Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 31 de minute 17 sec

Guvernul a aprobat repartizarea unor sume - prevăzute în bugetul Ministerului Educației - către bugetele locale

Joi, 14.9.2023 - 13:43
14 Sep 2023

Astăzi, 14 septembrie, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind repartizarea unor sume prevăzute în bugetul Ministerului Educației către bugetele locale pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în unitățile de învățământ.

Suma totală alocată este de 14.606 mii lei, dintre care 4.673 mii lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate în anul 2022, conform Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 și Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2022, și 9.933 mii lei pentru finanțarea unor lucrări noi de amenajare a unor grupuri sanitare conforme în unitățile de învățământ preuniversitar.

Precizăm că sumele repartizate de către Ministerul Educației vin în completarea sumelor alocate din bugetul local, iar procedura privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări intră în sarcina autorităților locale.

Totodată, Ministerul Educației a transmis o notă de informare cu privire la alocarea acestor sume pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare către toate cele 159 de unități de învățământ beneficiare ale acestor investiții prin Hotărârea de Guvern, precum și către autoritățile publice locale care le au în administrare.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Toate școlile/unitățile conexe care au primit finanțare pentru dotări prin proiecte PNRR își vor derula mai departe investițiile!

Joi, 14.9.2023 - 10:37
14 Sep 2023

În urma apelului de proiecte Dotarea unităților de învățământ și a unităților conexe, deschis și derulat de Ministerul Educației în perioada 19 decembrie 2022 - 29 martie 2023, au solicitat și primit finanțare 5.846 de școli și unități conexe (cuprinse în cadrul a 2.538 de proiecte).

Cele 5.846 de unități de învățământ și conexe au solicitat finanțare pe diverse componente din cadrul apelului: digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, infrastructură școlară, respectiv dotarea cu echipamente, inclusiv digitale, a atelierelor de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic.

În privința investițiilor din cadrul acestui apel vizând laboratoarele de informatică, doar 4.419 dintre cele 5.846 de școli și unități conexe beneficiare au solicitat finanțare. Ținta estimată la momentul redactării PNRR a fost de 5.200.

Deși calendarul a fost prelungit, durata apelului fiind de peste 3 luni, precum și după multiple discuții cu beneficiarii, numărul de cereri a rămas același pentru laboratoarele de informatică (4.419). În urma acestui rezultat, Ministerul Educației a propus ajustarea țintei în cazul laboratoarelor de informatică, fără ca această decizie să afecteze, în vreun mod, acoperirea nevoii din teritoriu.

Menționăm că, până la ora actuală, au fost semnate 2.424 de contracte aferente celor 2.538 de proiecte aprobate. Semnarea celorlalte 114 contracte este în curs de finalizare, astfel că în scurt timp toți beneficiarii acestora vor fi în măsură să înceapă achizițiile pentru școli.

Prin urmare, finanțarea proiectelor de investiții prin PNRR continuă, toate unitățile de învățământ și conexe primind sumele solicitate pentru investițiile propuse.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăPNRRapel dotări mobilierCategorie: Comunicate de presă

Aproape 213.000 elevi, preponderent din mediul rural izolat, vor beneficia de microbuze electrice pentru transportul şcolar, în urma unei investiții PNRR în valoare totală de peste 250 de milioane de euro (fără TVA)

Mar, 12.9.2023 - 18:48
12 Sep 2023

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, ministrul Educației, Ligia Deca și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Adrian-Ioan Veștea, au partcipat marți, 12 septembrie, la ceremonia de semnare a contractelor de finanțare pentru achiziția de microbuze școlare electrice destinate elevilor.

Evenimentul a fost găzduit de Palatul Victoria și marchează debutul implementării unei investiți finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” (Componenta C15: Educație, Investiția 10), derulat de Ministerul Educației.

Alocăm astăzi, prin PNRR, peste 250 de milioane de euro pentru achiziționarea de microbuze electrice destinate transportului elevilor în aproximativ 1.200 de localități, după ce, în urmă cu o lună și jumătate, învățământul a primit o sumă impresionantă, tot prin PNRR, de peste 1 miliard de euro fără TVA, pentru dotarea a peste 5.600 de unități de învățământ preuniversitar. Este încă un pas pe care-l facem în direcția unui sistem de învățământ modern, accesibil tuturor copiilor și tinerilor care învață aici, în România. Ne-am asumat  că educația este o prioritate şi dovedim acest lucru. România poate crește și se poate dezvolta doar prin educație, doar prin tineri pregătiți, ținând cont de cerințele pieței muncii. Este de datoria noastră să asigurăm condiții decente pentru a învăța tuturor elevilor, indiferent de locul în care s-au născut, la țară sau la oraș, într-o zonă mai mult sau mai puțin dezvoltată economic”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Alocarea financiară a fost de 250 de milioane de euro, fără TVA, iar la valoarea contractelor se adaugă și cofinanțarea (variată) din partea Consiliilor județene de aproape 7,5 milioane de euro.

Obiectivul urmărit prin intermediul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere pentru elevii din zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, cu un consum energetic redus. Această investiție va contribui, de asemenea, la obiectivul Ministerului Educației de a combate fenomenul abandonului școlar în învățământul preuniversitar.

În calitate de ministru al educației, îmi propun să nu pierdem niciun leu care poate fi atras prin investițiile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, printr-o adaptare continuă la nevoia reală din teritoriu. Contractele semnate astăzi reflectă atât efortul pentru a răspunde nevoilor reale din județe, cât și colaborarea eficientă între administrația centrală și județeană, în interesul copiilor.

Această colaborare s-a reflectat în ceea ce a sintetizat evenimentul de astăzi, unde, împreună cu autoritățile județene, am reușit să găsim soluții și să suplimentăm bugetul investiției din PNRR, pentru a ne adapta la nevoia locală, pentru a achiziționa microbuze de 16+1 locuri, și nu 8+1 locuri, așa cum a fost calculat inițial în PNRR.

