Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 16 minute 39 de sec

Informare privind unitățile de învățământ în care nu se desfășoară cursuri vineri, 23 martie (actualizare vineri, 23 martie, ora 10:00)

Vin, 23.3.2018 - 10:51
23 Mar 2018

Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare în 38 de unități de învățământ din următoarele județe: Argeș (19), Brăila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Vâlcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene astăzi, la ora 10:00.

De asemenea, în urma deciziilor luate la nivel local în comandamentele pentru situații de urgență, vineri, 23 martie, cursurile sunt suspendate integral în județele Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Buzău, Dolj, Călărași, Ilfov, Olt, Ialomița (cu excepția grădinițelor cu program prelungit) și în municipiul București.

Precizăm că, în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice, specificul zonei și al unității şcolare, inspectoratele şcolare judeţene și/sau Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot aproba, la cererea conducerilor unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Deciziile se avizează favorabil numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației Naționale a simplificat metoda de aprobare a noilor domenii doctorale

Joi, 22.3.2018 - 16:52
22 Mar 2018

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3353/20.03.2018 reglementează posibilitatea aprobării de către Ministerul Educației Naționale a noi domenii de doctorat, în școli doctorale acreditate în cadrul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), la cererea acestora. 

Pentru a aproba introducerea noului domeniu, MEN solicită IOSUD îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: să aibă aprobarea senatului universitar privind înființarea noului domeniu în cadrul unei școli doctorale, să desfășoare activitate de cercetare relevantă în domeniu, să organizeze programe de studii universitare de licenţă și master acreditate în domeniul pentru care solicită aprobarea, să demonstreze includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate, a cursurilor de etică şi integritate academică, începând cu anul universitar 2018 - 2019, să aibă cel puțin 3 cadre didactice sau de cercetare (dintre care cel puțin două sunt titulare cu funcția de bază în instituția de învăţământ superior solicitantă) și să facă dovada postării publice a celui mai recent raport anual de autoevaluare a școlii doctorale.

Conform prevederilor ordinului, pentru aprobarea noului domeniu de doctorat, MEN va solicita Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor Diplomelor şi a Certificatelor Universitare (CNATDCU) punctul de vedere cu privire la situația resursei umane implicate și îndeplinirea criteriilor de integritate, iar Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), un punct de vedere cu privire la posibilitatea susținerii de către instituția solicitantă a noului domeniu de doctorat pe baza rezultatelor celei mai recente evaluări instituționale.

Înființarea noului domeniu de doctorat solicitat va fi aprobată prin ordin al ministrului Educației Naționale, în baza propunerilor primite de la CNATDCU și ARACIS.

Una dintre noutățile introduse de acest ordin o reprezintă necesitatea îndeplinirii condiției ca instituțiile de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat să demonstreze includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate, a cursurilor de etică şi integritate academică, începând cu anul universitar 2018 - 2019.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind unitățile de învățământ în care cursurile vor fi suspendate vineri, 23 martie

Joi, 22.3.2018 - 15:46
22 Mar 2018

Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), vineri, 23 martie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare sunt suspendate integral în județele Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Buzău, Dolj, Călărași, Ilfov, Olt, Ialomița (cu excepția grădinițelor cu program prelungit) și în municipiul București.

Informațiile au fost comunicate de inspectoratele școlare județene/ISMB, în cursul zilei de astăzi, 22 martie (oră de referință: 15:00), în urma deciziilor luate la nivel local în comandamentele pentru situații de urgență.

Precizăm că, în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene și/sau Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. În cazurile de față, orele de curs vor fi recuperate, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de învățământ cu aprobarea inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul a aprobat cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019

Mie, 21.3.2018 - 17:13
21 Mar 2018

Guvernul a aprobat în Ședința de astăzi, 21 martie, printr-o Hotărâre, cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar și superior de stat, în anul școlar/universitar 2018 - 2019.

