Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 1 min 58 de sec

Informare privind simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (2024)

Sâm, 2.3.2024 - 10:29
02 Mar 2024

Simularea examenelor naționale din anul școlar 2023 - 2024, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, continuă în perioada  4 - 7 martie, cu probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă).

Calendar:

Simularea se va organiza în peste 1.320 de unități de învățământ și va implica participarea - estimată - a peste 146.000 de elevi.

Probele scrise implică următoarele discipline: limba și literatura română - proba E) a), limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) - proba E) b), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie - probele E) c) și E) d).

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor/competenţelor asociate acestora, conform programelor pentru simulare aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe pagina web dedicată.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educație la simularea probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a.

Rezultatele vor fi comunicate individual în data de 15 martie 2024 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. Obiectivul urmărit: îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului din această vară prin adoptarea celor mai potrivite măsuri în acest sens.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi consemnate în catalog.

Alte informații utile sunt disponibile în ghidul publicat aici. De asemenea, Ministerul Educației pune la dispoziție și un set de întrebări frecvente (+ răspunsuri) privind evaluarea digitalizată a lucrărilor redactate de candidați.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăsimulare bacalaureatsimulare examene naționalesimulare exameneCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la prima ediție a UNICA Days și la Reuniunea informală a miniștrilor educației, la Bruxelles

Vin, 1.3.2024 - 13:16
01 Mar 2024

În perioada 28 februarie - 1 martie 2024, Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la prima ediție a UNICA Days și la Reuniunea informală a miniștrilor educației, la Bruxelles.

UNICA este o Rețea de Universități din Capitalele Europei. A fost fondată în 1990 și  în prezent este alcătuită din 53 de universități din 40 de capitale ale Europei, incluzând 1.500.000 de studenți și peste 150.000 de membri ai personalului universitar. Din România participă trei universități: Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

UNICA Days a fost un eveniment aflat la prima ediție, sub titlul „Privind spre viitor: întărirea democrației prin educație și cercetare” (Navigating the Future: Strengthening Democracy through Education and Research). Au fost prezenți membri importanți ai Guvernelor Europene, ai Comisiei Europene, ai Organizațiilor Studențești Europene și ai Consiliului și Parlamentului European, precum și rectori, prorectori și alți membri ai comunității academice.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a deschis acest eveniment alături de Sorin Costreie, Președintele UNICA, și Igor Papič, Ministrul Învățământului Superior, Științei și Inovării din Republica Slovenia.

În ceea ce privește misiunea democratică a universităților, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, mi-am exprimat încrederea că educația civică - ale cărei baze sunt puse în România încă din învățământul primar și continuă în învățământul superior - îi va determina pe tineri să își exercite în număr cât mai mare dreptul la vot, un drept fundamental într-o societate democratică. Instituțiile de învățământ superior, prin misiunea lor, sunt ancore pentru democrații solide și este esențial să reprezinte exemple și motoare democratice pentru societate, idee care a fost preluată în cadrul dezbaterilor privind rolul universităților, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Reuniunea informală a miniștrilor educației a fost organizată sub egida președinției rotative la Consiliul Uniunii Europene, exercitată de Regatul Belgiei (PRES BE). Discuțiile s-au concentrat pe mobilitatea studenților și pe impactul acesteia asupra sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană.

Mobilitatea academică este un obiectiv asumat atât în plan interguvernamental, cât și la nivel european. De aceea, Ministerul Educației susține implicarea, echitatea și, mai ales, soluțiile inovative identificate pentru a păstra nivelul ridicat al mobilităților. Politicile naționale stabilite prin noua Lege a învățământului superior adoptată anul trecut prevăd creșterea participării la programele de mobilitate academică, iar noua legislație secundară va contribui la reglementarea aspectelor complementare precum: microcertificări, diploma comună de studii, asigurarea calității și acreditarea programelor de studii integrate.

De asemenea, de o importanță deosebită se bucură valorificarea oportunităților de cooperare în cadrul programului Erasmus+. În România, în ultimii 10 ani, au avut loc  peste 76.000 de mobilități de tip outgoing și 40.000 de mobilități de tip incoming, cu creșteri anuale relevante, cu excepția anilor 2019 - 2020, când cifrele au fost afectate de pandemia COVID-19.

Am propus ca sprijinul european să se concentreze pe creșterea bugetului Erasmus+, cu posibilitatea ca statele membre să completeze fondurile din bugetul FSE+. De asemenea, am adus în discuție importanța generalizării inițiativelor de digitalizare precum «Erasmus Without Papers» și «Erasmus Student Card», pentru a îmbunătăți semnificativ procesul și experiența în ansamblu, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, a condus delegația României la Summitul Global al Competențelor organizat de OCDE la Bruxelles

Vin, 23.2.2024 - 15:54
23 Feb 2024

În perioada 21 - 22 februarie 2024, ministrul Educației, Ligia Deca, a condus delegația României la Summitul Global al Competențelor („Skills for the future: Building bridges to new opportunities”), organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la Bruxelles. Evenimentul a presupus participarea miniștrilor responsabili de portofoliile de educație, competențe, muncă și formare profesională din 39 de țări și reprezentanți ai altor organizații internaționale.

În cadrul evenimentului, ministrul Ligia Deca a avut două intervenții în cadrul sesiunilor oficiale de lucru, care au punctat atât măsurile adoptate prin noile legi ale educației, cât și investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în vederea adaptării parcursului educațional și profesional al tinerilor la nevoile actuale ale pieței muncii.

La fel ca multe alte state, România a fost afectată de schimbările rapide și continue pe care întreaga lumea le-a suferit în ultimii ani, cu precădere cele datorate pandemiei de COVID-19. Este nevoie să investim în dezvoltarea de competențe adecvate pentru viitor, cu un accent clar pe competențe-cheie imposibil de replicat de noile tehnologii de tipul generative Al (ex.: empatie, spirit critic, managementul schimbării etc.), a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, la finalul intervențiilor oficiale ale șefilor de delegații.

În marja summitului, ministrul Educației a avut și două întâlniri cu șefii delegațiilor oficiale din Australia și Irlanda.

Întâlnirea cu domnul Niall Collins, ministrul de stat pentru competențe și educație continuă din cadrul Departamentului pentru Formare Continuă, Învățământ Superior, Cercetare, Inovare și Știință din Irlanda, a fost axată pe introducerea microcertificărilor, întrucât Irlanda reprezintă un model de bune practici în acest sens. România este unul din statele care înțelege importanța microcredențialelor și a microcertificărilor, de aceea Legea învățământului superior prevede posibilitatea eliberării unor certificate de competențe profesionale sau de calificare parțială.

De asemenea, a fost organizată o întâlnire cu domnul Brendan O'Connor, ministrul australian pentru competențe și formare continuă. Cei doi șefi de delegații au discutat despre importanța rutei duale complete și a parteneriatului dintre autoritățile publice, unitățile de învățământ, universitățile și operatorii economici.

Prin participarea la Summitul Global al Competențelor, România și-a reafirmat hotărârea fermă de a susține dezvoltarea traseelor educaționale și profesionale adaptate la cerințele pieței muncii. Angajamentul României constă în continuarea colaborării strânse cu partenerii internaționali pentru promovarea și implementarea soluțiilor eficiente destinate dezvoltării competențelor necesare în societatea contemporană.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sinteză rezultate simulare Evaluare Națională absolvenți clasa a VIII-a [2024]

Vin, 23.2.2024 - 14:14
23 Feb 2024

Ministerul Educației a centralizat rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale din acest an școlar, organizată la nivel național.