În total, am suplimentat investiția din PNRR cu mai bine de 57 de milioane de euro, ajungând la un total de peste 250 de milioane de euro fără TVA, respectiv de peste 296 de milioane de euro, cu TVA, pentru a satisface cât mai mult din nevoia locală de transport școlar, pentru că suntem datori să asigurăm copiilor noștri acces egal la educație”, a transmis ministrul Educației, Ligia Deca.

Beneficiarii finali ai acestei investiții sunt elevii și cadrele didactice, iar achiziția se realizează prin intermediul unităților administrativ-teritoriale județene (Consiliile județene), care au reprezentat solicitanții eligibili în cadrul apelului de proiecte. 

Încă de când eram președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, am făcut demersurile necesare ca toate Consiliile Județene să poată aplica pentru achiziționarea de microbuze școlare electrice și pentru crearea infrastructurii aferente acestora, astfel încât să dezvoltăm o rețea de transport verde pentru elevi, ca o măsură concretă a sprijinului pentru o educație de calitate, accesibilă tuturor copiilor din România. Întrucât respectul pentru mediu reprezintă una dintre valorile promovate și dezvoltate prin educație, venim în special în întâmpinarea nevoilor elevilor din zonele cu deficiență în transportul local și susținem, totodată, măsurile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și atenuarea impactului schimbărilor climatice”, a subliniat Adrian-Ioan Veștea, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Achiziția de microbuze școlare electrice pentru elevi va contribui și la asigurarea accesului la educație echitabilă și de calitate pentru toți copiii din România, folosind mijloace de transport în comun moderne, cu 0 emisii de carbon și care se ridică la cele mai înalte standarde de calitate. Mai precis, vor fi achiziționate microbuze electrice care îndeplinesc condițiile prevăzute de regulamentele CEE-ONU și directivele CE-CEE, de tip: 8+1 locuri, 16+1 locuri sau mai mari de 16+1, în funcție de nevoia locală.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 15. Educație

Lun, 11.9.2023 - 13:51
11 Sep 2023

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la modificările propuse de Ministerul Educației prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, pentru ajustarea unor ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15. Educație, facem următoarele precizări:

În cadrul renegocierii unor ținte/jaloane din PNRR cu Comisia Europeană, Ministerul Educației a propus modificări raportate la nevoia reală din teritoriu, pe baza unor analize de nevoi recente, care, la momentul depunerii Planului Național de Redresare și Reziliență, au fost doar estimate pe baza datelor existente în SIIIR.

Astfel, ajustările propuse de Ministerul Educației pot fi încadrate în două categorii:

 1. Îndreptarea unor greșeli de tip eroare materială (ex.: traduceri din limba engleză sau de coerență legislativă), ajustarea unor termene în concordanță cu măsurile din noile legi ale învățământului (ex.: reforma guvernanței în urma intrării în vigoare a prevederilor legislative din Legea învățământului preuniversitar, promulgată în data de 4 iulie 2023), dezvoltarea platformei de evaluare online a competențelor elevilor în acord cu noile termene asumate pentru elaborarea, finalizarea, aprobarea și aplicarea planurilor-cadru și a programelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prin Graficul activităților privind curriculumul național.

 2. Modificări de natură obiectivă în cadrul art. 18 și art. 21 din Regulamentul european 241/2021, mai precis ajustarea unor indicatori în conformitate cu aplicarea indicelui privind creșterea prețurilor și în conformitate cu nevoia reală din teritoriu.

În acest sens, în aplicarea propunerii de diminuare a sprijinului financiar nerambursabil (art. 18), Ministerul Educației a propus exclusiv ajustarea țintelor și jaloanelor care nu au fost atinse în urma apelurilor de proiecte deja lansate și al căror calendar a fost deja extins de mai multe ori, în vederea sprijinirii beneficiarilor pentru a depune proiecte, astfel:

 • Ajustarea indicatorilor din cadrul jaloanelor aferente dotării unităților de învățămant preuniversitar cu laboratoare de informatică. În acest caz, în urma apelului de proiecte, a reieșit că nevoia locală a fost mai mică decât estimarea inițială a Ministerului Educației, în principal ca urmare a multiplelor finanțări de care au beneficiat școlile în perioada pandemiei pentru asigurarea necesarului de echipamente IT. Prin urmare, în urma centralizării nevoii reale transmise de unitățile de învățământ, prin cererile de finanțare depuse în cadrul apelului de dotări, Ministerul Educației a solicitat ajustarea jaloanelor în conformitate cu proiectele depuse, astfel încât alocarea financiară să poată fi utilizată prin raportare la nevoia reală la momentul deschiderii apelurilor de proiecte, nu la momentul estimărilor făcute la data depunerii Planului de Redresare și Reziliență (ex.: de la 5.200 de laboratoare estimate inițial la minimum 4.350).

 • Reducerea țintei pentru înființarea serviciilor complementare de educației timpurie de la 412 la minimum 90. Noua valoare a țintei corespunde  proiectelor depuse (99), în urma mai multor întâlniri cu potențialii beneficiari și a extinderii calendarului de depunere de mai multe ori. Între, 2020 - 2021 ținta a fost estimată la 412 servicii complementare dedicate exclusiv localităților izolate/dezavantajate.

În aplicarea art. 21 privind modificarea țintelor și jaloanelor din cauze obiective din Regulamentul 241/2021, propunerile Ministerului Educației au vizat ajustări ca urmare a creșterilor de prețuri între momentul redactării PNRR și momentul lansării apelurilor de proiecte (validate de datele INSSE), precum și prelungiri termene din motive obiective, respectiv perioadă de obținere avize pentru proiecte infrastructură sau număr mic furnizori microbuze electrice școlare.