Cifra de școlarizare totală pentru învățământul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu următoarea realocare:

 • Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă – nivel primar și gimnazial și programul educațional ”A doua șansă”, inclusiv pentru cel organizat în penitenciare;
 • Diminuarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare a stagiilor de practică (învățământ de masă).

Pentru învățământul de masă preșcolar, primar, gimnazial, de artă și sportiv, precum şi pentru clasele de început din învăţământul de masă liceal şi profesional (inclusiv învăţământ dual), cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 rămân la nivelul anului școlar anterior, reprezentând în total 2.735.500 locuri.

În ceea ce privește învățământul superior, începând cu anul universitar 2018 - 2019, Ministerul Educației Naționale a decis alocarea de locuri finanțate de la bugetul de stat, distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare, acelor domenii prioritare cu potențial de creștere, relevante pentru dezvoltarea economică a României asumate prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

Astfel, documentul aprobat astăzi în Ședința de Guvern stabilește următorul număr de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat:

 • 63.201 locuri pentru studiile universitare de licență, dintre care 5.000 de locuri alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 2.000 de locuri pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural și 1.201 locuri pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2018 - 2019, este mai mare cu 1.201 de locuri, comparativ cu cifra din anul universitar precedent;
 • 35.973 locuri pentru studiile universitare de master, dintre care 4.600 granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României și 373 granturi pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2018 - 2019, este mai mare decât cea alocată pentru anul universitar 2017-2018 cu 373 locuri;
 • 3.036 locuri pentru studiile universitare de doctorat, dintre care 300 locuri finanțate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României și 36 de granturi pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de doctorat este mai mare cu 36 de locuri comparativ cu cifra din anul universitar precedent;
 • 5.000 locuri pentru rezidențiat, cu 1.000 de locuri mai multe comparativ cu anul universitar precedent.

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 se propune în temeiul art. 222, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de obiectivele asumate în cadrul strategiilor naționale și europene, inclusiv Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020, Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020, Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 - 2020, Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020, Strategia Europa 2020.

Menționăm că cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2018-2019 se încadrează în finanțarea aprobată pentru anul financiar 2018 și respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2019 și 2020, conform Programului de Guvernare. În același timp, se are în vedere respectarea țintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenților de învățământ terțiar de vârstă 30-34 ani.

Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învățământul preuniversitar și superior, pentru etnicii români din afara granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate și cetățenii străini, în baza documentelor bilaterale și a ofertelor unilaterale.

De asemenea, sunt perpetuate facilitățile și locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învățământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar și studii universitare, indiferent de ciclul de studii.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației Naționale a finalizat calendarul olimpiadelor naționale și a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%

Mar, 20.3.2018 - 18:02
20 Mar 2018

La solicitarea Prim-Ministrului și după consultarea cu reprezentanți ai părinților, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele școlare.

Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea și desfășurarea etapelor naționale ale olimpiadelor școlare pentru disciplinele Matematică, Fizică, Chimie și Informatică (gimnaziu).

Reorganizarea calendarului a fost făcută pentru a da posibilitatea elevilor care s-au calificat la mai multe discipline să participe la etapele naționale. 

Data

Disciplina

 

Biologie

(02.-07.04.2018)

Fizică

(02.-06.04.2018)

Matematică

(03.-07.04.2018)

Informatică (Gimnaziu)

(03.-07.04.2018)

Chimie

(02.-06.04.2018)

02.04.2018

Proba experimentală

Proba experimentală

 

 

 

03.04.2018

Proba teoretică

Proba teoretică

 

 

 

04.04.2018

 

 

Proba teoretică

 

Proba teoretică

05.04.2018

Proba de baraj

Proba de baraj

 

Proba practică

Proba experimentală

06.04.2018

 

 

Proba de baraj

Proba de baraj

Proba de baraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informațiile detaliate se găsesc pe site-ul MEN. http://bit.ly/2G4F4oL.