A. Informații privind organizarea evaluării digitalizate

Au fost implicați în procesul de evaluare 11.593 de profesori evaluatori, după cum urmează:

 • Limba română: 5.675

 • Matematică: 5.452

 • Limba maternă: 466

La nivelul celor 3.747 de centre de examen, peste 12.000 de profesori asistenți au asigurat scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică.

Platforma a funcționat în parametri optimi pe toată perioada desfășurării proceselor, cu excepția unui interval de circa 20 de minute în prima zi de examen.

B. Informații privind rezultatele înregistrate

Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, se înregistrează următoarea situație pe probe și tranșe de note:

I. Limba și literatura română - număr note mai mari sau egale cu 5: 121.759 (73,98%)

 • Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

II. Matematică: număr note mai mari sau egale cu 5: 69.347 (42,37%)

 • Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

III. Limba și literatura maternă - număr note mai mari sau egale cu 5: 8.161 (82,93%)

 • Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

C. Acuratețea evaluării

Reamintim faptul că este pentru prima dată când simularea se derulează în condiții similare cu cele de examen, digitalizat, iar lucrările nu au mai fost corectate de către profesorii din unitatea de învățământ, fiind distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale, la o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrările sunt recorectate de alți doi evaluatori, nota finală fiind obținută ca medie aritmetică a celor două note cu valori centrale, după eliminarea notelor extreme (cea mai mare și cea mai mică).

Din acest punct de vedere, numărul lucrărilor care au necesitat recorectare se regăsește în tabelul de mai jos (click pe imagine pentru resize):

D. Comunicarea rezultatelor

Rezultatele probelor scrise ale simulării EN VIII au fost transmise către Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București. La momentul transmiterii prezentei informări, rezultatele sunt în curs de a fi transmise de la nivelul inspectoratelor școlare către fiecare unitate de învățământ atât sub forma cataloagelor cu notele finale, cât și sub forma borderourilor asociate fiecărei evaluări.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

E. Precizări importante

Dată fiind generalizarea evaluării digitalizate pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023 - 2024, facem următoarele precizări:

 • Lucrările scrise ale elevilor care au susținut simularea evaluării naționale se află în unitățile de învățământ în care elevii au susținut probele scrise.

 • Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării (limba română, matematică, respectiv limba maternă) au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și la borderourile de evaluare corespunzătoare, pentru a le putea discuta cu aceștia, în perioada următoare, în scopul identificării nevoilor individuale ale fiecărui elev și organizării unor activități remediale care să-i susțină în procesul de pregătire din perioada următoare.

 • În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației dispune pentru prima oară de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reușită la fiecare dintre itemii administrați. Aceasta va permite analize ulterioare referitoare la măsura în care sunt dezvoltate competențele vizate prin evaluarea națională. În acest sens, atașăm un extras din platforma de evaluare digitalizată din care rezultă gradul de reușită pe fiecare item, la nivel național, pentru limba și literatura română și matematică, precum și subiectele și baremele probelor scrise la aceste simulări (disponibile și pe subiecte.edu.ro).

La nivelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se va efectua o analiză a răspunsurilor elevilor la fiecare item pentru a identifica gradul de dezvoltare a competențelor acestora.

Informațiile care permit astfel de analize pe itemi sunt disponibile și la nivelul fiecărui Inspectorat Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv al fiecărei unități de învățământ.

Dat fiind faptul că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obținute de către elevi, unitățile de învățământ vor folosi datele rezultate la nivel de unitate, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

BROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Simulare_ENVIII_grad_reusita_LRO.pdf Simulare_ENVIII_grad_reusita_matematica.pdf EN_VIII_2024_Limba_si_literatura_romana_var_simulare.pdf EN_VIII_2024_limba_si_literatura_romana_bar_simulare.pdf EN_VIII_Matematica_2024_var_simulare_LRO.pdf EN_VIII_Matematica_2024_bar_simulare_LRO.pdf

Rezultatele raportului european ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) 2022

Joi, 22.2.2024 - 15:36
22 Feb 2024

Astăzi, 22 februarie 2024, Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale a lansat online raportul european al studiului International Civic and Citizenship Education Study 2022, bazat pe date din 18 țări, inclusiv România.

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) este un studiu comparativ internațional inițiat de către Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale, cu scopul de a evalua competențele civice și pentru cetățenie ale elevilor de clasa a VIII-a.

Raportul european ICCS 2022 este complementar raportului internațional publicat în noiembrie 2023. Folosind un chestionar special conceput pentru elevii europeni, ICCS 2022 a investigat atitudinile acestora față de cetățenia europeană, percepțiile privind viitorul Europei și atitudinile față de problemele sociale și politice specifice regiunii (dezvoltarea durabilă, migrația, discriminarea etc.). 

Declarație Ministrul Educației, Ligia DECA:

Mă bucură încrederea pe care elevii români o au în cooperarea europeană și în beneficiile ei, precum și optimismul lor în ceea ce privește viitorul democrației. Rezultatele acestui studiu sunt exemplul de deschidere pe care copiii noștri ni-l dau și dovada importanței pe care o are efortul profesorilor de a-i familiariza cu politicile și cu modul în care Uniunea Europeană funcționează. Sper ca școala să fie, în continuare, un spațiu de promovare a valorilor europene și a principiilor democratice și un mediu care să crească tineri capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc.

Principalele rezultate:

 • 82% dintre elevii români, față de 75% media ICCS, declară că au învățat  într-o măsură ridicată și medie despre Uniunea Europeană la școală, iar 78% dintre profesorii români se simt pregătiți să predea elevilor despre Uniunea Europeană, față de 76% dintre profesorii aparținând celorlalte țări participante la studiul ICCS 2022.

 • Elevii români au un sentiment puternic de apartenență europeană: 97% dintre aceștia se declară europeni, 94% sunt mândri de apartenența României la Uniunea Europeană, ambele procente sunt mai mari decât media ICCS 2022 (95% respectiv 91%).

 • Majoritatea elevilor români susțin libertatea de circulație în interiorul Europei: 96% dintre aceștia consideră că libertatea cetățenilor europeni să lucreze oriunde în Europa este benefică pentru economia europeană și numai 30% dintre aceștia, față de 4% media ICCS 2022, consideră ar trebui să se limiteze într-o anumită măsură drepturile europenilor la muncă în spațiul european. 

 • Elevii români susțin cooperarea între țările europene pentru protecția mediului: 94% dintre aceștia consideră că țările europene ar trebui să adopte reguli comune pentru  protecția mediului.

 • O parte semnificativă a elevilor români se poziționează critic față de costurile instituțiilor europene (62%), față de influența pe care o au țările bogate asupra politicilor europene (70%) și față de influența birocraților europeni (61%).

 • Elevii români au încredere mai mare în instituțiile europene decât în cele naționale: 69%, respectiv 68% dintre elevii români au încredere totală și ridicată în Comisia Europeană, respectiv Parlamentul European, și doar 44% investesc Guvernul român cu același nivel de încredere.

 • Elevii români se așteaptă să voteze la alegerile europene într-o măsură mai mare decât în celelalte țări participante la studiu: 77% dintre aceștia susțin că cel mai probabil vor vota la alegerile europene, față de numai 58% media ICCS.

 • Aproximativ jumătate dintre elevii români consideră că terorismul, sărăcia, șomajul, intoleranța religioasă, inegalitățile economice vor lua amploare pe viitor în Europa: 76% dintre aceștia consideră că vor crește diferențele economice dintre țările europene bogate și cele sărace.