 • Modificările privind numărul școlilor beneficiare din cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar au la bază, pe de o parte, aplicarea indicelui de corecție privind creșterea prețurilor (de asemenea, grantul pentru școli a fost mărit de la 200.000 la 300.000 de euro de la runda I la runda II), pentru ca unitățle de învățământ beneficiare să-și poată îndeplini activitățile din proiecte. Menționăm că în runda I a Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar au fost depuse 1.409 proiecte, iar în runda a II-a au fost depuse 693 de proiecte, deși apelul de proiecte a fost prelungit de două ori. Totodată, Ministerul Educației are în vedere relansarea rundei a II-a a PNRAS după finalizarea evaluării proiectelor depuse din sesiunea iunie-iulie 2023, cât și lansarea unui apel de proiecte dedicat școlilor mici, sub 40 de elevi la gimnaziu, pentru care a fost pus deja în consultare publică Ghidul solicitantului, în vederea sprijinirii consolidate a acestor unități de învățământ din punct de vedere administrativ, astfel încât fiecare potențial beneficiar să fie parte din acest proiect de reducere a abandonului școlar.

 • În cadrul Investiției 10 - Achiziționarea de microbuze verzi, estimarea țintei inițiale (3.200) la momentul depunerii PNRR-ului s-a făcut prin raportare la costurile de achiziție a unor microbuze electrice cu un număr de 8+1 locuri. Anterior lansării apelului „Microbuze electrice pentru elevi”, Ministerul Educației a realizat o analiză de nevoi cu sprijinul autorităților publice locale pentru identificarea localităților care au nevoie de microbuze școlare. În urma acestei analize a rezultat că UAT-urile solicită, pentru a răspunde nevoilor specifice ale comunității, în proporție mult mai mare, finanțare pentru microbuze de 16+1 locuri și, în unele situații, microbuze cu peste 16+1 locuri. Prin urmare, costurile autovehiculelor de transport au fost cel puțin duble față de estimarea realizată inițial. Totodată, Ministerul Educației a propus actualizarea țintei prin raportarea la numărul de beneficiari (copiii care vor beneficia de transport școlar rămân aceiași, însă vor fi grupați în microbuze cu o capacitate mai mare de locuri). Menționăm faptul că, în ultimul an, Ministerul Educației a încercat să identifice surse de finanțare suplimentare pentru a satisface cât mai mult nevoia din teritoriu, astfel încât bugetul inițial de 200 de milioane de euro dedicat acestei ținte a fost mărit cu încă 50 de milioane de euro, plus cofinanțarea consiliilor județene în valoare de peste 7 milioane de euro.

Astfel, Ministerul Educației menționează că un singur jalon din PNRR - grantul pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor (CNR) - trebuie reconsiderat întrucât CNR nu este încadrat cu statut de utilitate publică, așadar nu poate fi beneficiar al acestui tip de finanțare, conform aranjamentelor operaționale aferente jalonului 501.

Mesajul Ministrului Educației, Ligia Deca, la deschiderea anului școlar 2023 - 2024

Lun, 11.9.2023 - 10:01
11 Sep 2023

Începutul anului școlar aduce, pentru fiecare dintre noi, un amestec de emoții. Sunt sigură că, pe chipurile tuturor celor prezenți la școală astăzi, copii, profesori, părinți, bunici, ați putut citi emoția pe care doar un nou început o poate da.

Acest început de an școlar are, însă, și o altă semnificație - este un nou început pentru întreg sistemul de educație, odată cu intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar.  

După mult timp de așteptare, schimbarea pe care cu toții ne-am dorit-o în sistemul de învățământ începe să se vadă.

Avem, însă, nevoie de mai mult și lucrăm să asigurăm mai mult! Ne-am propus ca în fiecare școală din România să existe o infrastructură educațională adecvată. Este un obiectiv care se pune deja în practică prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ, prin cea mai mare investiție din ultimii 30 de ani din educație - apelurile de proiecte finanțate prin PNRR, deja lansate, în valoare de aproape 3 miliarde de euro.

Vorbim inclusiv despre construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi, programe pentru reducerea abandonului școlar, achiziționarea de microbuze verzi pentru elevi sau dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ liceal. Experiența de a fi elev în România se va schimba radical în următorii ani!

Rezolvarea unor provocări recurente ale sistemului educațional constituie o prioritate a mandatului meu. Urmărim ca un milion de elevi să poată beneficia de o masă în fiecare zi de școală, printr-un program național dedicat, urmărim creșterea accesului la creșe și grădinițe și eliminarea situațiilor în care elevii învață în 3 schimburi.

Siguranța elevilor și a profesorilor este o altă prioritate. Vom adopta măsuri ferme pentru prevenirea și reducerea violenței școlare și vom pune accent pe prevenție.

Vă îndemn să fiți alături de noi în aceste demersuri! Toate aceste schimbări pot fi implementate doar prin eforturi colective și printr-un parteneriat strâns între toți cei implicați în actul educațional. În educație, schimbarea stă în mâinile fiecărui profesor, ale fiecărui elev și ale fiecărui părinte.

Contez, așadar, pe sprijinul dumneavoastră, al întregii comunități școlare, pentru ca transformarea, în bine, a sistemului de învățământ românesc să devină realitate!

Dragi elevi,

Pentru mine, sunteți centrul oricărei acțiuni, atunci când vorbim de educație. Școala este un loc al învățării, însă nu uitați să faceți din acest loc și un spațiu al prieteniei. Bucurați-vă de anii de școală, încercați să găsiți binele în jurul vostru, căci el există! Implicați-vă în viața școlii, fiți deschiși provocărilor și credeți în voi!

Vă urez tuturor mult succes în noul an școlar, curaj, inspirație și încredere, pentru a construi împreună, și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru binele copiilor noștri!

Ministrul Educației,

Ligia DECA

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Normele metodologice de acordare a facilităților de transport pentru elevi și studenți, aprobate de Guvern

Vin, 8.9.2023 - 15:53
08 Sep 2023

Guvernul României a aprobat astăzi, 8 septembrie, normele metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi și studenți.