În cazul în care un elev ajunge în situația în care dorește să participe la 2 baraje programate în aceeași zi, vom asigura decalarea celor 2 baraje, astfel încât elevul respectiv să poată participa la ambele.

În același timp, având în vedere rezultatele deosebite obținute la olimpiadele la nivel național și internațional la disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie și Informatică, Ministerul Educației Naționale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numărul total de locuri atribuite inițial pentru etapa națională la fiecare dintre disciplinele menționate.

Alocarea acestora se realizează după încheierea etapei județene/a municipiului București peste numărul total de locuri atribuite inițial pentru etapa națională a fiecărei olimpiade, rezultat în urma aplicării algoritmului prevăzut în regulamentele/precizările specifice fiecărei olimpiade.

Aceste locuri vor fi ocupate în baza ordinii crescătoare a punctajelor totale la nivel național obținute de către primiii elevi care nu s-au calificat, pe clase, pe locurile repartizate inițial conform algoritmului și care îndeplinesc condițiile de punctaj minim specific fiecărei discipline.

Pentru competițiile școlare care vor avea loc în anul școlar 2018/2019, Ministerul Educației Naționale va elabora un nou regulament de organizare și desfășurare până la sfârșitul lunii mai 2018.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întrevederea Ministrului Educației Naționale, domnul Valentin Popa, cu Excelența Sa doamna Päivi Pohjanheimo, Ambasadorul Republicii Finlanda în România

Lun, 19.3.2018 - 19:26
19 Mar 2018

Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, s-a întâlnit luni, 19 martie, cu ambasadorul Republicii Finlanda în România, doamna Päivi Pohjanheimo, în scopul consolidării cooperării în domeniul educației între cele două state.

Discuțiile purtate au vizat atât identificarea unor teme de interes comun, cât și  modalităților concrete prin care România ar putea valorifica exemplele de bună practică și experiența acumulată de Finlanda în domeniul educației.

Ministrul Valentin Popa i-a solicitat doamnei ambasador sprijinul, prin nominalizarea unui expert în Consiliul Consultativ constituit de ministrul educației în vederea îmbunătățirii actualului cadru legislativ și curricular al educației.

De asemenea, doamna ambasador a apreciat interesul în creștere pentru modelul educațional finlandez manifestat de comunitatea educațională din țara noastră.

Cei doi interlocutori au agreat să dezvolte acțiuni comune în perioada imediat următoare în beneficiul sistemului educațional românesc. Cele două state vor continua să colaboreze pentru pregătirea programului Trio-ului Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultate parțiale înregistrate la simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (2018)

Vin, 16.3.2018 - 20:23
16 Mar 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat în proporție de 99,4% rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfășurată în perioada 5-7 martie.

Astfel, la simularea EN VIII, 74.690 de elevi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezintă 47% dintre elevii prezenți, procent ușor inferior celui înregistrat anul trecut (51,47%).

Pe tranşe de medii, se înregistrează următoarea situaţie statistică: 22.554 de medii între 5 şi 5,99, 20.371 de medii între 6 şi 6,99, 15.805 medii între 7 şi 7,99, 10.968 de medii între 8 şi 8,99, 4.944 de medii între 9 şi 9,99, respectiv 48 de medii de 10. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau egale cu 5 s-au consemnat în județul Cluj (60,2%) și în Capitală (64,7%).

În ceea ce priveşte disciplinele de examen, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 63,1% la Limba şi literatura română, respectiv de 33,1% la Matematică. La proba de Limba şi literatura maternă, 82,6% din elevii prezenți au primit note peste 5.

Ratele de participare pe discipline au fost următoarele: 99,5% (170.232 de elevi dintr-un total de 171.017 elevi de clasa a VIII-a) la Limba și literatura română, 97,7% (10.081 elevi) la Limba și literatura maternă și 99,4% (170.056 de elevi) la Matematică.

Notele pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului. Reamintim că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile pe care le presupune acest examen, respectiv stabilirea și conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării performanțelor.