 • Cei mai mulți elevi români sunt optimiști în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării dintre țările europene (88%), întărirea democrației europene (79%), scăderea poluării (62%), îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate (75%) și reprezentarea femeilor în politică (76%) pe viitor, în spațiul european.

 • În toate țările participante la studiu, elevii cu un statut socioeconomic mai ridicat și cei cu un nivel mai ridicat de cunoștințe civice susțin într-o mai mare măsură libertatea de circulație în Europa, cooperarea între țările europene în ceea ce privește problemele de mediu și adoptarea de politici comune,  comparativ cu studenții cu un statut socioeconomic mai scăzut și cu un nivel mai scăzut de cunoștințe civice.

Declarație prof. dr. Cătălina Ulrich Hygum, coordonator ICCS România:

„Raportul european este o lecție de maturitate și încredere pe care ne-o dau adolescenții. Elevii înțeleg cetățenia dincolo de comunitatea sau țara în care trăiesc. Se percep ca cetățeni implicați într-o Europă în schimbare, într-o lume în schimbare. Ei înțeleg valorile democratice, instituțiile, problemele și propriile lor acțiuni în contexte interconectate, la nivel regional și global. Dovedesc maturitate și prin claritatea cu care sunt preocupați de problemele privind mediul, conflictele, migrația, disparitățile socio-economice, impactul sărăciei, șomajul.

De ce o lecție de încredere? Elevii din România sunt mândri de cetățenia europeană, de apartenența la Uniunea Europeană și se simt responsabili în legătură cu instituțiile și procesele sociale și politice din regiune. Răspunsurile elevilor români (75%) plasează țara noastră pe primul loc în ceea ce privește intențiile de participare la alegerile europene. Cred că este cel mai optimist și coerent mesaj de susținere pe care l-am văzut până acum, în legătură cu proiectul european.”

Prof. dr. Lucian Ciolan, Reprezentantul României în General Assembly IEA, Prorector UB:

„Raportul european al studiului ICCS ne oferă date extrem de interesante, din perspectiva proiecției pentru viitor a ceea ce înseamnă cetățenia europeană și aderența la valorile de bază ale acesteia. Având în vedere vârsta celor investigați, am putea spune că avem motive de optimism cu privire la curentul general pro-european, chiar dacă încrederea în instituțiile și procesele de la nivelul Uniunii nu sunt mereu la cele mai înalte cote. Într-un val în creștere de scepticism, accentuat și de recentele provocări sociale, economice și politice majore (pandemia de Covid 19, conflictele armate din Ucraina și Gaza, ascensiunea extremismului naționalist în multe țări europene etc.) tânăra generație ne spune că încă are așteptări pozitive și încredere într-un proiect comun și în colaborarea dintre țările Uniunii, inclusiv pe probleme legate de mediu și sustenabilitate. ”

Țara noastră a participat pentru prima dată la acest studiu, sub coordonarea echipei Laboratorului de Testare Educațională din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București. Participarea României la studiu a fost finanțată prin proiectul FSS2022 (Derularea participării României la studiile comparative internaționale în educație organizate de IEA, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură), prin proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat Guvernului României de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și de către Romanian American Foundation.

Resurse

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, efectuată de către ministrul Educației, Ligia Deca

Sâm, 17.2.2024 - 10:17
17 Feb 2024

În perioada 12 - 15 februarie, ministrul Educației, Ligia Deca, a efectuat o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai Guvernului, ai unor universități și instituții partenere din Statele Unite ale Americii, precum și ai Băncii Mondiale.

Vizita a fost organizată cu sprijinul Ministerului de Externe și al Ambasadei României la Washington.

Din delegația Ministerului Educației a făcut parte și Remus Pricopie, rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

La finalul acestei vizite, Ligia Deca, Ministrul Educației, a declarat: „Cooperarea cu Statele Unite ale Americii în domeniul educației este una substanțială, în primul rând prin prisma schimburilor academice. Apoi, avem un potențial extraordinar de schimb de bune practici în domeniul politicilor publice pentru creşterea calității, a echității şi pentru inovare în educație. Această vizită a însemnat construirea unor oportunități de a consolida parteneriatul strategic cu SUA în domeniul educației”.

Întâlnirea cu Scott Weihold, Secretar de stat adjunct în cadrul Biroului de Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat, a oferit prilejul pentru o trecere în revistă a rezultatelor colaborării de până acum între cele două țări în domeniul educației. Au fost discutate și noi arii de cooperare: organizarea de schimburi de experiență între profesorii din România și SUA, eficientizarea mecanismului de recunoaștere a competențelor dobândite de studenții americani în România, precum și valorificarea experienței acumulate de cei peste 3.000 de cetățeni români, beneficiari ai burselor oferite de Guvernul american, inclusiv prin menținerea contactelor cu profesioniștii din Statele Unite ale Americii.

Ministrul Ligia Deca a avut o întrevedere cu Lisa Choate, Președinta Consiliului American pentru Educație Internațională. Discuția a vizat evoluția Programelor Consiliului, Flex și Open World, precum și identificarea unor noi modalități de colaborare.

La invitația departamentului care gestionează domeniul educației în cadrul Băncii Mondiale, ministrul Educației a prezentat, în cadrul unei întrevederi derulate la sediul central al Băncii, evoluția politicilor educaționale din România în ultimii 10 ani, alături de prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Evenimentul a fost găzduit de Luis Benveniste, director global al Sectorului Educație și Halsey Rogers, economist principal în Sectorul Educație din cadrul Băncii Mondiale.

Cu această ocazie, au fost prezentate reforme prevăzute în noile legi ale educației: introducerea rutei complete de învățământ dual, promovarea educației timpurii și extinderea învățământului obligatoriu, introducerea masteratului didactic cu 80% practică, majorarea istorică a bugetului educației.

De asemenea, ministrul Educației a subliniat importanța rezultatelor proiectelor Băncii Mondiale în țara noastră, în special a programului ROSE care a generat exemple globale de bună practică: în rândul școlilor beneficiare, rata medie de abandon a scăzut de la 6,5% (2014) la aproximativ 0,5% (2023), iar rata medie de promovare la bacalaureat a crescut de la 49,6% (2015) la 69% (2023).

Întrevederea de la Banca Mondială a fost urmată de vizitarea Institutului Smithsonian, cel mai mare complex muzeal din lume, alături de dr. Julia Nowakowska, directorul Biroului de Tehnologii Educaționale, Natalie Brown, consilier diplomatic al Biroului pentru Relații Internaționale, și dr. Samantha Peterson, consilier al Biroului pentru Afaceri Globale. Comunitatea de profesori formată în jurul Institutului Smithsonian valorifică, în scopul învățării, colecțiile de artă, istorie, științe naturale și astronomie de care complexul dispune, precum și Laboratorul de învățare ce pune la dispoziția tuturor resurse educaționale.

În data de 13 februarie, delegația condusă de ministrul Educației s-a întâlnit cu prof. dr. Joel Hellman, Decanul Facultății pentru Afaceri Internaționale, și cu prof. dr. Diana Dumitru, coordonatoarea Studiilor Românești din cadrul Universității Georgetown din Washington. Discuția a vizat, printre altele, posibilitatea organizării de mobilități academice pentru studenții români și americani prin programul Erasmus+. Întrevederea a fost urmată de un dialog al ministrului român cu o parte dintre studenții universității pe teme precum fenomenul radicalizării, atitudinile politice ale tinerilor din România, efectele invaziei Rusiei asupra Ucrainei și efortul statului român de a asigura acces la educație copiilor ucraineni.