În privința facilităților de transport acordate elevilor, menționăm următoarele:

 • Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar.

 • Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care locuiesc și/sau învață în Județul Ilfov beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul.

 • Elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu și nu pot beneficia de transport public de persoane prin curse regulate nu vor beneficia de transport gratuit, ci vor primi în continuare o sumă forfetară.

Acordarea gratuității pentru transportul elevilor se face prin decontarea cheltuielilor către operatorii de transport de la bugetul Ministerului Educației.

În privința facilităților de transport acordate studenților:

 • Tariful redus crește de la 50% la 90% pentru toți studenții români sau străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, pe toată perioada în care au calitatea de student.

 • Facilitățile sunt valabile și la călătoria cu metroul, pe bază de abonament lunar sau de titluri de transport de tipul „10 călătorii”.

 • Vârsta până la care studenții beneficiază de facilități crește de la 26, la 30 de ani, cu excepția studenților care au unul sau ambii părinți decedați, precum și a studenților proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal. Aceștia beneficiază de gratuitate pe toată perioada în care au calitatea de student.

 • Studenții cetățeni români care studiază în afara granițelor beneficiază de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe teritoriul României și pe tot parcursul anului calendaristic pe toată perioada în care au calitatea de student, începând cu 1 octombrie 2025.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presătransport elevitransport studențiCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților

Lun, 4.9.2023 - 12:45
04 Sep 2023

Astăzi, 4 septembrie, în ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației, a fost avizat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților, document aflat, de altfel, în consultare publică, potrivit reglementărilor privind transparența decizională. Ministerul Educației va propune includerea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, 7 septembrie. 

Precizăm că Hotărârea de Guvern privind aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților nu putea fi adoptată înainte de momentul intrării în vigoare a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 260, alin. 2 și art. 265 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, până la elaborarea actelor normative subsecvente emise în executarea legii, se aplică prevederile actelor normative în vigoare, în măsura în care nu contravin acesteia. 

Menționăm că procedura de acordare a reducerii pentru transport, prevăzută în Hotărârea nr. 42/2017, nu a suferit modificări și că singurele modificări aduse prin Legea învățământului superior nr. 199/2023 vizează creșterea procentului decontat de statul român din suma totală a biletului și vârsta beneficiarilor. 

Acest punct de vedere a fost deja expus în 1 și 3 septembrie 2023 de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației a publicat, astăzi, 1 septembrie 2023, „Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024”

Vin, 1.9.2023 - 12:07
01 Sep 2023

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024 au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, inclusiv pentru învățământul special, formând o colecție de 88 de materiale distincte, cu următoarea cuprindere:

 • 17 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământului profesional și tehnic (IPT), pentru domeniile profesionale ale IPT, discipline/module de specialitate;

 • 19 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământului profesional special (IPS), acoperind atât domenii profesionale, cât și discipline/module de studiu;

 • 18 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământul liceal tehnologic special (LTS), acoperind atât domenii profesionale, cât și discipline/module de studiu;

 • 34 de repere metodologice elaborate pentru învățământul liceal, filierele teoretică și vocațională, precum și pentru disciplinele de cultură generală din învățământul tehnic și profesional.

Scopul reperelor metodologice este acela de a oferi îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare.

Reperele sunt disponibile AICI și pe pagina web a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

Prezentarea și promovarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024 reprezintă un punct important pe ordinea de zi a consfătuirilor naționale. De asemenea, inspectoratele școlare, vor include acest aspect în ordinea de zi a consfătuirilor organizate la nivel județean/municipiul București.

În planul managerial al inspectoratelor școlare, domeniul Inspecție școlară, se va include în tematică monitorizarea implementării curriculumului la clasa a XI-a și a modului în care cadrele didactice vor transpune în activitatea profesională recomandările și exemplificările conținute de aceste repere metodologice.

Ministerul Educației transmite mulțumiri tuturor cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale rețelei școlare naționale care, sub coordonarea reprezentanților Ministerului Educației, au contribuit la realizarea actualei colecții de repere metodologice.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presărepere metodologice clasa a XI-aaplicare curriculum liceuCategorie: Comunicate de presă

Informare privind rezultatele finale înregistrate în a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (după soluționarea contestațiilor)

Mar, 29.8.2023 - 12:00
29 Aug 2023

Rata finală de promovare (toate promoțiile), înregistrată în a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (după soluționarea contestațiilor), este 32,5%. În ansamblu, se constată o majorare de 2,7% față de rezultatele inițiale (29,8%).

Au promovat examenul 9.284 de candidați (cu 780 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor). Dintre aceștia, 6.656 de candidați (rată de reușită: 34%, +2,8% în raport cu prima afișare) aparțin promoției curente, iar 2.628 de candidați provin din promoțiile anterioare (rată de reușită: 29,2%, + 2,4% în raport cu prima afișare)

Au fost depuse 12.031 de contestații, defalcate astfel: proba E)a) - 4.022, proba E)b) - 88, proba E)c) - 3.575 și proba E)d) - 4.346. 

Pentru 3.874 de lucrări la proba E)a), 88 de lucrări la proba E)b), 3.324 de lucrări la proba E)c), respectiv 4.081 de lucrări la proba E)d), notele au fost modificate (prin creștere/descreștere).

Rezultatele finale (după soluționarea contestaţiilor) au fost afișate astăzi, 29 august, ora 12:00, în centrele de examen şi pe pagina web dedicată, asigurându-se anonimizarea datelor personale ale candidaților, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor, proces care a oferit o serie de beneficii semnificative comparativ cu formatul clasic de evaluare:

 • au fost eliminate costurile pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării, implicit birocrația aferentă (borderourile individuale de notare, precum și cele finale au fost generate automat, odată cu finalizarea evaluării);

 • a fost redus substanțial timpul de lucru destinat evaluării;

 • lucrărille pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali a fost mai mare de un punct au fost transmise, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori;

 • a fost diminuat riscul erorii umane în privința calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator în vederea afișării rezultatelor.