Vom reveni cu rezultatele finale în momentul în care toate datele vor fi disponibile în sistem.

BIROUL DE COMUNICARE

 

 

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat vineri, 16 martie, la conferința „Incluziunea financiară - de la vorbe la fapte", ​organizată de Banca Națională a României

Vin, 16.3.2018 - 20:23
16 Mar 2018

În cadrul evenimentului, organizat de către Banca Națională a României, prin intermediul proiectului internațional „Global Money Week - Săptămâna Mondială a Banilor”, ministrul a comunicat principalele preocupări și acțiuni întreprinse, în ultimii ani, de Ministerul Educației Naționale în domeniul educației financiare, cu precădere la nivelul învățământului preuniversitar.

Educația financiară în învățământul preuniversitar se realizează, în principiu, atât sub forma educaţiei formale-curriculare, cât și a educaţiei non-formale-extracurriculare.

Ministerul Educației Naționale a avut în vedere, în raport cu noul calendar al dezvoltării curriculare, începând cu anul 2016, menținerea și amplificarea elementelor deja existente referitoare la educația financiară. În acest sens, în cadrul ariei curriculare Om și societate, a fost inclusă disciplina Educație socială – Educație economico-financiară, care se va studia începând cu anul școlar 2020-2021, când noul plan cadru se va aplica la clasele a VIII-a.

De asemenea, sistemul educațional preuniversitar beneficiază de o ofertă completă de cursuri de Educație financiară, ca disciplină opțională inclusă în cadrul național de programe școlare, pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar.

Buna cooperare instituțională între Ministerul Educației Naționale și Banca Națională a României a trecut la un alt nivel în anul 2010, prin semnarea unui Protocol de Colaborare, reînnoit în anul 2013. Totodată, începând cu anul 2015, există un Protocol de colaborare în domeniul educației financiare nebancare, încheiat între MEN și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În vederea consolidării și dezvoltării educației financiare, ministrul educației naționale și-a propus să contribuie, în mod nemijlocit și substanțial, la elaborarea Strategiei naționale în domeniul educației financiare, alături de toți ceilalți parteneri interesați.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a întâlnit vineri, 16 martie, cu Excelența Sa Sergey Minasyan, ambasadorul Armeniei în România

Vin, 16.3.2018 - 18:13
16 Mar 2018

Cu acest prilej, cei doi oficiali au trecut în revistă relațiile foarte bune de cooperare în domeniul educației dintre cele două țări, ministrul Valentin Popa exprimându-și sprijinul atât pentru extinderea proiectelor de cooperare existente, cât și pentru valorificarea unor noi oportunități de cooperare.

A fost manifestată dorința ambelor părți de a încheia cât mai curând posibil Protocolul de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației și Științei din Republica Armenia. Acest document ar asigura cadrul pentru dezvoltarea schimburilor de studenți, lectori și experți din domeniile educației și cercetării academice.

Un rol important în cooperarea educațională îl reprezintă promovarea limbii române în Armenia și a limbii armene în România. În acest context, au fost evidențiate opțiuni pentru creșterea numărului de lectorate de limbă, cultură și civilizație în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a subliniat importanța intensificării cooperării în cadrul iniţiativelor regionale, dar și în cadrul programelor europene, inclusiv în cadrul Programului Erasmus+, având în vedere semnarea în noiembrie 2017 a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat UE-Armenia.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

97.021 de cereri depuse în prima săptămână (8-15 martie) din calendarul de înscriere în învățământul primar

Vin, 16.3.2018 - 17:55
16 Mar 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat situaţia preliminară privind înscrierea în învățământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 după prima săptămână (8-15 martie) din calendarul aprobat. Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, în intervalul menționat anterior, au fost completate și depuse, la nivel national, 97.021 de cereri. Dintre acestea, 84.697 de cereri (87,3%) vizează copii cu vârsta de 6 ani (împliniţi până la data de 31 august 2018, inclusiv), iar 12.324 de cereri (12,7%), copii cu vârsta de 6 ani (împliniţi începând cu data de 1 septembrie 2018).