La invitația reprezentanților Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, ministrul Educației a vizitat colecția permanentă a Muzeului. Angajamentul României privind educația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului a fost reconfirmat în cadrul discuțiilor prilejuite de masa rotundă Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial”, găzduită, în seara zilei de 14 februarie, de Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, cu participarea unor reprezentanți ai Congresului American și ai unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Washington.

În cadrul vizitei, ministrul Educației a avut o întrevedere cu Valerie Biden Owens, Președintă a Institutului Biden. Ligia Deca a prezentat echipei Institutului măsurile prevăzute de noua lege a învățământului superior ce au în vedere procesul de internaționalizare a universităților românești: microcertificările, susținerea universităților să adere la rețele internaționale, burse pentru cercetare în afara țării în timpul masteratului, doctoratului și al programelor post-doctorale. Reprezentanții Institutului Biden au prezentat programul  de formare a profesorilor în domeniul cetățeniei democratice și sprijinul pe care îl oferă unui district dezavantajat pentru îmbunătățirea propriilor politici educaționale și sociale.

În aceeași măsură, reprezentanții Institutului au dorit să afle mai multe informații despre Programul Național „Săptămâna verde” derulat în România, discuția abordând și modalitatea în care un astfel de program ar putea fi aplicat la nivelul Universității Delaware.

Întâlnirea s-a concretizat într-o serie de acțiuni comune ce vizează posibilitatea oferită studenților din România de a participa la o conferință găzduită de Institutul Biden în martie 2024, inițierea unor întâlniri de lucru între cercetători pe teme de interes comun și organizarea unor proiecte de mobilități academice pentru studenți.

Întâlnirile de nivel înalt au continuat cu o întrevedere cu Miguel Cardona, Secretar pentru Educație al Statelor Unite, și Cindy Marten, Secretar Adjunct, alături de Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasador al României în Statele Unite ale Americii.

În acest context, omologii americani au apreciat în mod special măsurile de creștere a salariilor profesorilor promovate de România în ultimul an, subliniind rolul acestora atât pentru limitarea efectelor negative ale pandemiei manifestate pe termen lung, cât și pentru creșterea atractivității profesiei didactice. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre politicile și programele celor două țări privind formarea abilităților de literație și creșterea stării de bine a elevilor. În ceea ce privește literația, partea americană a subliniat importanța intervențiilor timpurii, a formării profesorilor și a mentoratului.

Alte teme abordate au vizat incluziunea copiilor ucraineni refugiați pe teritoriul României în școlile românești, strategii de combatere a antisemitismului, educația media, evaluările standardizate și integrarea tehnologiei în activitatea didactică.

În data de 15 februarie, ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o întrevedere cu Antonella Bassani, Vicepreședintă pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale.

Au fost discutate măsurile avute în vedere pentru creșterea calității educației în liceele tehnologice prin investiții în strânsă colaborare cu mediul privat, reducerea inegalităților educaționale prin îmbunătățirea formării inițiale a cadrelor didactice, cu precădere pentru a dezvolta abilitățile de literație și numerație ale copiilor, creșterea accesului la educație timpurie și asigurarea unui mediu școlar sigur, prin investiții în mediile rural și urban aglomerat, și digitalizarea educației.

Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat eforturile Guvernului Românie de susținere a educației pentru mediu. De asemenea, au remarcat faptul că politicile educaționale și rezultatele obținute în proiectele Băncii Mondiale în România reprezintă exemple de bună practică internațională pe care Banca dorește să le promoveze,

La finalul vizitei în Statele Unite ale Americii, ministrul Educației s-a întâlnit cu prof. Michael Feuer, Decanul Facultății de Educație și Dezvoltare Umană din cadrul Universității George Washington. Au fost identificate o serie de teme de interes pentru colaborări ulterioare: testarea și evaluarea învățării, recuperarea pierderilor de învățare asociate pandemiei și predarea temelor controversate din istorie.

Ținând cont de impactul pozitiv al programelor de colaborare cu Statele Unite și de multitudinea de oportunități, dialogul cu autoritățile americane va continua inclusiv în vederea consolidării cadrului legal de colaborare în domeniul educației.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Ligia Deca a participat la masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial”

Vin, 16.2.2024 - 13:09
16 Feb 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial”, găzduită de Excelența Sa, Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, în prezența unor reprezentanți ai Congresului american și ai unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Washington.

La eveniment, care a avut loc miercuri, 15 februarie, la Reședința Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii, au participat Ambasadorul Israelului în Statele Unite, ES Michael Herzog, Ambasadorul României în Israel, ES Radu Ioanid, și Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, ES Viorel Ursu. 

Au luat parte, de asemenea, trei membri ai Congresului American: Debbie Wasserman Schultz (D-FL), Copresedintă a grupului de lucru interparlamentar pentru combaterea antisemitismului online, Brad Schneider (D-IL), membru al Comisiei de Afaceri Externe, și Brandon Williams (R-NY), membru al Comisiei pentru Educație și Forță de Muncă. Au mai luat parte Ellen Germain, Reprezentatul Special pentru Holocaust al Departamentului de Stat, Andrew Baker, Director pentru Afaceri Evreiești în cadrul American Jewish Committee, și Ambasadorul Aldona Wos, Președinte al Institute of World Politics.

Reapariția incidentelor și a retoricii antisemite în Uniunea Europeană, în Statele Unite și în întreaga lume ne amintește de unele dintre cele mai întunecate perioade din istorie și este contrară standardelor unei societăți democratice. În Statele Unite, incidentele antisemite au crescut mult, în contextul conflictului dintre Israel și Palestina. Fenomenul de negare a Holocaustului a crescut la fel de mult pe rețelele de socializare și în offline, ceea ce a dus la incitarea la acte de ură împotriva evreilor. 

România a introdus disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru pentru liceu. La invitația Excelenței Sale, Andrei Muraru, Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat această inițiativă ambasadorilor, membrilor Congresului, descendenților supraviețuitorilor, profesorilor și cercetătorilor din mediul universitar american prezenți la eveniment.

Excelența Sa, Andrei Muraru, a declarat:

România a devenit un model în combaterea antisemitismului și în promovarea memoriei Holocaustului. Mai este un alt lucru important pe care vreau să îl subliniez - importanța parteneriatelor, testate în vremuri de prosperitate, precum și în vremuri de greutăți și în momente istorice importante. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic din 1997 și suntem de aceeași parte a istoriei când vine vorba de antisemitism și de necesitatea de a-l dezrădăcina. Un alt partener special al nostru este Israelul - de fapt, anul trecut am sărbătorit 75 de ani de relații diplomatice neîntrerupte, care datează de la fondarea statului.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat:

Singurul mod sustenabil pe termen lung în care putem opri episoadele antisemite este educația. Mă bucură faptul că în seara aceasta discutăm și celebrăm angajamentul României privind educația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Este important ca tinerii să cunoască adevărul istoric, dar mai ales să se apere de discursul instigator la ură și de mesajele false. Toate formele de opresiune trebuie condamnate!

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, s-a întâlnit cu Antonella Bassani, Vicepreședinta pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale

Vin, 16.2.2024 - 9:48
16 Feb 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut joi, 15 februarie, o întrevedere cu Antonella Bassani, Vicepreședinta pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale.

La întâlnire, desfășurată la sediul central al Băncii, au participat Michal Rutkowski, Director regional, Dezvoltare umană, Eugene Rhuggenaath, Director executiv, Steven Jouy, Sr. Ofițer Senior de Țară, Florin Vodiță, Director executiv supleant, și Alina Sava, Specialist Senior în Educație. 

Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat participanților la întâlnire principalele reforme cuprinse în legile educației, evoluția și creșterea istorică a bugetului educației, respectiv rezultatele proiectelor Băncii Mondiale în România. Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea sistemului de educație, ministrul Educației a subliniat importanța alinierii priorităților de finanțare la politicile educaționale ale României. 

Ținând cont de experiența acumulată de Banca Mondială în cei peste 30 ani de colaborare, partea română a prezentat patru priorități pentru viitoarele colaborări:

 • creșterea calității educației în liceele tehnologice prin investiții atât în formarea competențelor de bază, cât și a competențelor de specialitate, în strânsă colaborare cu mediul privat, acest aspect fiind o componentă importantă a tranziției către generalizarea învățământului dual;

 • reducerea inegalităților educaționale prin îmbunătățirea formării inițiale a cadrelor didactice, cu precădere pentru a dezvolta abilitățile de literație și numerație ale copiilor;

 • creșterea accesului la educație timpurie și asigurarea unui mediu școlar sigur prin investiții în mediile rural și urban aglomerat;

 • digitalizarea educației.

Reprezentanții Băncii Mondiale au declarat faptul că aceste priorități sunt în linie cu strategia globală a Băncii și că reprezintă un bun punct de pornire a discuțiilor pentru noul cadru de colaborare în domeniul educației. Au subliniat, de asemenea, importanța complementarității proiectelor Băncii cu programele europene. 

Doamna Antonella Bassani a apreciat eforturile Guvernului României de a susține educația pentru mediu. În același timp, a remarcat faptul că politicile educaționale și rezultatele obținute în proiectele Băncii Mondiale în România sunt exemple de bună practică internațională pe care banca își dorește să le promoveze.

În următoarele luni, Guvernul României va negocia un nou cadru de colaborare cu Banca Mondială și am convingerea că educația va fi unul dintre capitolele importante, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Lansarea apelului competitiv de proiecte „Formarea profesioniștilor din educația timpurie” (PNRR)

Joi, 15.2.2024 - 16:39
15 Feb 2024

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul de proiecte Formarea profesioniștilor din educația timpurie, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Documentele apelului:

Proiectele vor fi depuse exclusiv pe platforma dedicată, în perioada 15 februarie 2024 - 1 aprilie 2024 (ora 17:00).

Pentru derularea acestui apel este alocată suma de 14.332.000 euro (fără TVA), echivalentul a 71,305,999.6 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei) pentru creșterea calității programelor de formare destinate profesioniștilor din serviciile de educație timpurie și adaptarea acestora la nevoile actuale ale beneficiarilor direcți ai serviciilor (antepreșcolari și preșcolari).

Obiectivele vizate sunt formarea a cel puțin 600 de formatori (348 în domeniul curricular și 252 în domeniul monitorizării serviciilor de educație timpurie), respectiv formarea a 19.950 de persoane din serviciile de educație timpurie standard și complementare, cu prioritate pentru cele nou înființate.

Solicitanții eligibili vor putea aplica atât individual, cât și în parteneriat, cu respectarea prevederilor privind proiectele implementate în parteneriat stipulate în capitolul VII al OUG 124/2021 cu modificările și completările ulterioare, respectiv capitolul VII al HG 209/2022 cu modificările și completările ulterioare.

Constituie avantaje experiența dovedită de peste 3 ani în domeniul formării inițiale și/sau continue a personalului din servicii de educație timpurie, respectiv colaborarea cu experți care probează experiență în proiectare și implementare programe de formare (inițială și/sau continuă) în domeniul educației timpurii, dovedită prin activitatea desfășurată în cel puțin 3 proiecte internaționale și/sau prin publicații în jurnale academice din domeniu, cu factor de impact ridicat.

În cadrul acestui apel, va fi selectat un singur proiect câștigător.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ligia Deca, ministrul Educației, în vizită la Departamentul pentru Educație al Statelor Unite ale Americii

Joi, 15.2.2024 - 14:35
15 Feb 2024

Miercuri, 14 februarie 2024, ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o întrevedere cu omologul său Miguel Cardona, Secretar pentru Educație al Statelor Unite, și Cindy Marten, Secretar Adjunct, alături de Excelența Sa Domnul Andrei Muraru, Ambasadorul României în SUA. 

În cadrul întrevederii, ministrul Ligia Deca a subliniat eforturile făcute de Guvernul României pentru creșterea istorică a bugetului pentru educație în vederea aplicării noilor legi de resort. Omologii americani au apreciat în mod special creșterea salarială acordată profesorilor, considerând-o esențială atât pentru a-i susține să limiteze efectele pe termen lung ale pandemiei, cât și pentru a crește atractivitatea profesiei didactice. 

De asemenea, s-a discutat în principal despre politicile și programele celor două țări privind formarea abilităților de literație și creșterea stării de bine a elevilor.

În ceea ce privește literația, partea americană a subliniat importanța intervențiilor timpurii, a formării profesorilor și a mentoratului. A fost dat exemplul statului San Diego, unde performanța elevilor de clasa a VIII-a la lectură a avut o creștere importantă în ultimii ani. Intervenția a constat în formarea profesorilor și activități de mentorat privind dezvoltarea abilităților de scris-citit ale tuturor elevilor, cu un accent special pe elevii din familii de imigranți sau cu un nivel scăzut de educație.

Referitor la creșterea stării de bine a elevilor, partea americană a subliniat faptul că recomandările federale se concentrează pe încurajarea unui climat sigur, primitor și de susținere în școală. De asemenea, la nivel federal, se promovează și s-au construit resurse pentru identificarea semnelor de violență și pentru intervenția timpurie în echipe multidisciplinare. 

Alte teme abordate în discuții au fost incluziunea copiilor refugiați în școlile românești, strategii de combatere a antisemitismului, educația media, evaluările standardizate și integrarea tehnologiei în activitatea didactică. Partea americană a apreciat încă o dată eforturile statului român de a interveni cu promptitudine și determinare pentru asigurarea dreptului la educație al elevilor din Ucraina. 

Vom continua comunicarea cu omologii americani, ne confruntam cu provocări similar epe mai multe paliere și cred că împreună putem identifica soluții eficiente”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, a discutat despre posibilitatea extinderii parteneriatului cu Institutul Biden și Universitatea Delaware din Statele Unite ale Americii

Joi, 15.2.2024 - 10:00
15 Feb 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, alături de Excelența Sa, domnul Ambasador Andrei Muraru, și domnul Remus Pricopie, Rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, a avut o întrevedere cu Valerie Biden Owens, Președinte al Institutului Biden, și cu echipa extinsă a Institutului și a Universității Delaware. Întâlnirea s-a desfășurat miercuri, 14 februarie, la sediul central al Institutului Biden. 

Partea americană a fost reprezentată de: 

 • Valerie Biden Owens, Președinte al Institutului Biden;
 • Dr. Jerome Lewis, Director al Institutului pentru Administrație Publică;
 • Cathy McLaughlin, Director Executiv al Institutului Biden;
 • Dr. Joe Trainor, decan adjunct al Școlii de Politici Publice Biden;
 • Troy Mix, Director Asociat al Institutului pentru Administrație Publică;
 • Dr. Alisa Moldavanova, Coordonator al Masteratului pentru Administrație Publică;
 • Dr. Amy Greenwald Foley, Director pentru Promovare Globală și Parteneriate;
 • Dr. Pablo McConnie-Saad, Manager de programe la Institutul Biden.