De asemenea, în contextul derulării acestui tip de evaluare, rezultatele înregistrate la examenele naționale vor putea fi analizate în profunzime, în funcție de itemi și de categorii de elevi sau școli cu scopul de a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Important de menționat este și faptul că lucrările se scanează în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind apoi încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, fără implicarea candidaților/profesorilor asistenți. Ulterior, repartizarea lucrărilor se face automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

Informații suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbac 2023bacalaureat 2023Categorie: Comunicate de presăfisiere:  29_08_2023_Dosar_presa_rezultate_finale_Bacalaureat_2023_sesiune_august_DC.pdf

Semnare protocol și lansare campanie de informare și prevenție „FUMATUL NU TE FACE MARE!”

Mar, 29.8.2023 - 9:00
29 Aug 2023

La sediul Ministerului Educației s-a desfășurat evenimentul de semnare a unui protocol de colaborare, în vederea demarării Campaniei de informare și prevenție a consumului de tutun și a utilizării dispozitivelor electronice de furnizare a nicotinei în rândul elevilor, Fumatul nu te face mare!.

Prima campanie de informare și prevenție care abordează ambele modalități de furnizare a nicotinei va demara în București și presupune întâlniri ale elevilor și părinților, în unități de învățământ preuniversitar, cu echipe mixte, formate din specialiști ai instituțiilor semnatare.

Protocolul a fost semnat între:

 • Ministerul Educației, reprezentat de Doamna Ligia Deca, Ministrul Educației

 • Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, reprezentat de Doamna Dr. Beatrice Mahler, Manager

 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, reprezentată Domnul Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, Reprezentată de Doamna Prof. Univ. Dr.  Anca Nedelcu, Prodecan

 • European Network for Smoking and Tobacco Prevention, reprezentată de Domnul Prof. Dr. Florin Mihălțan, Președinte

 • Institutul Național de Sănătate Publică, reprezentat de Doamna Dr. Simona Pârvu, Director General

 • Asociația de Educație în Boli Respiratorii, reprezentată de Doamna Dr. Alina Croitoru, Președinte

 • Societatea Studenților în Medicină din București, reprezentată de Doamna Ileana Spătaru, Președinte

Protocolul de colaborare semnat reprezintă un pas important în lupta contra fumatului în rândul adolescenților, care provoacă, anual, la nivel global, moartea a aproape 700.000 de persoane. În conformitate cu documentul de colaborare, Ministerul Educației și semnatarii vor sprijini desfășurarea, pe perioada anului școlar 2023 - 2024, a unor campanii de informare ce au în vedere informarea corectă a adolescenților din categoria de vârstă 12 - 16 ani cu privire la efectele nocive ale consumului de nicotină prin intermediul țigărilor sau al dispozitivelor electronice pentru fumat.

Grupul-țintă a fost ales ca urmare a datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății, care relevă faptul că, în România, o rată de 28.0% dintre tinerii cu vârsta de peste 15 ani s-au declarat ca fiind consumatori de tutun.

I-am asigurat pe partenerii noștri de tot sprijinul Ministerului Educației pentru desfășurarea acțiunilor de informare cu privire la efectele nocive pe care tutunul și nicotina le au asupra organismului. Sunt de părere că elevilor trebuie să le fie asigurat accesul, în școală, la informații complete și, mai ales, corecte din punct de vedere medical, atunci când vine vorba despre consumul de tutun, informații pe care nu le pot primi decât de la specialiști în sănătate. Numărul tinerilor care ajung să consume aceste substanțe toxice este într-o continuă creștere, motiv pentru care este datoria noastră să ne asigurăm că beneficiază de tot sprijinul de care au nevoie pentru a se feri de activități care le pot afecta sănătatea, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Medicii Institutului Marius Nasta consideră educația antifumat o condiție esențială în limitarea aderenței la acest viciu, de accea campania „Fumatul nu te face mare" este un proiect-pilot prin care echipe multidisciplinare vor vorbi adolescenților despre ce modificări induce fumatul în corp, de la efectele directe ale tutunului la dependența de gest, prezentă la toate tipurile de dispozitive, a declarat S.L.Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Consider că astăzi am semnat nu doar un parteneriat pentru combaterea consumului de tutun, care a luat amploare în rândul tinerilor noștri, ci un parteneriat pentru viață și pentru un viitor sănătos al României și îmi exprim toată încrederea că Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, prin Societatea Studenților în Medicină din București, alături de Ministerul Educației și celelalte cinci entități de prestigiu, semnatare ale acestui important protocol de colaborare, va reuși să ducă acest proiect de informare și conștientizare asupra factorilor de risc pe care îi implică fumatul la cel mai înalt grad de percepție și înțelegere în rândul tuturor elevilor, aducându-le acestora convingerea că viața nu se trăiește niciodată frumos și sănătos prin fumul de țigară,  a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga.

Una dintre misiunile Institutului Național de Sănătate Publică este desfășurarea acțiunilor de promovare a sănătății, cu scopul de a crește nivelul general de educație pentru sănătate, a gradului de informare și de conștientizare a populației în legătură cu prevenirea îmbolnăvirilor. Așadar, ne onorează și ne bucură deschiderea și implicarea tuturor instituțiilor partenere în atingerea unui obiectiv comun legat de o problematică de sănătate publică - reducerea consumului de tutun. Limitarea consumului de tutun este una dintre cele mai eficiente modalități de a salva vieți și de a îmbunătăți starea de sănătate la nivel populațional”, a declarat  Doamna dr. Simona Pârvu, Director General al Institutului Național de Sănătate Publică.