În prima etapă, părinţii sau tutorii legali îşi pot înscrie copiii până în data de 26 martie, inclusiv. Cererea-tip poate fi completată atât la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, cât și online, în interiorul calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Cererile-tip completate online trebuie în mod obligatoriu validate în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).

În data de 30 martie, vor fi afişate în unităţile de învăţământ şi pe site-urile acestora, respectiv ale inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, lista copiilor înmatriculaţi, informaţii privind numărul locurilor rămase libere şi situația copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă este programată în perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmând a fi afișate în data de 23 aprilie. Între 24 aprilie și 4 mai, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea etapei a doua.

Regăsiți, ataşat, situaţia statistică (la nivel național) privind înscrierea copiilor în învățământul primar după prima săptămână (8-15 martie).

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie cereri inscriere 8-15 martie.pdf

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018 (19-22 martie)

Vin, 16.3.2018 - 11:34
16 Mar 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 19 - 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018.

Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XI-a și a XII-a la începutul anului școlar 2017-2018 și se desfășoară după următorul calendar:

 • 19 martie: Limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 20 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 21 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 22 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - exclusiv elevii clasei a XII - a
 • 30 martie: comunicarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli.

Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceștia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

Precizăm că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-iulie.

BIROUL DE COMUNICARE

 

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a emis ordinul prin care crește cuantumul burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat

Vin, 16.3.2018 - 9:19
16 Mar 2018

Miercuri, 14 martie, a fost semnat ordinul ministrului Educației Naționale  nr. 3.329, potrivit căruia valoarea burselor studenților doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, a fost majorată, începând cu luna martie, după cum urmează:

 • de la 1.450 de lei la 1.550 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I și II de studii;
 • de la 1.680 de lei la 1.800 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii III și IV de studii.

Fondul pentru alocarea burselor doctorale din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale se constituie în funcție de numărul de studenți doctoranzi, cu frecvență, cetățeni români sau cetățeni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, înmatriculați în baza cifrei de școlarizare.

BIROUL DE COMUNICARE

 

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind evaluările psihologice ale cadrelor didactice

Mie, 14.3.2018 - 18:25
14 Mar 2018

Urmare a solicitărilor primite din partea presei cu privire la evaluările psihologice ale personalulului didactic, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

Personalul didactic din unitățile de învățământ este testat anual din punct de vedere medical și psihologic. Obligativitatea acestor teste este dată de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, respectiv prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Astfel, unitățile de învățământ trebuie să încheie contracte de servicii de specialitate pentru medicina muncii, în vederea testării periodice anuale a angajaților din fiecare unitate de învățământ.

Reprezentanții firmei furnizoare de servicii medicale folosesc în cadrul evaluării de medicină a muncii două tipuri de analize/investigații: analize medicale generale și teste psihologice aplicate de către o persoană specializată.

La indicația medicului de medicina muncii,personalul didactic din instituțiile de învățământ poate fi supus și unui examen psihiatric, potrivit HG nr. 1169/2011pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

În același timp, art. 233 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede următoarele: „Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.”

Totodată, conform prevederilor legale aplicabile,încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical.

Potrivit art. 234, alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, s-a întâlnit marți, 13 martie, cu Excelența Sa domnul Osman Koray Ertaș, Ambasadorul Turciei în România

Mar, 13.3.2018 - 20:17
13 Mar 2018

Cu acest prilej, cei doi oficiali au trecut în revistă relațiile foarte bune de cooperare în domeniul educației dintre cele două țări, exprimându-și disponibilitatea pentru extinderea acestora.

În cadrul întrevederii a fost discutată și inițiativa de a semna un document de colaborare în domeniul învățământului universitar cu Consiliul pentru Învățământ Superior din Turcia (YOK), care să reflecte schimburile extinse între instituțiile de învățământ superior din România și Turcia.