La întâlnire au luat parte, de asemenea, două cadre didactice ale universității, care s-au născut și au studiat în România: dr. Sebastian Cioba și dr. Roxana Burciu. 

Institutul Biden este un centru de clasă mondială care reunește cercetători, experți în politici publice, decidenți, profesori și practicieni cu scopul de a cerceta și a propune politici publice în domenii precum economie, dezvoltare sustenabilă, justiție, drepturi civile, sănătate, educație. 

În ultimii 10 ani Institutul Biden a colaborat în România cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat echipei Biden măsurile garantate prin noua lege a învățământului superior în vederea internaționalizării universitare: microcertificările, susținerea universităților să adere la rețele internaționale, burse pentru cercetare în afara țării în timpul masteratului, doctoratului și al programelor post-doctorale.

De asemenea, ministrul Educației a prezentat principalele domenii în care România are cea mai mare nevoie de expertiză internațională: evaluarea standardizată, politici integrate de reducere a inegalităților educaționale, educație media și sănătatea mentală a copiilor și tinerilor. 

Reprezentanții Institutului Biden au prezentat programul lor de formare a profesorilor în domeniul cetățeniei democratice și sprijinul pe care îl oferă unui district dezavantajat pentru îmbunătățirea propriilor politici educaționale și sociale. În aceeași măsură, reprezentanții Institutului au dorit să afle mai multe informații despre Programul Național Săptămâna verde derulat în România, discuția abordând și modalitatea în care un astfel de program ar putea fi aplicat la nivelul Universității Delaware. 

În ceea ce privește planurile de viitor, cele două delegații s-au pus de acord să ofere studenților din România oportunitatea de a participa la o conferință găzduită de Institutul Biden în martie 2024, să inițieze întâlniri de lucru între cercetători pe teme comune de interes, spre exemplu educație media, și să organizeze mobilități pentru studenți, în cadrul programului Erasmus+

Faptul că universitățile și institutele americane au devenit interesate să colaboreze cu România reprezintă o dovadă a progresului pe care sistemul nostru de învățământ universitar l-a făcut în ultimii ani. Este important să ne promovăm țara și oferta educațională pentru a atrage parteneri valoroși”, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, și prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), invitați ai Băncii Mondiale la Washington

Mie, 14.2.2024 - 9:45
14 Feb 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, alături de prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au fost invitați de Banca Mondială la Washington D.C. pentru a prezenta echipei globale a Băncii evoluția politicilor educaționale din România în ultimii 10 ani.

Evenimentul a fost găzduit de Luis Benveniste, director global al Sectorului Educație, și Halsey Rogers, economist principal în Sectorul Educație din cadrul Băncii Mondiale.

Interesul reprezentanților Băncii s-a manifestat în zona evoluției politicilor educaționale și a procesului de învățare din România, precum și a provocărilor educaționale actuale. Alte teme de discuție au fost impactul proiectului ROSE, evoluția priorităților educaționale din România, reziliența și viitorul sistemului românesc de educație.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat unele dintre cele mai importante reforme din ultima decadă, precum și o parte dintre reformele prevăzute în noile legi ale educației: centrarea curriculumului pe competențe, introducerea rutei complete de învățământ dual, promovarea educației timpurii și extinderea învățământului obligatoriu, introducerea masteratului didactic cu 80% practică, incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă și, de asemenea, creșterea istorică a bugetului educației.  

Prof. univ. dr. Remus Pricopie a subliniat contribuția importantă a Băncii Mondiale la consolidarea politicilor educaționale din România, atât din punct de vedere financiar, cât și prin expertiza înaltă pe care consultanții Băncii au oferit-o țării noastre.

În cadrul evenimentului au fost prezentate câteva dintre rezultatele proiectului ROSE. Schema de granturi pentru licee desfășurată în ROSE a fost un succes: în liceele beneficiare, rata medie de abandon a scăzut de la 6,5% (2014) la aproximativ 0,5 % (2023), iar rata medie de promovare la bacalaureat a crescut de la 49,6% (2015) la 69% (2023). De asemenea, acest proiect a inspirat Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) pentru gimnaziu și proiectarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE).

Banca Mondială a fost și rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri internaționali în modernizarea educației din România. Experiența acumulată de echipa Băncii în țara noastră este un atu în parteneriatul viitor, axat pe implementarea cu succes a celor două legi ale educației intrate în vigoare anul trecut. Este important ca viitoarele programe de cooperare să construiască pe parteneriatul solid existent, răspunzând provocărilor actuale, în complementaritate cu prioritățile și fondurile europene”, a afirmat Ministrul Educației, Ligia Deca. 

La finalul întâlnirii, reprezentanții Băncii Mondiale au felicitat Ministerul Educației pentru importanța pe care o acordă politicilor de reducere a inegalităților educaționale, acest element fiind esențial în lupta globală împotriva sărăciei.  

România devine un exemplu de succes pentru alte țări din lume în ceea ce privește educația, fapt confirmat prin organizarea acestui eveniment de dialog global, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, în vizită la Biroul de Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii

Mar, 13.2.2024 - 11:50
13 Feb 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, s-a întâlnit luni, 12 februarie 2024, la Washington D.C., cu Scott Weinhold, Secretar de Stat adjunct în cadrul Biroului de Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al SUA. Doamna Ligia Deca a fost însoțită de prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost preşedinte al Boardului Comisiei Fulbright US-România (2009 - 2012, 2015 - 2019, 2021 - 2023).

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte privind evoluția programului Fulbright în România, a cărui implementare a debutat în anul 1960. Prin programul Fulbright cetățenii români beneficiază de burse de studiu și de cercetare în universități de prestigiu din SUA, iar cetățeni americani beneficiază de burse de studiu și cercetare în universități românești de renume. Până în prezent, peste 3.600 de studenți, profesori și cercetători români și americani au beneficiat de bursele Fulbright.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a subliniat eforturile făcute de Guvernul României pentru creșterea numărului de burse: „Contribuția părții române în raport cu fondurile alocate de partea americană pentru funcționarea Programului Fulbright și dezvoltarea schimburilor universitare a crescut considerabil. Ne bucurăm să anunțăm că bugetul alocat burselor Fulbright a crescut an de an, ajungând ca, în 2024, să avem o majorare considerabilă și de bun augur.” 

De asemenea, a avut loc o discuție valoroasă despre importanța educației media pentru generațiile actuale, cu atât mai mult în perioada alegerilor. Ministrul Ligia Deca a vorbit despre inițiativele educaționale care există deja - și care sunt susținute de parteneri din societatea civilă - și despre oportunitățile pe care le oferă noul curriculum pentru liceu. Reprezentanții Departamentului de stat au exprimat deschidere pentru cooperare și schimb de experiență în acest domeniu. 

Alte teme abordate au fost: 

- eficientizarea mecanismului de recunoaștere a competențelor dobândite de studenții americani în România, în special pentru studenții la medicină, al căror număr a crescut în ultimii ani; 

- posibilitatea organizării unor schimburi de experiență între profesorii din România și cei din SUA; 

- inițierea programului Flex Abroad, în cadrul căruia, pentru prima dată, 5 elevi americani vor studia timp de un an în România;

- importanța granturilor acordate pentru cei peste 3000 de români care au beneficiat de programe de studiu și nu numai în SUA pentru a menține legătura cu profesioniștii americani. 

Partea americană a apreciat eforturile statului român de a sprijini elevii din Ucraina să-si continue educația, precum și de a introduce disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru pentru liceu. 