Într-o perioadă când asistăm la recrudescența consumului de tutun convențional, țigară electronică și tutun încălzit la adolescentul din România, este binevenită această campanie care unește toate forțele doritoare să se implice în combaterea consumului de acest tip la această categorie de vârstă. Dialogul susținut de experți, psihologi și de pneumologi în școli va preveni efectele la distanță a țigărilor convenționale și a produselor alternative asupra acestor tineri expuși atât în mod direct, cât și indirect consecințelor acestui tip de consum, a declarat Domnul prof. dr. Florin Mihălțan, Președintele European Network  for Smoking and Tobacco Prevention.

Având în vedere seriozitatea problematicii căreia i se adresează acest parteneriat - consumul de tutun și utilizarea dispozitivelor electronice de furnizare a nicotinei în rândul elevilor - considerăm deosebit de necesară unirea forțelor și competențelor mai multor instituții pentru derularea de acțiuni specifice destinate combaterii acestui fenomen. Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, prin specialiștii din departamentele sale specifice, prin eforturile studenților noștri, va participa cu deschidere și activități constante la construirea unei reacții de răspuns responsabil în fața acestei amenințări. Avem nevoie cu toții de tineri atenți la sănătatea lor, la consecințele faptelor lor, și ca urmare, vom întări aceste mesaje de responsabilitate în rândul elevilor de liceu care vor participa la întâlnirile cu echipele mixte planificate să se desfășoare în cadrul acestei campanii. Considerăm că abilitățile și competențele cumulate în facultate, capacitățile empatice pe care ne străduim să le dezvoltăm în rândul studenților vor fi utile pentru construirea unui dialog responsabil cu elevii aflați la vârsta deciziilor, având speranța că aceste decizii de consum vor fi unele echilibrate și responsabile”, a declarat Profesor universitar doctor Anca Nedelcu, prodecan, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.

Proiectul-pilot se va desfășura în Municipiul București și Județul Ilfov, urmând a fi extins după analiza feedback-ului obținut de la părinți și cadrele didactice.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind rezultatele înregistrate în a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (înainte de contestații)

Vin, 25.8.2023 - 10:00
25 Aug 2023

Ministerul Educației a publicat astăzi, 25 august, ora 10:00, rezultatele înregistrate în sesiunea august 2023 a examenului naţional de bacalaureat - înainte de contestaţii.

Rata cumulată de promovare (rezultate inițiale - toate promoțiile) este 29,8%.

Rata de promovare pentru promoția anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoțiile anterioare. 

Astfel, din totalul candidaților promovați (8.504), 6.108 candidaţi aparțin promoţiei 2023, iar 2.396 de candidaţi fac parte din promoţiile anterioare.

La probele scrise au fost prezenți 28.558 de candidaţi din totalul celor 33.974 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 67 de candidaţi (aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni).

Contestațiile pot fi depuse astăzi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format standard/letric, cât și electronic. În acest scop, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care este menționat faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 29 august.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor, proces care nu a implicat schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise. În schimb, oferă o serie de avantaje importante:

 • eliminarea costurilor aferente transportului lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării, implicit a birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);

 • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;

 • transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct;

 • scăderea riscului erorii umane în privința calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator în vederea afișării rezultatelor;

 • posibilitatea realizării unor analize complexe pe baza rezultatelor înregistrate la examenele naționale, pe itemi, categorii de elevi sau școli pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Pentru evaluarea digitalizată se utilizează scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți.

Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

Informații detaliate privind rezultatele acestei sesiuni sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbacalaureat 2023bac 2023sesiune toamnăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  25_08_2023_Dosar_presa_rezultate_Bacalaureat_2023_sesiune_august_IC.pdf.pdf

Întâlnire de lucru pe marginea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului școlii, precum și a altor situații corelate, în mediul școlar și în afara acestuia

Mar, 22.8.2023 - 16:23
22 Aug 2023

Ministerul Educației a organizat, astăzi, o amplă consultare pe marginea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și a personalului școlii, precum și a altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar.

La dezbaterea moderată de Ministrul Educației, Ligia Deca, au participat peste 20 de reprezentanți ai elevilor, ai profesorilor și părinților, ai societății civile, dar și ai instituțiilor partenere (Direcția Siguranță Școlară, Agenția Națională Antidrog). Scopul discuției a fost analizarea observațiilor și propunerilor primite în perioada de consultare publică, derulată începând cu 19 iulie, privind modalitățile de lucru, regulile de aplicat și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul cazurilor de violență, precum și în gestionarea altor situații corelate.

Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar reprezintă priorități ale mandatului meu. M-a bucurat entuziasmul cu care a fost primită această procedură de către elevi, profesori, părinți și de către reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale. Toți cei prezenți la consultarea de astăzi au apreciat demersul nostru și inițiativa de a aduna, într-un singur document, toți pașii ce trebuie parcurși în procesul de gestionare a unui caz de violență școlară. Avem, astfel, un traseu ușor de urmărit, ceea ce oferă posibilitatea intervenției rapide și coordonate, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Cei mai mulți dintre reprezentanții organizațiilor prezente au atras atenția asupra importanței informării, formării și susținerii pe termen lung a personalului din învățământ privind aplicarea acestei proceduri. Ministerul Educației lucrează, în prezent, la materiale tematice de informare și va solicita structurilor subordonate să inițieze întâlniri de informare și colaborare cu instituțiile partenere, la începutul anului școlar 2023 - 2024.

Reamintim că procedura inițiată și propusă de Ministerul Educației are în vedere:

 • fapte de violență (cazuri ușoare și grave) între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșite în mediul școlar;

 • fapte de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșite de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar;

 • fapte de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșite de elevi, în mediul școlar;

 • situații corelate: suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase; suspiciune de implicare în alte infracțiuni (furt, tâlhărie); suspiciune de consum de substanțe psihoactive;

 • suspiciuni de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar (violență domestică, trafic de persoane etc.).

Mulțumim tuturor participanților la această întâlnire de lucru, precum și tuturor celor care au transmis contribuții scrise în perioada consultării publice!

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea probei la alegere (profil și specializare) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august 2023)

Vin, 18.8.2023 - 18:48
18 Aug 2023

Proba la alegere a profilului și a specializării - proba E.d) - din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august 2023) s-a desfășurat astăzi, 18 august, cu participarea a 18.554 de candidați (dintr-un total de 22.239 de candidați înscriși - toate promoțiile).

Nu s-au prezentat 3.665 de candidați, iar 20 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul de profil, conform procedurii.

Ultima probă scrisă din această sesiune - Limba și literatura maternă - proba E.b) - va avea loc luni, 21 august.

Primele rezultate vor fi așate în data de 25 august (până la ora 12:00) pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format standard/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi comunicate marți, 29 august.

Nota minimă de promovare - pentru fiecare probă - este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).

Precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților. Acest proces  nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbacalaureat 2023bac 2023Categorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea probei obligatorii a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august 2023)

Joi, 17.8.2023 - 20:33
17 Aug 2023

Astăzi, 17 august, s-a desfășurat a doua probă scrisă din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat: proba obligatorie a profilului - E.c).

Au participat 15.386 de candidați din totalul celor 19.027 de candidați care și-au exprimat opțiunea de a susține această probă la una dintre cele două discipline: Matematică sau Istorie.

Nu s-au prezentat 3.612 candidați, iar 29 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Reamintim că, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă este diferit. Altfel spus, cei peste 33.900 de candidați înscriși susțin examenul integral sau parțial.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul de profil, conform procedurii.

Următoarele două probe scrise vor avea loc:

 • Vineri, 18 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

și

 • Luni, 21 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Afișarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), va avea loc în data de 25 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format standard/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi comunicate marți, 29 august.

Nota minimă de promovare - pentru fiecare probă - este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).

Precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților. Acest proces  nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbac 2023bacalaureat 2023Categorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august 2023)

Mie, 16.8.2023 - 17:41
16 Aug 2023

La proba scrisă de Limba și literatura română - proba E.a) din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2023, desfășurată astăzi, 16 august, au fost prezenți 14.971 de candidați din cei 17.621 de candidați care și-au exprimat opțiunea de a susține această probă.

Nu s-au prezentat 2.629 de candidați, iar 21 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Reamintim că, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă este diferit. Altfel spus, cei peste 33.900 de candidați înscriși susțin examenul integral sau parțial.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul de profil, conform procedurii.

Următoarele probe scrise sunt programate astfel:

 • Joi, 17 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c)

 • Vineri, 18 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

 • Luni, 21 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Probele de evaluare a competențelor (lingvistice și digitale) au fost echivalate/recunoscute în perioada 7 - 11 august.

Afișarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), va avea loc în data de 25 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format standard/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi comunicate marți, 29 august.

Nota minimă de promovare - pentru fiecare probă - este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).

Precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților. Acest proces  nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbac 2023bacalaureat 2023Categorie: Comunicate de presă

A doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 începe miercuri, 16 august, cu peste 33.900 de candidați înscriși

Mar, 15.8.2023 - 11:32
15 Aug 2023

Peste 33.900 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2023 în a doua sesiune organizată în acest an. Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, peste 22.600 de candidați provin din promoţia anului 2023, iar aproximativ 11.300 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

Probele scrise se vor desfășura în 137 de centre de examen, după următorul calendar:

 • 16 august: Limba și literatura română - proba E.a)

 • 17 august: Proba obligatorie a profilului -proba E.c)

 • 18 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

 • 21 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Probele de evaluare a competențelor (lingvistice și digitale) au fost echivalate/recunoscute în perioada 7 - 11 august.

Afișarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), va avea loc în data de 25 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format standard/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (26 - 28 august), vor fi comunicate în data de 29 august.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. 

Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat (cu maximum două ore), candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană, în baza procedurii emise de Ministerul Educației cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

În zilele prevăzute pentru desfășurarea probelor scrise, Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități. Numărul va disponibil în perioada 16 - 21 august, astfel:

 • 16, 17 și 21 august: între orele 8:00 - 16:00

 • 18 august: între orele 8:00 - 14:00.

Nota minimă de promovare - pentru fiecare probă - este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).

Precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților. Acest proces  nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbacalaureat 2023bac 2023Categorie: Comunicate de presă

Evaluare digitalizată la nivel național a probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat

Lun, 14.8.2023 - 11:19
14 Aug 2023

Odată cu sesiunea august - septembrie 2023 a examenului național de bacalaureat, ale cărui probe scrise încep miercuri, 16 august, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților.

În sesiunile iunie - iulie 2022 și iunie - iulie 2023 ale examenului național de bacalaureat, respectiv ale evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-a pilotat evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise pentru candidații din județele Călărași și Dâmbovița.

Decizia de a generaliza evaluarea digitalizată este fundamentată pe beneficiile confirmate odată cu pilotarea, dintre care menționăm următoarele:

 • anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării;

 • eliminarea birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);

 • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;

 • transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct;

 • scăderea riscului erorii umane în privința: calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afișării rezultatelor;

 • posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau școli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

În această perioadă, au fost parcurse etapele pentru pregătirea procesului de evaluare digitalizată și au fost elaborate și transmise ghidurile pentru fiecare rol de utilizator din platformă.

Subliniem că procesul de evaluare digitalizată nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

Ministerul Educației valorifică tehnologia pentru îmbunătățirea proceselor specifice sistemului educațional românesc.

Ne dorim digitalizarea evaluării pentru toate examenele naționale, fie că vorbim despre bacalaureat, evaluare națională, concurs de ocupare a posturilor sau definitivat. Este un progres nu doar necesar, pentru că simplifică tot ceea ce înseamnă logistică a organizării acestor examene, ci și firesc, în contextul evoluției tehnologice”, a spus Ministrul Educației, Ligia Deca.

Peste 33.900 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul național de bacalaureat în sesiunea august - septembrie 2023, prima sesiune în care evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise este generalizată.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbacalaureat 2023bac 2023Categorie: Comunicate de presă

79,37%: rata finală de promovare (după soluționarea contestațiilor), înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023)

Mar, 1.8.2023 - 9:59
01 Aug 2023

Rata finală de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma soluționării contestațiilor depuse după desfășurarea probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 79,37%.

În raport cu prima afișare (rezultate inițiale) din sesiunea 2023, se constată o creștere de 2,41% (76,97%), respectiv de peste 5,5%, comparativ cu procentul de anul trecut (73,82%).

Rezultatele finale au fost publicate astăzi, 1 august, ora 10:00, pe site-ul dedicat și în centrele de examen.

Astfel, după evaluarea celor 1.235 de contestații depuse (număr inferior celui de anul trecut: 1.528), 6.089 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), cu 184 mai mulți față de prima afișare (5.905 candidați).

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Astfel, dacă un candidat obţine nota 10 la ambele inspecţii şi la portofoliu, pentru a promova examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, respectiv pentru a obţine media 8 (opt), trebuie să fie notat cu cel puțin 7.15 la proba scrisă.

Proba scrisă a fost susținută de peste 8.000 candidați în 42 de centre de examen la 105 discipline. Rata de participare a fost 94,38%: 8.008 candidați prezenți dintr-un total de 8.485 candidaţi care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologia de examen:

 • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

 • dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”;

 • au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

330 de candidați s-au retras, iar 4 candidați au fost eliminați pentru fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare, conform prevederilor metodologice.

Astfel, din totalul celor 7.672 de candidaţi cu lucrări evaluate, 6.162 de candidați au obținut note între 7 și 10. Dintre aceștia, 131 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 422 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99. Cu note sub 5 au încheiat examenul 423 de candidați.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Pentru date suplimentare, inclusiv distribuția notelor/procentelor de promovare pe județe, vă rugăm să consultați dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presădefinitivat 2023Categorie: Comunicate de presăfisiere:  01_08_2023_ Dosar_presa_definitivat_finale_DC.pdf

Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2023

Mie, 26.7.2023 - 10:02
26 Iul 2023

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (după soluționarea contestațiilor) relevă o majorare de 2,36% a notelor ≥ 7 în raport cu prima afișare: de la de la 48% la 50,36%. Creșterea se situează relativ în aceeași marjă ca în anul anterior (2,05%).

Situația finală, prezentată sintetic:

 • Au fost înregistrate 5.261 de contestații (5.083 în anul 2022 și 6.248 în anul 2021). În cazul a 5.076 de contestații (96,48%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.179 de lucrări notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.897 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.

 • Procentul notelor ≥ 7 (șapte) a crescut cu 2,36%: de la 48% la 50,36%, fiind aproape la același nivel cu procentul din anul precendent (50,73%) și în creștere cu peste 4% față de anul 2021 (46,71%).

 • Procentul notelor între 5 și 6.99: 33,39% (în ușoară creștere, comparativ cu anul trecut - 32,96%).

 • Din promoția curentă, 46,85% dintre candidați au obținut note 7 (șapte), rată de suucces situată în proximitatea celei de anul trecut (46,98%), dar în creștere față de anul 2021 (2,65%).

 • 127 de candidați (dintre care 24 de candidați din promoția curentă) au obținut nota 10 (număr nemodificat față de prima afișare), iar 11.884 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

 • Rata de participare a fost 83,17% (din promoția de absolvenți înscriși la concurs în acest   an s-au prezentat 81,70% dintre candidați).

 • În centrele de evaluare au fost notate 23.850 de lucrări. Din cauza abaterilor de la prevederile metodologiei de concurs, 42 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

 • 26 de candidați au fost eliminați din sălile de concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu vor fi repartizați/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar 2023 - 2024.

Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

Rezultatele finale au fost publicate online astăzi, 26 iulie, ora 10:00 ► aici

Informații suplimentare se regăsesc în dosarul de presă atașat

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  26_07_2023_ Dosar_presa_note_finale_titularizare_DC.pdf

76,97%: rata de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023) - înainte de contestații

Mar, 25.7.2023 - 11:13
25 Iul 2023

Rata de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 76.97%, în creștere cu peste 6% față de anul anterior (70,80% ) și cu aproape 4% față de anul 2021 (72,90%). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 25 iulie, ora 11:00, pe site-ul dedicat, dar și în centrele de examen.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 5.905 candidați cu medii între 8 și 10 (dintre aceștia, 117 candidați au promovat cu media 10.)

Precizăm că, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Rezultate înregistrate la proba scrisă (parte constitutivă a examenului)

Proba scrisă a fost susținută în 42 de centre de examen la 105 discipline, iar lucrările au fost evaluate în 7 centre organizate la nivel naţional.

Dintre cei 8.485 candidaţi cu drept de participare, au fost prezenți la proba scrisă 8.008 candidați (94,38%), care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologia de examen:

 • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

 • dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”;

 • au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Dintre aceștia, 330 de candidați s-au retras, iar 4 candidați au fost eliminați pentru fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare, conform prevederilor metodologice.

Astfel, din totalul celor 7.672 de candidaţi cu lucrări evaluate, 4.029 de candidați au obținut note între 8 și 10. Dintre aceștia, 131 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 421 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99.

Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 394 de candidați.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 25 iulie (până la ora 20:00) și miercuri, 26 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 1 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Informații suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicatede presădefinitivat 2023Categorie: Comunicate de presăfisiere:  24_07_2023_ Dosar_presa_definitivat_IC..pdf

Pagini