De asemenea, a fost subliniată importanța Colegiului Național „Kemal Ataturk” din Medgidia, un simbol al relațiilor bilaterale excelente. Astfel, cei doi oficiali și-au exprimat angajamentul pentru asigurarea unui învățământ de calitate pentru comunitatea turco-tătară din județul Constanța.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, s-a întâlnit luni, 12 martie, cu Excelența Sa Doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în România

Lun, 12.3.2018 - 20:28
12 Mar 2018

Cu acest prilej, cei doi oficiali au discutat aspecte legate de predarea limbii franceze în școlile și universitățile din România, precum și de modalitățile concrete de cooperare la nivel european pentru implementarea Concluziilor Consiliului European din decembrie 2017.

De asemenea, a fost adusă în discuție importanța implementării conceptului de universități europene, concept susținut pentru prima oară în cadrul Summitului Social de la Göteborg de către șefii de stat și guverne. Ministrul Valentin Popa a pus accent pe necesitatea susținerii principiului excelenței, respectiv al distribuirii echilibrate din punct de vedere geografic, atunci când se va trece la înființarea acestor centre de educație vitale pentru identitatea europeană.

Totodată, ministrul român a scos în relief necesitatea extinderii activităților organizației „Alliance Française” și în zona de est a României, având ca obiectiv promovarea francofoniei, organizarea unor cursuri și a altor activități în limba franceză.

S-a subliniat și importanța implicării instituțiilor educaționale în programul Sezonului cultural România-Franța 2019, proiect în cadrul căruia Republica Franceză este partener în organizarea și desfășurarea activităților ce marchează Centenarul constituirii României moderne. Născut dintr-o voință politică comună, la cel mai înalt nivel, Sezonul România-Franța 2019, a cărui desfășurare coincide cu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, celebrează două Centenare: cel al Marii Uniri, implicit al României moderne, respectiv centenarul sfârșitului primului Război Mondial.

În cadrul aceleiași întrevederi, cei doi oficiali au avut un schimb de informații cu privire la oportunitățile de dezvoltare a Liceului francez „Anna de Noailles” din București.

Cei doi oficiali au agreat și continuarea desfășurării activității în România a Expertului Tehnic detașat de „Expertise France” în cadrul Ministerului Educației Naționale, pentru sprijinirea dezvoltării învățământului profesional și tehnic din România.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

31.601 cereri depuse în primele două zile din calendarul de înscriere în învățământul primar (prima etapă)

Vin, 9.3.2018 - 20:29
09 Mar 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat situaţia preliminară privind înscrierea în învățământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 (prima etapă). Potrivit datelor înregistrate în sistem, în primele două zile de înscriere (8 și 9 martie), până la ora 18:00, au fost completate la nivel naţional 31.601 cereri. Dintre acestea, 28.112 cereri (89%) vizează copii cu vârsta de 6 ani (împliniţi până la data de 31 august 2018, inclusiv), iar 3.489 de cereri (11%), copii cu vârsta de 6 ani (împliniţi începând cu data de 1 septembrie 2018).

În prima etapă, părinţii sau tutorii legali îşi pot înscrie copiii până în data de 26 martie, inclusiv. Cererea-tip se poate completa la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului sau online, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației Naționale. Validarea cererilor-tip completate online este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).

În data de 30 martie, vor fi afişate, atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, copiii înmatriculaţi, informaţii privind numărul locurilor rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă va avea loc în perioada 12 -18 aprilie. Rezultatele vor fi afișate în data de 23 aprilie. Între 24 aprilie și 4 mai, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea etapei a doua.

Regăsiți, ataşat, situaţia statistică (la nivel national) privind înscrierea copiilor în învățământul primar aferentă zilelor de 8 și 9 martie.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie cereri inscriere 8-9 martie.pdf

Noi unități de învățământ finalizate în cadrul mai multor proiecte derulate de Ministerul Educației Naționale

Vin, 9.3.2018 - 14:43
09 Mar 2018

În cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU), au fost finalizate, în această săptămână, următoarele obiective:

În cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.) au fost recepționate, după încheierea lucrărilor de construcție, Grădinița cu program normal Secusigiu (județul Arad) și Grădinița cu program normal Sânmihaiu Român (județul Timiș). Cele două grădinițe fac parte din lotul celor 74 de unități de învățământ preșcolar al căror termen de finalizare estimat este anul 2018.

Prin intermediul aceluiași proiect a fost finalizată, în anul 2017, construcția a 40 de grădinițe. Acestea se adaugă celor 130 de grădinițe construite în perioada 2013-2016. Conform acordului de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 80,75 milioane Euro, finanțarea se acordă pentru construirea de grădinițe cu program normal cu 2, 3 și 4 săli/grupă.

Tot în această săptămână, în cadrul Proiectului Reabilitarea Infrastructurii Școlare (P.R.I.S), la Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Odobescu” din Urziceni și la Școala cu clasele I-VIII „Ion Heliade Rădulescu” din Urziceni a avut loc recepția finală, procedură care se efectuează după expirarea perioadei de garanție de un an de la finalizarea obiectivelor de investiții.

În aceeași perioadă, în cadrul Proiectului Reabilitarea Infrastructurii Școlare (P.R.I.S), a fost livrat mobilier pentru Școala cu clasele I-IV nr. 2 Fundeni, iar în cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.) a fost livrat mobilier pentru 4 grădinițe: Grădinița cu program normal Anghelești Ruginești, Grădinița cu program normal Slobozia Bradului (ambele din județul Vrancea), Grădinița cu program normal Băile Govora (județul Vâlcea) și Grădinița cu program normal Mehadia (județul Caraș-Severin).

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

România participă la administrarea studiului internațional OECD-TALIS 2018

Mie, 7.3.2018 - 9:19
07 Mar 2018

România participă la administrarea Studiului Internațional privind Procesul de Predare-Învățare (Teaching and Learning International Study - TALIS), care se concentrează asupra mediului educațional și asupra condițiilor de lucru ale cadrelor didactice. Administrarea se desfășoară pe toată durata lunii martie 2018, sub coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE). 

Pentru OECD-TALIS 2018, consorțiul internațional a selectat în mod aleatoriu 200 de unități de învățământ, România participând la nivelul învățământului gimnazial (ISCED2)Din fiecare școală au fost alese, de asemenea, aleatoriu, 20 de cadre didacticeAdministrarea se va realiza pe baza chestionarelor de opinie (având conținut diferit pentru cele două categorii de respondenți: profesori și directori ai școlilor selectate), care vor fi completate online. Completarea fiecărui chestionar va dura aproximativ 45 de minute. Răspunsurile sunt complet confidențiale, iar datele profesorilor, directorilor sau școlilor nu vor putea fi identificate. 

TALIS 2018 este cel mai amplu studiu comparativ internațional centrat pe mediul de învățare și pe condițiile de lucru asigurate profesorilor în școli din 46 de țări de pe 5 continente. În același timp, reprezintă o ocazie pentru profesori și directori de a contribui la analiza sistemului educațional și la dezvoltarea politicii educaționale din fiecare țară inclusă. Analiza transnațională care va fi elaborată la final va oferi statelor implicate posibilitatea de a identifica situații comune și de a descoperi exemple de bune practici ce ar putea fi adoptate.

Studiul TALIS 2018 se bazează pe succesul studiului TALIS 2013, care a pus accentul cu precădere pe conducerea școlii, mediul de lucru al profesorilor, condițiile de predare și impactul acestora asupra eficacității școlii și profesorilor. În esență, studiul TALIS 2018 va analiza, între altele, calitatea metodelor pedagogice ale profesorilor și convingerile acestora referitoare la procesul de predare în contextul mediului de învățare - caracteristicile profesorilor și școlilor, importanța conducerii școlii și a atmosferei de lucru din școală, metodele didactice ale profesorilor și mediul școlar, respectiv importanța formării profesionale continue și a formării inițiale.

În plus, noul ciclu TALIS 2018 are alte două dimensiuni de cercetare. Prima vizează pregătirea inițială a profesorilor din țările participante și va ajuta la identificarea de soluții privind recrutarea oamenilor potriviți pentru meseria de profesor, pregătirea acestora pentru meseria de profesor și păstrarea/rămânerea lor în sistem. Cea de-a doua dimensiune implică observarea metodelor de predare la clasă printr-un studiu video, cu scopul de a obține date comparative la nivel internațional și de a face progrese în cadrul cercetării privind eficacitatea procesului de predare.

Participarea României la acest studiu comparativ internațional se face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 838/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 759/12.10.2015.

Rezultatele vor fi incluse în raportul internațional planificat să apară în luna iunie 2019.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Cel puţin 200.000 tineri NEETs, care nu au un loc de muncă şi nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de formare profesională, vor beneficia de informare și consiliere în vederea integrării pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau antreprenoriat

Mar, 6.3.2018 - 13:36
06 Mar 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale participă, în calitate de partener, alături de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la derularea proiectului „INTESPO - Înregistrarea tinerilor în evidenţele Serviciului Public de Ocupare”, al cărui beneficiar este Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. Proiectul se implementează în perioada septembrie 2017 - septembrie 2021, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, pe Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”.

Obiectivul general al proiectului - creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin - se va realiza, în special, prin activitatea de identificare a cel puţin 200.000 tineri NEETs, prin informarea și consilierea acestora, precum şi prin înregistrarea şi profilarea a 160.000 dintre aceştia, din perspectiva creşterii şanselor lor de a beneficia de toate măsurile de sprijin disponibile. În activităţile de implementare vor fi implicate echipe locale din care vor face parte inclusiv consilieri şcolari. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 prin faptul că, după înregistrarea la Serviciile Publice de Ocupare, tinerii NEETs vor putea beneficia de pachete de măsuri personalizate, cum ar fi:

 • oferte de locuri de muncă de calitate;
 • reintegrarea în sistemul educaţional;
 • participarea la cursuri de formare profesională;
 • scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învăţământ superior;
 • sprijin în vederea iniţierii unor afaceri.

Proiectul este în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 şi ale Strategiei naţionale de reducere a părăsirii timpurii a şcolii, iar tinerii NEETs identificaţi în cadrul proiectului, care nu au finalizat învăţământul primar sau educaţia obligatorie, vor fi îndrumaţi către programe educaţionale de tip „A doua şansă”.

BIROUL DE COMUNICARE

Precizările Ministerului Educației Naționale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

Dum, 4.3.2018 - 13:02
04 Mar 2018

În urma informațiilor apărute în presă, potrivit cărora cadrele didactice din 1.100 unități de învățământ au optat să boicoteze simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, Ministerul Educației Naționale (MEN) transmite următoarele:

Ministerul Educației Naționale este în contact permanent cu sindicatele din învățământ, iar deciziile luate vin în urma consultării directe cu liderii federațiilor sindicale. De altfel, și Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată cu o largă consultare a sindicatelor.

În ceea ce privește vârsta de pensionare, la nivelul Uniunii Europene se dorește creșterea vârstei de pensionare, nu scăderea ei. Tendința este confirmată chiar de profesorii care fac solicitări pentru a fi menținuți în activitate peste vârsta de pensionare.

Așadar, boicotul nu este o soluție! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o creștere salarială de 20%, începând cu 1 martie 2018, să nu îi afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Aceștia se află în fața primei lor simulări de examen, iar impactul emoțional asupra lor este unul puternic.

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, le reamintește reprezentanților sindicali că ne aflăm în plin proces de renegociere a contractului colectiv de muncă și, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au angajat să nu declanșeze conflicte de muncă.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini