarele rezultate: Monica-Alexandra (premiul I), Tiberiu-Alin-Marian Buruiană (premiul al II-lea) și Daria-Teodora Burtea (Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Alexandria, jud. Teleorman) - premiul al III-lea.

La proba orală pe echipe corespunzătoare nivelului B2, componenții lotului României au obținut un premiu I prin Iulia Maria Stanca, un premiu II - Teodora-Iuliana Juncu (Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava) și un premiu III - Cristian Moldovan (Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș). Toți membrii echipei sunt laureați ai Olimpiadei Naționale de limba franceză 2018 (clasele a X-a - a XI-a).

Concursul este structurat în două probe obligatorii: o probă scrisă individuală (eseu structurat pe o temă dată de maximum 230-250 cuvinte la nivelul B1, respectiv 250-270 cuvinte la nivelul B2) și o probă orală pe echipe.

Olimpiada Internațională de Limba Franceză 2018 a reunit elevi cu performanțe în acest domeniu din 6 țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei/OIF (Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova și România), fiind înscrisă în programul activităților Biroului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei.

BIROUL DE COMUNICARE

 

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a întâlnit cu omologul său portughez, Manuel Heitor, ministru al Tehnologiei, Științei și Învățământului Superior

cs, 20.9.2018 - 14:33
20 Sep 2018

Ministrul Educației Naționale, Domnul Valentin Popa, a avut, la Lisabona, o întrevedere cu Domnul Manuel Heitor, Ministrul Tehnologiei, Științei și Învățământului Superior din Portugalia.

Vizita ministrului român vine ca o urmare firească a vizitei efectuate în Portugalia de către Premierul Viorica Dăncilă, pe agenda întâlnirii celor doi oficiali figurând mai multe subiecte legate de dezvoltarea relațiilor între cele 2 state în ceea ce privește învățământul superior.

Cei doi au abordat teme precum necesitatea de a crește nivelul mobilităților, atât în ceea ce privește studenții cât și cadrele didactice, dar și legate de prioritățile aflate pe agenda țării noastre odată cu preluarea, în viitorul apropiat, a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Astfel, Domnul Valentin Popa l-a informat pe omologul său portughez că motto-ul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene este „Coeziunea, o valoare europeană comună”. Totodată, prioritățile Președinției României în domeniul educației sunt centrate pe incluziune, mobilitate, excelență, coeziune.

Un alt subiect abordat în cadrul discuțiilor face referire la universitățile europene, la modul în care fiecare dintre cele 2 țări vede funcționarea acestei rețele de excelență europeană. Astfel, cei doi oficiali au propus ca universitățile românești și cele portugheze să dezvolte proiecte comune, să pună în aplicare parteneriate care să le mărească șansele de a accede fondurile necesare și de a putea intra într-o astfel de rețea europeană.

În ceea ce privește programul Erasmus +, cele două părți au agreat propunerea Comisiei Europene de dublare a bugetului acestuia, dar au discutat și despre propunerea Parlamentului European de  triplare a bugetului, concomitent cu creșterea numărului de mobilități cu un procent mai mare decât cel aferent creșterii bugetului programului Erasmus+.

În ceea ce privește mobilitățile, partea română a pledat pentru creșterea numărului de mobilități proporțional cu creșterea bugetului programului Erasmus+, astfel încât cea mai importantă parte a bugetului să fie păstrată pentru susținerea a cât mai multor luni de studiu în universitățile partenere, pentru studenții participanți.

Domnul Valentin Popa a propus omologului său susținerea utilizării unui tarif unic pentru toate țările UE în ceea ce privește plata activităților în cadrul programului Erasmus+, pledând astfel pentru aplicarea principiului „La muncă egală, plată egală”, atât în cadrul activităților Erasmus+, cât și în cele pentru Programul de cercetare Orizont 2020.

De asemenea, s-a mai discutat despre actualizarea sumelor forfetare acordate studenților pentru mobilitățile Erasmus+, în concordanță cu ultimele informații publicate de către EUROSTAT privind costul vieții în țările partenere.

La finalul întrevederii, Ministrul Valentin Popa și Ministrul Manuel Heitor au asistat la semnarea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Național al Rectorilor din România și Consiliul Național al Rectorilor din Portugalia, cooperarea dintre cele 2 instituții urmând să genereze o creștere substanțială a schimburilor academice dintre cele două țări și o cooperare la nivel european în ceea ce privește proiectul universităților europene.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Oldalak