Ținând cont de multitudinea programelor de colaborare, de succesul și de impactul acestora, delegația Ministerului Educației a propus Departamentului de stat completarea și reînnoirea cadrului legal de colaborare în domeniul educației.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă: consultare publică proiect modificare acte normative

Lun, 5.2.2024 - 17:37
05 Feb 2024

Ministerul Educației a lansat astăzi, 5 februarie, în consultare publică, un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 198/2023 și modificarea și completarea altor acte normative.

Modificările propuse au ca scop asigurarea unui cadru normativ clar și predictibil pentru asigurarea dreptului la educație și pentru respectarea drepturilor personalului din sistemul național de învățământ prin armonizarea acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 198/2023, precum și a dispozițiilor din Legea-cadru nr. 153/2017 și din OUG nr. 115/2023, astfel încât să nu se creeze situații discriminatorii în sistem (între elevi și pentru cadrele didactice).

Astfel, conform proiectului:

 • Pentru asigurarea unui număr cât mai mare de beneficiari ai Programului Național Masă Sănătoasă, cu încadrarea în bugetul alocat, se propune modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, în sensul în care, în anul 2024, pentru Programul Naţional Masă Sănătoasă se asigură fonduri de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumei de 1.139.400 mii lei (aprobată într-o poziţie distinctă într-o anexă la Legea bugetului de stat pe anul 2024) pentru preşcolarii şi elevii din minimum 1000 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, față de maximum, cât era prevăzut anterior. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare a Programului Naţional pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei.

 • Pentru plata indemnizației de hrană și acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul de învățământ se propun completarea art. 18 din Legea 153/2017 în sensul în care pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea indemnizației de hrană prevăzute la alin. (1) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază și nu la salariile nete cumulate obținute prin încheierea mai multor contracte individuale de muncă, respectiv completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în sensul în care pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea voucherelor de vacanță prevăzute la alin. (2) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază, luând în calcul toate elementele/componentele salariale aferente funcției de bază, inclusiv indemnizația de hrană pentru persoanele care au beneficiat de aceasta, din luna acordării voucherelor de vacanță.

 • Pentru plata sporului de doctorat se propune completarea art. 14 din Legea nr. 153/2017, în sensul în care  prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și  pentru personalul didactic și de cercetare din învățământul superior, verificarea se realizează prin evaluarea anuală realizată de angajator, față de evaluare lunară, așa cum este prevăzut în prezent, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii învățământului superior  nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare.

 • Pentru a fi asigurate, inclusiv în anul școlar 2023-2024, bursele elevilor din învățământul preuniversitar înscriși în unitățile proprii de învățământ, prin Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale, se propune modificarea articolului 42 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, în sensul că finanţarea de bază,- complementară și specială, precum şi cheltuielile de instruire şi întreţinere a elevilor din învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt asigurate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, din fondurile alocate din bugetul de stat.

BIROUL DE PRESĂ

Informare privind simularea Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII) 2024 // Prima probă

Lun, 5.2.2024 - 15:03
05 Feb 2024

Simularea examenelor programate la finalul ciclurilor gimnazial și liceal în anul școlar 2023 - 2024, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, a început astăzi, 5 februarie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII).

Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, rata de prezență (ora de referință a datelor: 14:00) a fost de 93,4%: peste 164.600 de elevi prezenți din numărul celor înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent (176.266 de elevi). Au fost eliminați 6 elevi ca urmare a unor tentative de fraudă.

Platforma destinată evaluării digitalizate a funcționat în parametri optimi pe toată durata derulării procesului de încărcare a lucrărilor, cu excepția unui scurt interval de timp (aproximativ 20 de minute), însă fără a se înregistra blocaje.

Simularea EN VIII continuă marți, 6 februarie, cu proba scrisă la Matematică, și se încheie miercuri, 7 februarie, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor/competenţelor asociate acestora, conform programelor pentru simulare, aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, aici.

Rezultatele vor fi comunicate individual în data de 23 februarie și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi trecute în catalog.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale.

Alte informații utile sunt publicate în ghidul disponibil aici.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: simulare EN VIIIcomunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

15 februarie: Ziua Națională a Lecturii

Vin, 2.2.2024 - 13:45
02 Feb 2024

În contextul Zilei Naționale a Lecturii, ministrul Educației, Ligia Deca, invită cadrele didactice să organizeze activități de promovare a lecturii în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pe toată durata lunii februarie.

Ziua Națională a Lecturii ne oferă contextul să promovăm importanța lecturii și să propunem rutine de lectură (#citimZideZi). Elevii au nevoie să devină cititori competenți pentru a face față cu succes provocărilor societății actuale. Noi avem responsabilitatea să-i atragem și să îi susținem în drumul lor spre descoperirea cărților. Fiți alături de noi, împreună putem crește viitoarele generații de cititori!”, a transmis ministrul Ligia Deca.

În acest sens, pe parcursul lunii februarie, pot fi inițiate una sau mai multe activități precum:

- cluburi de lectură organizate pentru elevi și împreună cu aceștia;

- întâlniri cu scriitori, traducători și ilustratori;

- ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte;

- vizite și/sau activități organizate la bibliotecă sau librărie, inclusiv prezentări ale serviciilor oferite de bibliotecile locale, județene și/sau metropolitane;

- expoziții cu desene reprezentând personajele preferate dintr-o carte;

- discuţii despre drepturile de autor și scrierea creativă originală ;

- expoziții de carte organizate cu sprijinul editurilor și librăriilor.

Pentru derularea acestor activități pe parcursul lunii februarie, dar și pe termen lung, în mod constant, ministrul Educației încurajează o abordare integrată prin colaborarea cu Palatele copiiilor, bibliotecile locale sau județene, organizațiile neguvernamentale, asociațiile de părinți, consiliile județene/al Municipiului București, consiliile elevilor, companii și/sau orice alte entități interesate de promovarea lecturii.

Vă invit să împărtășiți cu noi, pe rețele de socializare, activitățile organizate de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru implicare. Mottoul nostru comun este: Citim zi de zi (#citimZideZi)”, a mai declarat ministrul Ligia Deca.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă: Soluții identificate pentru asigurarea transportului elevilor

Mie, 31.1.2024 - 16:27
31 Ian 2024

În urma intrării în vigoare a HG 1337/2023 de modificare și completare a HG 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, Ministerul Educației a transmis astăzi, 31 ianuarie, inspectoratelor școlare deschiderile de credite (în sumă de e 51.993.212 de lei de la Titlul 57 „Asistență socială”) pentru:

 • Plata sumelor către operatorii de transport care au eliberat abonamente gratuite de la data începerii cursurilor anului școlar curent până în prezent;

 • Plata sumelor forfetare către elevi pentru aceeași perioadă, în limitele de cost stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene.

Cu alte cuvinte, suma cuprinde atât restanțele aferente anului  2023, cât și solicitările primite până astăzi, 31 ianuarie, de la inspectoratele școlare pentru luna ianuarie 2024.

Menționăm că, începând cu data de 1 februarie 2024, se aplică soluțiile identificate pentru asigurarea transportului elevilor atât prin eliberarea abonamentelor gratuite, cât și prin sume forfetare, iar Ministerul Educației va asigura fluxurile financiare necesare pentru ca fiecărui elev să-i fie asigurat dreptul la educație.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea Ministrului Ligia Deca la reuniunea miniștrilor educației din cadrul platformei de cooperare Asia-Europa (ASEM9)

Sâm, 27.1.2024 - 12:03
27 Ian 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat în perioada 25 - 26 ianuarie 2024 la cea de-a IX-a reuniune a miniștrilor educației din cadrul platformei de cooperare Asia-Europa (ASEM9). Evenimentul, organizat de Ministerul Educației, Sportului, Tineretului, Cercetării și Inovării din Malta, s-a desfășurat sub deviza „Nimeni nu rămâne în urmă” (Leaving no one behind).

Ministrul Ligia Deca a intervenit în cadrul lucrărilor pe tema legăturii între educație și obiectivele de dezvoltare durabilă. România reprezintă un bun exemplu din acest punct de vedere, prin adoptarea Strategiei naționale  de dezvoltare durabilă 2030, alături de o serie de inițiative pentru incluziune și echitate în educație, formarea profesorilor și sprijinirea sistemului de educație în dubla tranziție „digitală” și „verde”. Acestea sunt prevăzute, la nivel general, de noile legi pentru învățământul preuniversitar și învățământul superior, intrate în vigoare în septembrie 2023.

Obiectivul de dezvoltare durabilă 4 - Educația de calitate a fost transpus la nivel național printr-o serie de inițiative și proiecte care vizează combaterea inegalităților prin asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți, printre acestea numărându-se Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), lansat în ianuarie 2022 și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Proiectul privind învățământul secundar - ROSE (Romanian Secondary Education), CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți sau viitorul Program național de reducere a abandonului universitar (PNRAU).

De asemenea, în ceea ce privește tranziția verde, România a adoptat prima Strategie națională privind educația pentru mediu și schimbările climatice pentru 2023 - 2030, care prevede o serie de acțiuni pentru a crește conștientizarea copiilor și tinerilor cu privire la dezvoltarea durabilă și responsabilitatea față de mediu. Programul adoptat în acest sens, Săptămâna Verde, este complementar altor măsuri care prevăd introducerea în oferta națională de curriculum la decizia școlii a unor discipline dedicate educației privind adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului.

În marja reuniunii ASEM9, ministrul Ligia Deca a avut patru întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai unor state din cele două continente.

Prima întâlnire bilaterală a fost cu gazda evenimentului, Ministrul Educației, Sportului, Tineretului, Cercetării și Inovării din Malta, Excelența Sa Clifton Grima. Printre subiectele discutate s-au numărat și două priorități pentru România: educația timpurie și atractivitatea carierei didactice.

O altă întrevedere a fost cu Excelența Sa Dr. Zambry Abd Kadir, ministrul pentru învățământ superior în Malaysia. În cadrul acestei discuții, au fost punctate progresele înregistrate în ceea ce privește colaborarea între universitățile din cele două state, în ultimii ani fiind semnate 11 acorduri bilaterale interuniversitare.

Ministrul Ligia Deca a avut o întâlnire bilaterală și cu Viceministrul Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei din Japonia, Excelența Sa Fujiwara Akio. Pornind de la parteneriatul strategic semnat între România și Japonia în anul 2023, Ministerul Educației urmărește să ia în considerare politicile Japoniei adoptate în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute de elevi la testarea din cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor, cu accent pe reducerea discrepanțelor între elevii care provin din medii socioeconomice diferite.

Un alt partener strategic al României în domeniul Educației este Elveția. Ministrul Ligia Deca a avut o întâlnire cu Excelența Sa Ambasadorul Jacques Ducrest, printre subiectele discutate fiind și finanțarea de 10 milioane CHF pentru dezvoltarea învățământului dual, cu accent pe nivelul 5 de calificare, din partea statului elvețian, până în 2029. Activitățile finanțate vizează revizuirea și pilotarea calificărilor profesionale pentru învățământul dual, precum și analiza de sistem.

Rezultatele discuțiilor din cadrul reuniunilor ministeriale au fost cuprinse în Concluziile Președintelui (Chair’s Conclusions), pregătite de țara gazdă, cu sprijinul Secretariatului și validate în cadrul reuniunilor înalților oficiali, fiind acoperite inclusiv subiecte precum recunoașterea și mobilitatea echilibrată, învățarea pe tot parcursul vieții, învățământul profesional și tehnic ori digitalizarea proceselor educaționale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru apelul „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”

Mie, 17.1.2024 - 14:01
17 Ian 2024

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Documente supuse consultării:

Prin intermediul acestui apel se urmărește dezvoltarea și implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat, ce are ca obiectiv dezvoltarea competențelor-cheie de pedagogie digitală, pentru a integra eficient tehnologiile în practicile de predare la clasă.

Solicitanții eligibili (care pot depune proiecte atât individual, cât și în parteneriat) sunt:

 • Instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu;

 • Furnizori publici sau privați de formare continuă.

Solicitanții etrebuie să demonstreze în cererea de finanțare următoarele:

 • capacitatea managerială (existența resurselor umane și materiale) de a planifica si organiza programul de formare;

 • expertiză și resursele necesare de a derula activitățile de monitorizare și evaluare propuse în cadrul Proiectului;

 • experiență anterioară în formarea continuă a cadrelor didactice.

Beneficiarul finanțării trebuie să prioritizeze, în cadrul grupului-țintă, cadrele didactice de la nivelul gimnazial și liceal, precum și cadrele didactice din mediul rural și din zonele defavorizate. Pentru a respecta distribuția regională, un solicitant al finanțării poate selecta cadrele didactice din cadrul unei singure regiuni de dezvoltare a României în cadrul unui proiect, însă poate depune unul sau mai multe proiecte pentru una sau mai multe regiuni de dezvoltare.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 80 de milioane de euro (fără TVA). 

Activitățile eligibile, obligatorii în cadrul prezentului apel, sunt:

 • Activități privind îmbunătățirea competențelor de pedagogie digitală a cadrelor didactice (programul de formare în competențe de pedagogie digitală);

 • Activități privind aplicarea în procesul didactic a competențelor îmbunătățite.

Observațiile și recomandările privind ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro în perioada 17 - 30.01.2024.

Etichete: comunicate de presăconsultare PNRRpedagogie digitalăCategorie: Comunicate de presă

Programul Național „Masă sănătoasă” a fost adoptat prin hotărâre de Guvern

Joi, 11.1.2024 - 14:59
11 Ian 2024

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 11 ianuarie, hotărârea inițiată de Ministerul Educației, act normativ care instituie Programul Național „Masă sănătoasă” (PNMS).

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Programul Național „Masă sănătoasă” are ca scop sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea, prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevului și adoptarea igienei muncii intelectuale la vârste și în contexte diferite.

În vederea asigurării continuității intervenției acordate prin Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cele 450 de unități de învățământ preuniversitar beneficiare, aprobate prin HG nr. 999/2023, sunt incluse, de drept, în Programul Național „Masă sănătoasă” pentru anul calendaristic în curs.

Unitățile administrativ teritoriale cu unități de învățământ preuniversitar cuprinse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar (aceste unități de învățământ fiind incluse de drept în lista aferentă anului 2024) pot începe procedurile de implementare a Programului Național „Masă Sănătoasă” pentru acest an.

Finanțarea PNMS se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București. Sumele prevăzute pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută în HG;

b) creșterea, în perioada aplicării Programului național “Masă sănătoasă”, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile de învățământ.

Bugetul alocat pentru Programul Național „Masă sănătoasă” în anul 2024 este 1.139.400 mii lei, în beneficiul preșcolarilor și elevilor din maximum 1.000 de unități de învățământ preuniversitar de stat, așa cum este prevăzut în Ordonanța de urgență nr. 115/2023.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini